Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Mgr. Diana Bonczar

Mgr. Diana Bonczar

konzultantka, mentorka a lektorka interní komunikace

Mgr. Diana Bonczar

Správná interní komunikace motivuje zaměstnance, kteří jsou hnacím motorem úspěšných firem.

Zanalyzuji interní komunikaci ve vaší firmě a navrhnu její vylepšení. Ukáži vám cesty, jak zaměstnance podporovat k vyšším výkonům, jaké používat komunikační nástroje, jak zapojit zaměstnance do interní komunikace, jak citlivě komunikovat změny a další.

Jsem expert na interní komunikaci v Inko Clubu, který jsem spoluzaložila. Zkušenosti jsem sbírala např. jako vedoucí interní komunikace ve firmách Kiwi.com, Amway Business Centre-Europe či UBS Business Solutions Poland.

  • Audit interní komunikace – Auditem posoudím vhodnost, silné a slabé stránky vaší komunikace a prověřím efektivitu vašich komunikačních nástrojů. Dále vypracuji zprávu s konkrétními návrhy na zlepšení. Doporučení se mohou týkat všech aspektů interní komunikace, jako jsou komunikační kanály, nástroje a platformy, strategie, plány a procesy, styl a tón komunikace, nastavení funkční komunikace aj.
  • Strategie interní komunikace – Strategicky pojatá interní komunikace udrží vaše zaměstnance angažované, protože jim pomáhá pochopit smysl jejich práce a seznamuje je s firemními cíli. Při sestavování strategie budu brát v úvahu potřeby a očekávání jak manažerů, tak zaměstnanců, firemní kulturu a vaše obchodní priority.
  • Nastavení funkce interní komunikace – Pomůžu vám do týmu vybrat a zacvičit schopného manažera, který se o vaši interní komunikaci vhodně postará. Ráda ho budu i pravidelně mentorovat.
  • Revize komunikačních kanálů – Zdokonalím vaše zaběhnuté procesy interní komunikace. Na základě vašich potřeb vyberu ty nejvhodnější komunikační kanály, nastavím je a naučím vás s nimi efektivně pracovat.
  • Change management – Zásadní změny ve společnosti vyžadují specifickou komunikaci. Ať už se jedná o fúzi, akvizici, novou strategii, stěhování kanceláře, zavedení CSR programu apod., vše precizně odkomunikuji vašim zaměstnancům.
  • Školení interní komunikace – Mentoruji, pořádám tréninky a školení interní komunikace: otevřené školení o interní komunikaci, školení na míru o interní a manažerské komunikaci, mentorování interní a manažerské komunikace.
  • Přednášky a prezentace – Připravím pro vás přednášku na jakékoliv téma interní komunikace. Zabývám se především interní a manažerskou komunikací, firemní kulturou, angažovaností zaměstnanců, zaváděním společenské odpovědnosti (CSR).

Spolupracuji s podniky všech velikostí – od startupů až po globální korporace. Pracuji hlavně v angličtině, komunikovat ale můžeme i v češtině, polštině a francouzštině.

Status:

k vašim službám

Působnost:

na dálku celý svět; osobně Brno a okolí, po dohodě celá ČR a Polsko

Kategorie katalogu:

Kontaktní informace

Mgr. Diana Bonczar
Cyrilská 508/7
Brno
602 00
Mobil:721 983 143
Email:di.bonczar@gmail.com
LinkedIn:LinkedIn diana-bonczar
Účet:670100 – 2217527961 / 6210 (mBank)
:09295755

Doporučení z první ruky

S Dianou jsem spolupracoval ve společnosti Kiwi.com. Diana připravila velmi detailní strategii interní komunikace, kterou následně exekuovala se svým týmem. Následně, když jsem agendu po Dianě přebíral, vše bylo skvěle nachystáno k předání, včetně dokumentace, týmového assesmentu a doporučení, kterým směrem bychom se měli dále ubírat. Dianu bych doporučil jako konzultantku se širokým rozhledem v oblasti interní komunikace.
David Pavlík
CTO ShipMonk

2005 – 2021 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube SoundCloud RSS