Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Mgr. Petra Antošová, DiS.

Mgr. Petra Antošová, DiS.

projektová manažerka a konzultantka pro neziskové organizace

Mgr. Petra Antošová, DiS.

Profesionální projektové řízení a související poradenství a konzultace zejména pro neziskové organizace. Specializace na mezinárodní prostředí a spolupráci s organizacemi ze zahraničí:

 • příprava projektových žádostí – formulace projektového záměru, vedení při přípravě, hledání vhodného donora, zpracování žádosti atd. až po odevzdání projektu
 • evaluace projektů a programů – externí a nezávislé hodnocení činnosti a výsledků
 • koučování zaměřené na organizační rozvoj
 • workshopy zaměřené na přípravu krátkodobých a dlouhodobých rozvojových strategií – příprava a vedení
 • přednášky a semináře na témata život a práce v rozvojových zemích, humanitární a rozvojová práce

Externí univerzitní lektorka předmětů Globální rozvojové vzděláváníÚvod do rozvojových studií na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Bohaté odborné vzdělání na Univerzitě Karlově se zaměřením na sociologii, projektový management, sociální politiku a práci (podrobněji viz dole na stránce) a nadále probíhající doktorské studium. Výborná znalost angličtiny a základy francouzštiny. Dlouholeté pracovní pobyty v zahraničí (Etiopie, Asie). Expertíza a dlouhodobé zkušenosti s oblastí vzdělávání, humanitární a rozvojové práce. Přes 10 let praxe na pozici projektového/programového manažera v oblasti humanitární a rozvojové práce pro neziskovky: ADRA, Člověk v tísni a další.

Status:

k vašim službám

Působnost:

celý svět

Kategorie katalogu:

Pracovní zkušenosti

 • CARE Česká republika o.s., konzultantka – příprava projektových žádostí, jednání s Českou rozvojovou agenturou a zastupování organizace v platformě FORS (2013–nyní)
 • Univerzita Karlova, externí vyučující na Katedře studií občanské společnosti FHS, výuka předmětů Úvod do rozvojových studií a projektový management a Globální rozvojové vzdělávání (2010–nyní)
 • Člověk v tísni o.p.s., programová manažerka v Etiopii (04/2011–04/2012)
  • zodpovědnost za sektor sociálních projektů
  • dohled nad implementací projektů zaměřených na posilování role žen ve společnosti a prevenci obchodování s dětmi financovaných z Evropské komise a kofinancovaných ze zdrojů České rozvojové agentury (včetně monitoringu a evaluace) s celkovým rozpočtem přes 2 miliony EUR
  • příprava strategického plánu pro daný sektor
  • vedení týmu pěti lidí
  • koordinace spolupráce s partnery (místními neziskovými organizacemi) a úřady v ČR i na místě (včetně komunikace s donory)
  • vyhledávání nových projektových a programových příležitostí, příprava a supervize přípravy projektových žádostí
 • PRESTO a.s., lektorka anglického jazyka, tlumočnice, překladatelka (03/2004–nyní)
  • výuka anglického jazyka pro skupiny i jednotlivce, firmy, státní instituce (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo práce a sociálních věcí) i veřejné kurzy
  • příprava na mezinárodní jazykové zkoušky (PET, FCE, CAE)
  • tlumočení, překlady (doplňkově; např.: pro CTECH či Seznam)

Dlouhodobá spolupráce s ADRA, o. s.

