Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > MUDr. Dominika Benešová

MUDr. Dominika Benešová

koučka v oblasti zdraví

MUDr. Dominika Benešová

Říkáte si, proč zrovna vy jste nemocní? Proč vás potkala právě ta nemoc, kterou máte? Chcete se uzdravit nebo aspoň zlepšit svůj zdravotní stav? Chcete snížit pravděpodobnost, že vás postihnou stejné choroby, jaké mají vaši prarodiče, rodiče či sourozenci? Nebo máte jiné otázky ohledně zdraví a nemoci?

Jako koučka v oblasti zdraví s lékařským vzděláním a praxí vám pomohu nalézt souvislosti mezi vaším zdravotním stavem a vaším životním stylem. Náš způsob života zásadně ovlivňuje naši duševní i tělesnou rovnováhu a též obranyschopnost vůči nepříznivým vnějším vlivům. Tedy i naše zdraví či nemocnost. Zdravotní stav podle mých zkušeností často souvisí také s kvalitou našich vztahů – jak k lidem v okolí, tak k sobě samému. Tím vším se během koučování můžeme zabývat, abychom společně našli příčinu vašich obtíží. Na to pak navazuje hledání cesty, jak se obtíží zbavit a dosáhnout zlepšení zdravotního stavu. Celým procesem vás budu provázet tak, abyste se dobrali řešení, které bude vyhovovat právě vám ve vaší konkrétní situaci.

Své zdraví máte ve svých rukou mnohem více, než si myslíte. A to je dobrá zpráva! Protože tak můžete svůj zdravotní stav ovlivnit více a účinněji, než se na první pohled zdá. S tímto postojem jsem přistupovala také k onkologickému onemocnění svého manžela. Pomohla jsem mu překonat těžké období protinádorové léčby a podporovala ho v maximálním převzetí zodpovědnosti za své zdraví. Manžel se uzdravil a dnes žije normálním životem.

Moje koučovací zkušenosti ohledně zdraví a nemoci zahrnují zejména tyto oblasti:

  • Chronická nebo recidivující onemocnění všech tělesných systémů
  • Tělesné obtíže nejasného původu – např. nespavost, nechutenství, bolesti hlavy, průjmy/zácpy, bušení srdce apod.
  • Nádorová onemocnění – můžeme se zaměřit jak na prevenci (rodinná zátěž), tak na probíhající či proběhlá onemocnění
  • Poruchy plodnosti a jiné potíže v intimním životě (u obou pohlaví)
  • Úrazy a poúrazové stavy
  • Zdravotní postižení – tělesné či duševní, vrozené vývojové vady, genetické syndromy atd.

Status:

k vašim službám

Působnost:

celý svět

Kategorie katalogu:

Jak koučování probíhá?

Moje koučování je postaveno na soustředěném a cíleném rozhovoru, který zaměřuji nejen na samotné zdravotní obtíže, ale též na lékaři často pomíjenou pracovní a sociální anamnézu (např. vztahy na pracovišti, doma, spokojenost s prací atd.). Nabízím reflexi vaší situace ze širší perspektivy a pomoc při hledání řešení v souladu s vašimi hodnotami a potřebami. Budu vás podporovat ve změnách, které se rozhodnete udělat, aby jejich dopady na vaše zdraví byly dlouhodobé a znatelné. Nenabízím zázraky, ale soustavnou a dlouhodobou práci. Její výsledky závisí především na vaší ochotě a odhodlání skutečně hledat cestu, jak zlepšit své zdraví.

  • Individuální konzultace – Pro jednotlivce od 18 let, délka sezení 60/90 minut dle domluvy.
  • Párové konzultace – Partneři, sourozenci, rodič-potomek. Délka sezení 60/90 minut dle domluvy. Může probíhat ve spolupráci s mým manželem, který má stejný koučovací výcvik jako já, získáte tak ženský i mužský úhel pohledu. Názorně si předvedeme, jak se tyto odlišné pohledy mohou doplňovat a obohacovat.
  • Forma – Online (Skype, WhatsApp, Google Meet, Zoom, ev. dle dohody), nebo osobně v okruhu 30 km od Mariánských Lázní.
  • Co nedělám – Neřeším akutní změny zdravotního stavu, nepředepisuji léky ani lékařská vyšetření.

