Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Mgr. Alena Tomešová > Doporučení

Doporučení z první ruky

Mgr. Alena Tomešová — překladatelka angličtiny a korektorka češtiny

Zobrazuji všech 5 doporučení prezentace Mgr. Alena Tomešová:
Paní Tomešová prokázala, že je spolehlivou překladatelkou s výbornými jazykovými a formulačními schopnostmi a profesionálním přístupem a metodologií. Pracovala nezávisle, zadanou práci úspěšně zvládala, dodržovala stanovené termíny a výsledky její práce byly velmi kvalitní. Je organizovaná a odpovědná. Má velmi dobré komunikační schopnosti, díky nimž se aktivně zapojila do běhu našeho oddělení. Byli jsme spokojeni s vysokou kvalitou jejích překladů i jejím přátelským přístupem. Byla pro naše oddělení opravdovým přínosem.

Veronika Salagnac

Evropská komise, Generální ředitelství pro překlady
S paní Tomešovou se nám výborně spolupracuje. Překlady pro náš katalog, webové stránky a další propagační materiály nám zajistí v co nejkratší době a „popere“ se i s náročnou lezeckou terminologií a lezeckým slangem.

Ing. Jan Zámečník

brand manažer, SINGING ROCK
www.singingrock.cz
Paní Tomešová pro naši fakultu přeložila do angličtiny dvoje skripta a e-learning z oblasti mezinárodního obchodu a finančního managementu. S výsledkem jsme po jazykové i odborné stránce byli spokojeni, a proto jsme ji později požádali i o terminologickou korekturu dalších ekonomicky zaměřených skript, jejichž překlad jinými překladateli nebyl uspokojivý. Spolupráci s touto překladatelkou mohu doporučit.

Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.

vedoucí Ústavu jazykových a kulturních studií, Mendelova univerzita
http://www.frrms.mendelu.cz/cz ~ miroslav.horak.ujks@mendelu.cz ~ 545 136 393
Byl jsem velmi spokojen s překladem grantového návrhu. Text měl 14 normostran a částečně obsahoval odbornou terminologii. Překlad byl hotov za požadovanou dobu tří dnů, a to ve vysoké kvalitě anglického jazyka, tedy k mé úplné spokojenosti.

Zbyněk Sviták

Paní Tomešovou můžeme vřele doporučit. Její práce překladu právního textu pro úřad EU byla provedena profesionálně a v dohodnutém termínu.

Marta P.

Brentwood, s.r.o.
www.zirafka.com
Návrat na úvodní stránku této osobní webové prezentace >
2005 – 2018 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook Twitter LinkedIn YouTube SoundCloud RSS