Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Mgr. Zuzana Dudková

Mgr. Zuzana Dudková

kouč a mediátor

Mgr. Zuzana Dudková

V koučování vytvářím přátelské a bezpečné prostředí, kde snáze objevíte své silné stránky a talenty a načerpáte inspiraci a sílu pro zvládání situací, které jste připraveni řešit a rozpoznat v nich výzvy ke změně k lepšímu. Pracuji s jasným cílem, který klientovi přináší konkrétní užitek tam, kde potřebuje. Vše se odehrává v atmosféře důvěry a diskrétnosti. Díky odborným, profesním a osobním zkušenostem nabízím celou paletu nástrojů a přístupů, vždy však v souladu s potřebami a přáním konkrétního člověka a jeho životního příběhu. Klient vždy sám rozhoduje o tom, jakým směrem a s využitím jakých postupů se při společné práci vydáme. V prostoru, který vytvářím, podporuji osobní kompetence, rozhodování a zodpovědnost, každý tak může zažít, že expertem na svůj život je on sám.

Během prvního setkání nastavujeme podmínky naší spolupráce (včetně délky trvání a počtu setkání, ceny a místa koučinku). Věnujeme se vašemu tématu, hledáme záměr a definujeme konkrétní cíl. Při společné práci vždy vycházíme z přítomného stavu, který je branou k vědomému vnímání a skutečné dlouhodobé změně. První setkání trvá obvykle 60–90 min. Dále se setkáváme v intervalu 1–3 týdnů nebo jinak dle potřeby. Každé setkání přináší reálný a praktický výstup. Společně tvoříme dobrý výsledek. Koučuji také v angličtině a němčině.

Mým oblíbeným a velmi efektivním přístupem je somatické koučování, které nabízí cesty i tam, kde rozum dosáhl svých hranic, a tak vnáší do společné práce lehkost a hravost.

Přijďte a ochutnejte mou speciální nabídku v rámci akce Káva s koučem.

 • firemní koučink – zvyšuje efektivitu a výsledky práce jednotlivců, týmů i celé firmy, je jednou z nejlepších rozvojových investic (např. tvorba a realizace strategií, vedení týmů a vztahy na pracovišti, motivace a zvyšování výkonu zaměstnanců, zvládání změn, efektivní řešení konfliktů a zvládání krizových situací, rozjezd, rozvoj či transformace podnikání)
 • kariérový koučink – hledání a výběr vhodné profese a vzdělání, kariérní rozvoj, změna nebo restart kariéry, tvorba profesní vize, rozhodování, motivace a zlepšování výsledků, komunikace v týmu, řešení konfliktních situací, zvládání stresu
 • osobní koučink – soulad mezi osobním, pracovním a rodinným životem, nacházení a využití osobního potenciálu, provázení změnou, efektivní komunikace, životní spokojenost
 • workshopy – facilitace interaktivních workshopů pro malé skupiny lidí vedených koučovacím způsobem k vašemu tématu, např. nalézání firemní či osobní vize, tvorba strategií, zlepšování komunikace apod.
 • mediace – v mediaci mají lidé v konfliktu za podpory mediátora možnost říct, co potřebují, lépe se zorientovat ve své situaci a případně udělat rozhodnutí, která jsou pro ně užitečná a dávají jim smysl; výstupem z mediace může být získání nového náhledu nebo lepšího porozumění situaci, ujasnění si možností, zvážení dalších kroků nebo dohoda

Status:

k vašim službám

Působnost:

dle dohody

Kategorie katalogu:

Praxe

 • 2010–dosud, koučink a mediace, OSVČ
 • 2001–2009, práce pro mezinárodní organizace v oblasti monitorování politických a volebních procesů a mezietnických vztahů na Balkáně, ve střední Americe a v jižní Asii: mezinárodní volební pozorovatelka ve volebních misích EU a OBSE (Bangladéš, Guatemala, Moldávie, Albánie, Makedonie, Kosovo)
 • 2006–2008, zkušenosti z neziskového sektoru a managementu v kultuře: projektová manažerka (KVAS Praha), dramaturgie a produkce (Experimentální prostor Roxy/NoD Praha)
 • 2003–2005, monitoring mírových dohod, politických procesů a mezietnických vztahů, mezietnická mediace: Confidence Building Officer, mise OBSE v Makedonii

