Mgr. Daniel Grimm

advokát s generální praxí

Status: k vašim službám Působnost: osobně Moravskoslezský kraj, na dálku celá ČR

Potřebujete spolehlivou právní pomoc?

Vykonávám generální praxi, což znamená, že jsem schopen vám posloužit v kterékoliv právní oblasti. Nejsem na to sám, spolupracuji s kolegy napříč právními odvětvími.

Základ mé práce tvoří odborné znalosti, erudice a zkušenosti. Ale hlavně díky vřelému přístupu a zájmu o věc do mě klienti vkládají naprostou důvěru, viz ukázkové případy. Nevěšte hlavu a ozvěte se mi, nenechám vás na holičkách.

Nejčastěji zajišťuji tyto právní služby:

 • Nemovitosti – Právní vztahy k nemovitostem jsou mým hlavním zájmem. Dlouhodobě spolupracuji s předními realitkami, ale obracejí se na mě i samostatní makléři, společnosti investující do nemovitostí, bytová družstva či společenství vlastníků jednotek. Připravoval jsem dokumentaci k více než tisíci převodům nemovitostí, provedl okolo 850 advokátních úschov a přes úschovy „protočil“ přes 2 miliardy korun.
 • Smluvní právo – Nastavím celý smluvní vztah mezi jednotlivými stranami, vymezím jejich práva a povinnosti. Sestavuji obchodní podmínky a všechny typy smluv dle požadavků s důrazem na srozumitelnost i pro laika.
 • Obchodní právo – Spravuji kompletní právní agendu obchodním společnostem.
 • Veřejné zakázky – Máme mnohatelé zkušenosti s poradenstvím v této dosti specifické právní oblasti.
 • Pracovní právo – Zejména poradenství podnikatelům v oblasti pracovně právní dokumentace a plnění povinností zaměstnavatele. Dále zastupování při sporech o platnost výpovědí, skončení pracovního poměru; vymáhání mzdových nároků a práv zaměstnanců; náhrada škody na zdraví v důsledku nemoci z povolání nebo pracovního úrazu.
 • Vymáhání pohledávek – Postarám se o agendu vymáhání a inkasa pohledávek od převzetí věci, evidenci inkasa přes výzvy, mimosoudní dohody, soudní vymáhání až k exekuci či k zastupování v insolvenčním řízení v případě oddlužení.
 • IT a duševní vlastnictví – Věnuji se softwarovému a IT právu, ochraně know-how a obchodního tajemství, sestavuji licenční smlouvy apod.
 • Právo ve stavebnictví – Poradím a připravím podklady související s územním řízením a stavebním povolením. Poskytuji právní pomoc při jednání se stavebním úřadem, v samotných řízeních, ale i při jednání se sousedy a dalšími dotčenými orgány státní správy.
 • Sportovní právo – Působím jako registrovaný zprostředkovatel FAČR (hráčský agent), aktuálně pro 20 fotbalistů.
 • Trestní právo – Obhajuji v trestních řízeních (hospodářské trestné činy, dopravní nehody, ublížení na zdraví, majetková trestná činnost) a zastupuji poškozené (vymáhání náhrady újmy na zdraví nebo na majetku).
 • Rodinné právo – Řeším zejména tyto situace: vymáhání výživného na dítě (alimenty), příprava a realizace rozvodů s následným vypořádáním společného jmění manželů, úkony týkající se úpravy péče o nezletilé dítě. Ve všech případech také zastupuji u soudu.
 • Dědické právo – Společně vymyslíme a ošetříme, jak právně naložit s majetkem po smrti tak, aby se předešlo sporům mezi dědici a aby byla naplněna poslední vůle.
 • Zastupování před soudy a správními orgány – Zastupuji před soudy v rámci civilních, obchodních a pracovních sporů a také při obhajobě či vymáhání škody za poškozené trestnými činy.
 • GDPR – Komplexní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů.

