Adam Mika

technologický průzkumník, inovátor a stratég

Četli jste někdy příběhy o objevování neznámých kontinentů? Jak často lidé ani nevěřili, že by mohl další kontinent existovat? Jak bylo nutné se po vylodění co nejrychleji zorientovat a připravit z místních zdrojů základ pro přežití? Jak všechno v nové krajině mohlo být jiné a neznámé?

Potřebujete se v rámci svého podnikání vydat na takovou objevnou výpravu v prostoru technologií? Něco nového prozkoumat, ověřit proveditelnost? Buď můžete sestavit celý tým z jednotlivých odborností a kompetencí (ale které všechny to jsou?) a tým následně koordinovat, nebo můžete na objevnou výpravu poslat mě — umím vaše myšlenky a představy převést do hmatatelných výsledků.

Mé služby jsou vhodné pro:

  • Mladé firmy s menším týmem, které přicházejí s novými myšlenkami se základem v technologiích.
  • Zaběhnuté firmy, které sice stabilně poskytují své produkty/služby a chtějí držet krok s dobou, ale nikdo z týmu nemá zkušenosti s technologickými inovacemi.
  • Zkrátka pro každého, kdo v sobě nosí myšlenku, ale ještě ji nedokáže přesně popsat, takže na ni nejdou aplikovat klasické a agilní vývojové metody. Ve hře je příliš neznámých a rizik, že realizaci není možné standardně naplánovat.

Mám za sebou dlouholeté zkušenosti v řídících technologických nebo produktových pozicích. Umím naslouchat vaší vizi, i když ještě nemá přesné ohraničení, podílet se na tvorbě strategie, rychle se nové téma naučit, ale pak si hlavně vyhrnout rukávy a přinést ukázku možného řešení (prototyp / Proof-of-Concept).

Ze všech odborností/kompetencí, které se ve firmách vyskytují (stratég, marketér, obchodník, právník, účetní, grafik, vývojář…), v ničem neexceluju. Ale zohledňuji tyto pohledy ve svém technologickém/produktovém pohledu a umím se se všemi těmito lidmi bavit tak, že si rozumíme.

Jak může spolupráce probíhat?

  1. Naslouchám zakladateli, týmu a jejich představě nebo vizi. Doptávám se a ukazuji detaily, nad kterými přemýšlím, abych si ověřil, že si správně rozumíme.
  2. Představu či vizi analyzuji, kreslím, navrhuji, mluvím s jednotlivými zainteresovanými stranami. Možné řešení získává obrysy.
  3. Ukáži možné řešení zainteresovaným stranám.
  4. Připravím prototyp nebo Proof-of-Concept daného řešení. Tím se ověří, že konkrétní myšlenka je realizovatelná. Mám velmi dobrou zkušenost, že když si lidé na něco mohou „sáhnout“, zpravidla si celé řešení dokáží daleko lépe představit.
  5. Prototyp představím zainteresovaným stranám a získám zpětnou vazbu, kterou v některých případech zapracovávám ještě do prototypu, v jiných případech je až součástí budování finálního produktu.
Adam Mika

Kontakty

Adam Mika
Na staré vinici 443/5
Praha 4
140 00
Mobil:778 971 817
Email:adam@codeo.cz
LinkedIn:adam-mika
IČ:06530311