Projekty

 • 2015, kariérový kouč a poradce v projektu Fondu dalšího vzdělávání Pracovní návyky, lektor pro kariérové poradenství a koučink v projektu Fondu dalšího vzdělávání Stáže pro mladé 2
 • 2014–2015, mediátor v projektu EDUinRodiče vítáni – Mediace do škol
 • 2010–2011, mediátor v projektu Tremedias Třebíč – Rodinná mediace v kraji Vysočina
 • 2009, mediátor v projektu Ministerstva průmyslu a obchodu – ADR Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Vzdělání

 • 2016, výcvik v Transformativní mediaci Provázení obtížnými rozhovory (PhDr. Lenka Poláková a Mgr. Robin Brzobohatý)
 • 2015, Dvouletý sebezkušenostní program Vědomé tělo – Labanova analýza pohybu, Bartenieff Fundamentals a Body Mind Centering, DanceLAB Praha (Rena Milgrom); Introduction to Zen Coaching – Relaxing into Being, video workshop (Kare Landfald)
 • 2014, Mapa není krajinou (postgraduální workshop biosyntézy s Gabrielle Hoppe), Vědomé tělo a kreativita (Rena Migrom)
 • 2012–2013, Výcvik v Somatickém koučování akreditovaný u International Coach Federation, Český institut biosyntézy (Gabrielle Hoppe, Barbora Janečková, Adéla Barešová)
 • 2011–2012, workshopy PBSP a Biosyntézy: Setkání s Pesso-Boyden psychomotorickou terapií (Yvonna Lucká, Luboš Kobrle), Setkání s biosyntézou I, II, Další kroky k biosyntéze, Od fragmentace k integraci: aspekty práce s traumatem v kontextu biosyntézy (Yvonna Lucká, Barbora Janečková)
 • 2008–2009, Práce s hlasem (Ivana Vostárková, Natalia Polovynka)
 • 2008, Akreditovaný mediátor, Asociace mediátorů ČR
 • 2007, Komplexní výcvik v mediaci, Asociace mediátorů ČR (Tatjana Šisková, Helena Stöhrová)
 • 2005–2012, různé pohybové a taneční workshopy, např. kontaktní improvizace, argentinské tango, spontánní tanec, buto
 • 2003–2009, různé semináře v oblasti mediace a řešení konfliktů, např. Vyjednávání a mediace v terénu (ZIF Berlín); Mediace spotřebitelských sporů (Asociace mediátorů ČR); Transformace konfliktu, Dovednosti třetích stran (OBSE Skopje)
 • 1999–2003, Veřejná a sociální politika, FSV UK Praha, magisterské studium
 • 2001–2002, studijní pobyt na Humboldtově univerzitě v Berlíně
 • 1996–1999, Humanitní vědy, FHS UK Praha, bakalářské studium

Kontaktní informace

Mgr. Zuzana Dudková
Budišov 17
Třebíč (Kraj Vysočina)
675 03
Mobil:608 881 269
Email:dudkovazu@gmail.com
Web:www.zuzanadudkova.cz
(tj. adresa této stránky)
Facebook:Facebook zdudkova.koucink
LinkedIn:LinkedIn zuzanadudkova
:63353652

Doporučení z první ruky

Mgr. Petra Antonů
Dlouho jsem si neuměla představit, jak přesně ten koučink funguje. Dokud jsem si nesedla před Zuzanu a nezažila to. Prošli jsme spolu 4 sezení a pokaždé mi to pomohlo utřídit si myšlenky a zacílit se. Pocítila jsem mnohdy velkou úlevu, neboť se nám podařilo pojmenovat různá nevědomá pnutí, která jsem cítila kolem své práce i rodinného života. Podařilo se nám k nim najít konstruktivní postoj, který z pnutí udělal úkol k řešení a pak již stačilo formulovat první kroky a přišla velká úleva. A i když jsem neměla připravené žádné téma předem, vždy z toho nakonec vyšlo něco velmi užitečného pro můj život. Zuzana je při sezení velmi tvořivá a vždy jsem se s ní cítila naprosto uvolněně. Cítila jsem, že se můžu spolehnout na její profesionalitu, se kterou hlídá proces tak, abychom se vždy dopracovali k něčemu konkrétnímu. Opravdu můžu koučink se Zuzanou jen doporučit!
videotrenérka komunikace a lektorka

2005 – 2017 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook Twitter LinkedIn YouTube SoundCloud RSS