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a už od 1. ročníku jsem začal působit v advokacii. Praktikoval jsem u Mgr. Gabriely Milotové a v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel, v. o. s. V roce 2015 jsem složil advokátní zkoušky a obratem se vydal na sólo dráhu advokáta. Díky výborné angličtině plnohodnotně spolupracuji se zahraničními partnery a zastupuji i anglicky hovořící cizince. Píšu blog s právní tematikou.

Kromě práva je mojí další láskou pohybové divadlo a pantomima. Baví mě zpěv, hudba a tanec, cvičím jógu. Mám rád přírodu, hlavně stromy. V mém životě hrají prim sebepoznání a vědomý osobní rozvoj.

Fotogalerie

Daniel Grimm – advokát a právník s generální praxí Advokátní kancelář Grimm – nepíšeme pohádky, děláme právo!

Zázemí advokátní kanceláře

Na mnoha případech pracujeme v týmu, což nám umožňuje posoudit situaci z vícero úhlů pohledu. Navíc díky zastupitelnosti nemusí mít klient obavu, že by nastaly potíže v případě, že by řešitel na nějakou dobu vypadl. Běžně spolupracuji s notářkou, insolvenční správkyní a daňovým poradcem. Mám k sobě 2 advokátní koncipienty, protřelého advokáta, ale i několik praktikantů a administrativní sílu.

Průhledný ceník

Klienta vždy informuji o rizicích a předpokládaných nákladech právních služeb. Zakládám si na tom, aby klient vždy věděl, do čeho jde, co mu to (ne)může přinést a kolik ho to bude stát tak, aby se mohl kvalifikovaně rozhodnout, zda mu to za to stojí. Předcházím tak možným „překvapením“ týkajících se výsledku či mé odměny.

Jak probíhá spolupráce?

 1. Setkáme se osobně nebo online a já s vámi vaši věc bezplatně projdu. Řekneme si, zda má její řešení smysl a kolik by to stálo.
 2. Pokud se rozhodnete pro spolupráci, zpracuji vám písemné stanovisko k případu a konkrétní návrh dalšího postupu ve vaší věci.
 3. Začnu realizovat kroky dle dohodnutého postupu. Průběžně vás budu informovat a věc dle potřeby dále konzultovat.
 4. Po vyřízení věci a uzavření případu provedeme závěrečné shrnutí a vystavím vám fakturu. Budu rád za vaši zpětnou vazbu.

Vzdělání a praxe:

 • 2015, samostatný advokát, zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 16 369
 • 2012–2015, advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Mgr. Ing. Gabriela Milotová, Frýdlant nad Ostravicí
 • 2006–2011, praktikant v Advokátní kanceláří Mgr. Ing. Gabriela Milotová, Frýdlant nad Ostravicí
 • 2011–2012, Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta – realizace přednáškových kurzů v rámci doktorského studia: Občanské právo, Design jako předmět duševního vlastnictví
 • 2006–2011, Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta – magisterské studium oboru Právo a právní věda
Mgr. Daniel Grimm

Kontakty

Mgr. Daniel Grimm
pobočka
Janáčkova 1089/20
Moravská Ostrava (Moravskoslezský kraj)
702 00
Mobil:734 412 648 (kancelář)
Email:grimm@danielgrimm.cz
Web:danielgrimm.cz
Účet:8900319769/5500 (Raiffeisen)
IČ:04191307
DIČ:CZ8609266028

Doporučení
z první ruky

Daniel Grimm zajišťuje pro naši společnost kompletní právní servis. Stará se o vše, od pracovně právních věcí přes záležitosti statusů obchodních korporací, až po smlouvy nejrůznějších typů. Daniel vlastně stojí za veškerou smluvní agendou, kterou v praxi používáme a poskytuje nám konzultace k různým právním otázkám, s nimiž se setkáváme. Neměnil bych.

Vítězslav Ficek

jednatel, Altabix s. r. o.