Koučování může probíhat také ve slovenštině, angličtině, ruštině, eventuálně ve francouzštině a němčině.

O mně

Zajímají mne lidské příběhy a to, jak se do nich promítají a s nimi souvisejí otázky nemoci a zdraví. Ve větší míře jsem se jimi mohla zabývat během svého působení v lázních, kde jsem se setkala se širokou škálou pacientů (potíže pohybové, nervové, dýchací, trávicí, oběhové a cévní, po nádorových onemocněních). Tam jsem vypracovala specifický ozdravný program včetně individuálního zdravotního koučinku pro onkologicky nemocné. Dále jsem pořádala přednášky pro lázeňské pacienty i pro širší veřejnost na téma odpovědnosti za vlastní zdraví.

Díky osobním zkušenostem a práci ve zdravotnictví jsem postupně dospěla k závěru, že někdy k vyléčení nestačí jenom tablety, operace, ozařování či jiné lékařské zákroky. Skutečnou příčinu nemoci je třeba hledat hlouběji, důkladněji a jiným způsobem, než na co má lékař obvykle čas a k čemu je vyškolen. Proto jsem se rozhodla pomáhat lidem k uzdravení cestou koučování. Můj přístup ke koučování v oblasti zdraví je souhrnem znalostí a dovedností z četných kurzů v rozmanitých oborech, které jsem studovala. Kromě lékařství jsem se věnovala pedagogice, lékařské etice, psychosomatice, rehabilitační a fyzikální medicíně.

Absolvovala jsem tříletý základní sebezkušenostní výcvik v praktické životní filosofii Principy života a posléze mnoho dalších navazujících seminářů a workshopů (např. na téma partnerské vztahy, rodiče a děti, zdraví, odpovědnost, tělo a duše). Tato filosofie hraje zásadní roli v mém pohledu na zdraví, nemoc a odpovědnost člověka za ně. Pokud vás můj pohled zajímá, ráda jej s vámi budu sdílet a pomohu vám najít vaši cestu ke zdraví.

Kontaktní informace

MUDr. Dominika Benešová
Krásné 177
Tři Sekery (Karlovarský kraj)
353 01
Mobil:606 820 987
Email:dom.benesova@gmail.com
Účet:106309460 / 0300 (ČSOB)
:62421841

Doporučení z první ruky

Dominika je pro mě jeden z nemnoha lidí podobných Sherlocku Holmesovi – k příběhům nemocných přistupuje jako k detektivním zápletkám, zvládá plynně několik světových jazyků a ve volných chvílích se aktivně věnuje hudbě. K tomu vychovává 3 děti a když se rozhodnete pro nějaký počin ohledně zavařování nebo zdravé výživy, volejte Dominice – nejspíš už to zkoušela a možná bude mít i nějaké vylepšení. Je jedním z mně blízkých kolegů, kteří chápou a běžně pracují s tím, že vedle těla je nezbytné věnovat pozornost také duši. Když pracovala jako lékařka v lázních, dokázala si získat pozornost mnoha klientů svými přednáškami, ve kterých se zabývala hlavně problematikou léčby pacientů s onkologickým onemocněním. Pro mě samotnou jsou však ze všeho nejzajímavější a nejužitečnější její zkušenosti a neotřelé názory na spolupráci muže a ženy a fungování v partnerském či manželském vztahu. Ráda si s ní povídám o svých problémech, protože vím, že je otevřená, trpělivě mě vyslechne a svoje názory a zkušenosti mi sděluje laskavě a s pochopením.
MUDr. Marie Mrvová
primářka komplexního rehabilitačního centra, Nemocnice R. + S. v Benešově u Prahy

2005 – 2022 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube SoundCloud RSS