Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Bc. Petra Bendová > Doporučení

Doporučení z první ruky

Bc. Petra Bendová — lektorka a konzultantka komunikačních, manažerských a prodejních dovedností

Zobrazuji všechna 4 doporučení prezentace Bc. Petra Bendová:
Petra Bendová s námi spolupracovala jako trenér pro rozvoj sebevědomí (pro ženy). Důraz byl kladen na to, jak lépe komunikovat, jak si lépe říct o to, co skutečně potřebujeme, jak komunikovat takovým způsobem, že druhá osoba nás chápe, cítí respekt a pochopení. Petra je schopná ukázat mnoho příkladů co funguje a co ne. Ukáže vám, jak dělat věci jinak, lépe, s překvapivými komunikačními styly.

Brigitte Lintner

Head of Credit Risk Support Unit and Internal Coach, Česká spořitelna a.s.
www.csas.cz
S Petrou Bendovou spolupracujeme od roku 2014. Vážím si zejména kombinace profesionality a nadšení, se kterým svou práci dělá. Každý program je vždy přizpůsoben našim aktuálním potřebám. Petra věnuje velkou pozornost přípravě každého semináře tak, aby užitek byl pro nás co největší. Tréninky nevede povrchně, ale podporuje účastníky v tom, aby šli do hloubky a porozuměli skutečným příčinám, proč se něco daří a něco ne. Petra se nebojí být během tréninku velmi osobní, otevřeně mluví o svých úspěších i prohrách a to je pro nás velmi inspirativní. Je schopna se rychle naladit na skupinu a získat si důvěru, takže se na ni lidé obracejí s prosbou o radu.

Jana Vyskočilová

ředitel Emco International Brands, Emco spol. s r. o.
www.emco.cz
S Petrou spolupracujeme poslední dva roky. Realizovali jsme společně tréninky na téma hodnocení pracovníků, stress management, vyjednávání a workshop řešení náročných situací z praxe. Petra tyto semináře vede interaktivně, důraz klade na praktické procvičování nových dovedností. Jejím cílem je, abychom si odpovědi na otázky hledali sami. Je znát, že jí záleží na dlouhodobém přínosu pro účastníky tréninku jako jednotlivce i společnost jako celek. Petru vnímám jako člověka, který mi poskytuje nezaujatý pohled na naše vnitrofiremní vztahy a komunikaci, přináší podněty a postřehy ze svého předchozího působení i zkušeností z jiných firem, ve kterých trénuje. Díky ní mohu nahlížet na vnitropodnikové vztahy, ale i vztahy se zákazníky z jiné perspektivy, lépe jim porozumět, a tím dosahovat lepších výsledků s menším stresem.

Nikolaj Šťáhlavský

ředitel společnosti ComGate a.s.
www.comgate.cz
Paní Petra Bendová vedla pro společnost Pekárna Šumava a. s. školící kurzy coby lektorka zhruba od roku 2011. Jednalo se o kurzy komunikačních dovedností zejména uvnitř pracovních skupin. Tato školení absolvovalo několik desítek zaměstnanců společnosti. Ohlasy frekventantů na průběh kurzů byly velmi pozitivní. Školení Petry Bendové se vyznačovala neobvykle vysokou mírou profesionality, odbornosti, erudice a současně osobní vstřícností a individuálním přístupem, což předznamenalo vynikající výsledky kurzů. Na četné žádosti zaměstnanců pak paní Bendová s úspěchem uspořádala další ucelenou řadu kurzů pro menší skupiny a nakonec se po dohodě stala dokonce osobním koučem několika členů manažerského týmu naší společnosti. Z těchto důvodů, a současně díky vlastní osobní zkušenosti, považuji Petru Bendovou za velmi schopnou lektorku, která pružně reaguje na aktuální situaci a podává výkony nejvyšší možné úrovně.

Ing. Ivan Šnajdr

předseda představenstva společnosti Pekárna Šumava a. s.
www.pekarstvi-sumava.cz
Návrat na úvodní stránku této osobní webové prezentace >
2005 – 2017 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook Twitter LinkedIn YouTube SoundCloud RSS