 • vedoucí oddělení zahraničních projektů a globálního rozvojového vzdělávání (07/2009–03/2011)
  • zodpovědnost za chod oddělení
  • vedení týmu osmi lidí (včetně mapování jejich potřeb, přípravy plánu pro další profesní rozvoj zaměstnanců a realizace školení a supervize)
  • příprava a implementace strategického plánu oddělení (mezinárodní činnosti humanitární organizace ADRA)
  • komunikace s partnery v zahraničí, donory a úřady, nastavení spolupráce
  • vyhledávání nových projektových příležitostí, příprava a supervize přípravy projektových žádostí
  • monitoring a evaluace projektů realizovaných v zahraničí (zadávání externí evaluace, interní evaluace)
  • reprezentace organizace v mezinárodních fórech, na konferencích a v médiích
 • koordinátorka pro region Asie (08/2008–12/2009)
  • koordinace projektů realizovaných v Asii (Indie, Srí Lanka, Myanmar, Thajsko)
  • komunikace s partnery v zahraničí, donory a úřady
  • vyhledávání nových projektových příležitostí, příprava projektových žádostí
  • monitoring a evaluace projektů realizovaných v cílových zemích/regionu
 • koordinátorka projektu globálního rozvojového vzdělávání PRVák (05/2007–06/2009)
  • zodpovědnost za vzdělávací projekt financovaný z dotace České rozvojové agentury (Vzdělávání a osvěta)
  • projektový management (příprava projektové žádosti, dohled nad realizací projektu a jeho závěrečné vyhodnocení, včetně finančního řízení)
  • vedení tříčlenného týmu a týmu dvaceti lektorů působících na mateřských, základních a středních školách
  • příprava a supervize nad přípravou metodických materiálů pro lektory a učitele
  • mapování vzdělávacích potřeb lektorů a realizace seminářů a dalšího vzdělávání
 • lektorka globálního rozvojového vzdělávání (10/2006–nyní)
  • lektorování programů zaměřených na globální problémy a souvislosti (např. mezinárodní obchod, chudoba, rozvojové cíle tisíciletí, kulturní rozmanitost, cizinci v ČR a další) na základních a středních školách
  • realizace školení pro učitele na základních školách
  • příprava metodických materiálů pro lektory a učitele

Vzdělání, odborná příprava a kurzy

 • Doktorské studium, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra obecné antropologie. Téma disertační práce: Analýza diskursů a praktik České rozvojové agentury se zaměřením na gender (2013–2017, očekávaný rok ukončení).
 • Magisterské studium, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra studií občanské společnosti. Teorie občanské společnosti, sociologie, základy práva, ekonomie a právo pro občanský sektor, multikulturní tolerance a mediální gramotnost, metody empirického výzkumu, řízení evropských projektů a projektový management, sociální politika, management a aplikované znalosti pro občanský sektor (fundraising, PR, HR), praxe v neziskovém sektoru. Diplomová práce na téma: Role neziskových organizací v zavádění témat globálního rozvojového vzdělávání do oficiální české vzdělávací soustavy (2005–2008).
 • Bakalářské studium, Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Katedra pastorační a sociální práce, Sociální politika a sociální práce, psychologie, teologie. Diplomová práce na téma: Sociální problémy ve městě Kalkata v Indii a možnosti jejich řešení.
 • Vyšší odborná škola sociální pedagogiky Jabok, Sociální práce, sociální antropologie, psychologie, základy pedagogiky, teologie. Závěrečná práce na téma: Odkaz Matky Terezy v Kalkatě, Indii.

Kontaktní informace

Mgr. Petra Antošová, DiS.
Zenklova 26/286
Praha 8
180 00
Mobil:605 476 843
Email:petraantosova@seznam.cz
Web:www.petra-antosova.cz
Skype:Skype petra.antosova81
LinkedIn:LinkedIn petraantosova
Účet:1470215043 / 0800 (Česká spořitelna)
:74366645

Doporučení z první ruky

Petra je tichá voda, která břehy mele – pozorně naslouchá zadání, rozvážně klade důležité otázky spojené se zakázkou, a když je vše vyjasněno, dá se do práce, za níž jsou v krátkém časovém horizontu vidět kvalitní výsledky. Na Petře si po pracovní stránce nejvíce vážím spolehlivosti a samostatnosti.
Jana Bělohlávková
metodička projektu Síť multikulturních otevřených klubů, Asociace středoškolských klubů České republiky o. s.

2005 – 2017 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook Twitter LinkedIn YouTube SoundCloud RSS