Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Mgr. Dagmar Ressová Maršíková

Mgr. Dagmar Ressová Maršíková

patentová zástupkyně a advokátka

Mgr. Dagmar Ressová Maršíková

Podnikatelům a občanům poskytuji právní služby v rámci celé České republiky již od roku 2004. Podnikatelům poskytuji komplexní právní poradenství vztahující se k různým právním odvětvím v rámci chodu a provozu jejich podniku. Rovněž nabízím služby patentové zástupkyně se specializací na ochranné známky a průmyslové vzory. Provádím registraci ochranných známek a průmyslových vzorů v České republice i v zahraničí. Klienty zastupuji v soudních řízeních ve věci neoprávněných zásahů do práv z duševního vlastnictví.

 • Průmyslová práva, autorské právo, duševní vlastnictví
  • Správa průmyslových práv, a to zejména ochranných známek, průmyslových a užitných vzorů
  • Zastupování v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze, Světovou organizací duševního vlastnictví v Ženevě (WIPO) a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
  • Sepisování smluv spojených s problematikou duševního vlastnictví
  • Zastupování ve sporech týkajících se porušení či neoprávněného zásahu do průmyslových práv, včetně zastupování v soudním řízení
 • Obchodní právo
  • Právo obchodních společností – veškerá běžná agenda spojená s obchodními společnostmi, přeměny obchodních společností
  • Závazkové obchodní právo – sepisování veškerých typů smluv spojených s běžnou podnikatelskou činností, vypracování právních stanovisek ke smlouvám, posuzování smluv z pohledu zájmů klienta
  • Správa pohledávek – předžalobní vymáhání pohledávek, soudní vymáhání pohledávek, vymáhání pohledávek v exekučním řízení, sepisování všech souvisejících dokumentů
  • Insolvenční právo – příprava návrhů na zahájení insolvenčního řízení, přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení, zastupování v incidenčních sporech
  • Směnečné právo – sepisování a vyplňování směnek, sepisování směnečných vyplňovacích prohlášení, poskytování právních porad v oblasti směnečného práva a směnek jako zajišťovacích nástrojů
 • Občanské právo
  • Sepisování všech typů smluv upravených občanským zákoníkem
  • Komplexní právní pomoc spojená s převodem nemovitých věcí
  • Zřizování zástavních práv a věcných břemen
  • Zastupování klientů v občanském soudním řízení
  • Poskytování právních stanovisek a porad
 • Pracovní právo
  • Sepisování pracovních smluv a veškerých ostatních pracovněprávních dokumentů
  • Poskytování právních stanovisek a porad v pracovněprávní problematice včetně postupu vůči zaměstnancům při porušení pracovních povinností
  • Zastupování klientů v soudních řízeních v pracovněprávních sporech
 • Správní právo
  • Zastupování klientů v řízeních před správními a státními orgány
  • Problematika stavebního řízení
  • Porady a stanoviska v rámci veřejných zakázek
  • Sepisování žalob proti rozhodnutím správních orgánů a zastupování klientů v rámci soudních řízení v řízeních dle soudního řádu správního

Status:

k vašim službám

Působnost:

celá ČR, Zlín

Kategorie katalogu:

Vzdělání:

 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – studium jsem dokončila v roce 1993
 • Advokátní zkoušky – v roce 1999 jsem složila advokátní zkoušky a byla zapsána do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou
 • Zkoušky patentového zástupce – v roce 2018 jsem složila zkoušky patentového zástupce a byla zapsána do seznamu patentových zástupců vedeného Komorou patentových zástupců

Praxe:

 • 2018 – působím také jako patentová zástupkyně
 • 2004 – založila jsem vlastní advokátní kancelář
 • 1999–2004 – působila jsem jako advokátka ve zlínské advokátní kanceláři
 • 1993–1999 – působila jsem jako advokátní koncipientka ve zlínské advokátní kanceláři

Kontaktní informace

Mgr. Dagmar Ressová Maršíková [ mapka ]
Ševcovská 3246
Zlín
760 01
Mobil:737 155 501
Telefon:577 202 000
Email:asistentka@marsikova.cz
Web:www.marsikova.cz
:66244927 (plátce DPH)
DIČ:CZ7056254150

2005 – 2021 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube SoundCloud RSS