Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > MUDr. Dominika Benešová

MUDr. Dominika Benešová

koučka v oblasti zdraví

MUDr. Dominika Benešová

Říkáte si, proč zrovna vy jste nemocní? Proč vás potkala právě ta nemoc, kterou máte? Chcete se uzdravit nebo aspoň zlepšit svůj zdravotní stav? Chcete snížit pravděpodobnost, že vás postihnou stejné choroby, jaké mají vaši prarodiče, rodiče či sourozenci? Nebo máte jiné otázky ohledně zdraví a nemoci?

Jako koučka v oblasti zdraví s lékařským vzděláním a praxí vám pomohu nalézt souvislosti mezi vaším zdravotním stavem a vaším životním stylem. Náš způsob života zásadně ovlivňuje naši duševní i tělesnou rovnováhu a též obranyschopnost vůči nepříznivým vnějším vlivům. Tedy i naše zdraví či nemocnost. Zdravotní stav podle mých zkušeností často souvisí také s kvalitou našich vztahů – jak k lidem v okolí, tak k sobě samému. Tím vším se během koučování můžeme zabývat, abychom společně našli příčinu vašich obtíží. Na to pak navazuje hledání cesty, jak se obtíží zbavit a dosáhnout zlepšení zdravotního stavu. Celým procesem vás budu provázet tak, abyste se dobrali řešení, které bude vyhovovat právě vám ve vaší konkrétní situaci.

Své zdraví máte ve svých rukou mnohem více, než si myslíte. A to je dobrá zpráva! Protože tak můžete svůj zdravotní stav ovlivnit více a účinněji, než se na první pohled zdá. S tímto postojem jsem přistupovala také k onkologickému onemocnění svého manžela. Pomohla jsem mu překonat těžké období protinádorové léčby a podporovala ho v maximálním převzetí zodpovědnosti za své zdraví. Manžel se uzdravil a dnes žije normálním životem.

Moje koučovací zkušenosti ohledně zdraví a nemoci zahrnují zejména tyto oblasti:

  • Chronická nebo recidivující onemocnění všech tělesných systémů
  • Tělesné obtíže nejasného původu – např. nespavost, nechutenství, bolesti hlavy, průjmy/zácpy, bušení srdce apod.
  • Nádorová onemocnění – můžeme se zaměřit jak na prevenci (rodinná zátěž), tak na probíhající či proběhlá onemocnění
  • Poruchy plodnosti a jiné potíže v intimním životě (u obou pohlaví)
  • Úrazy a poúrazové stavy
  • Zdravotní postižení – tělesné či duševní, vrozené vývojové vady, genetické syndromy atd.

Status:

k vašim službám

Působnost:

celý svět

Kategorie katalogu:

Jak koučování probíhá?

Moje koučování je postaveno na soustředěném a cíleném rozhovoru, který zaměřuji nejen na samotné zdravotní obtíže, ale též na lékaři často pomíjenou pracovní a sociální anamnézu (např. vztahy na pracovišti, doma, spokojenost s prací atd.). Nabízím reflexi vaší situace ze širší perspektivy a pomoc při hledání řešení v souladu s vašimi hodnotami a potřebami. Budu vás podporovat ve změnách, které se rozhodnete udělat, aby jejich dopady na vaše zdraví byly dlouhodobé a znatelné. Nenabízím zázraky, ale soustavnou a dlouhodobou práci. Její výsledky závisí především na vaší ochotě a odhodlání skutečně hledat cestu, jak zlepšit své zdraví.

  • Individuální konzultace – Pro jednotlivce od 18 let, délka sezení 60/90 minut dle domluvy.
  • Párové konzultace – Partneři, sourozenci, rodič-potomek. Délka sezení 60/90 minut dle domluvy. Může probíhat ve spolupráci s mým manželem, který má stejný koučovací výcvik jako já, získáte tak ženský i mužský úhel pohledu. Názorně si předvedeme, jak se tyto odlišné pohledy mohou doplňovat a obohacovat.
  • Forma – Online (Skype, WhatsApp, Google Meet, Zoom, ev. dle dohody), nebo osobně v okruhu 30 km od Mariánských Lázní.
  • Co nedělám – Neřeším akutní změny zdravotního stavu, nepředepisuji léky ani lékařská vyšetření.

Koučování může probíhat také ve slovenštině, angličtině, ruštině, eventuálně ve francouzštině a němčině.

O mně

Zajímají mne lidské příběhy a to, jak se do nich promítají a s nimi souvisejí otázky nemoci a zdraví. Ve větší míře jsem se jimi mohla zabývat během svého působení v lázních, kde jsem se setkala se širokou škálou pacientů (potíže pohybové, nervové, dýchací, trávicí, oběhové a cévní, po nádorových onemocněních). Tam jsem vypracovala specifický ozdravný program včetně individuálního zdravotního koučinku pro onkologicky nemocné. Dále jsem pořádala přednášky pro lázeňské pacienty i pro širší veřejnost na téma odpovědnosti za vlastní zdraví.

Díky osobním zkušenostem a práci ve zdravotnictví jsem postupně dospěla k závěru, že někdy k vyléčení nestačí jenom tablety, operace, ozařování či jiné lékařské zákroky. Skutečnou příčinu nemoci je třeba hledat hlouběji, důkladněji a jiným způsobem, než na co má lékař obvykle čas a k čemu je vyškolen. Proto jsem se rozhodla pomáhat lidem k uzdravení cestou koučování. Můj přístup ke koučování v oblasti zdraví je souhrnem znalostí a dovedností z četných kurzů v rozmanitých oborech, které jsem studovala. Kromě lékařství jsem se věnovala pedagogice, lékařské etice, psychosomatice, rehabilitační a fyzikální medicíně.

Absolvovala jsem tříletý základní sebezkušenostní výcvik v praktické životní filosofii Principy života a posléze mnoho dalších navazujících seminářů a workshopů (např. na téma partnerské vztahy, rodiče a děti, zdraví, odpovědnost, tělo a duše). Tato filosofie hraje zásadní roli v mém pohledu na zdraví, nemoc a odpovědnost člověka za ně. Pokud vás můj pohled zajímá, ráda jej s vámi budu sdílet a pomohu vám najít vaši cestu ke zdraví.

Kontaktní informace

MUDr. Dominika Benešová
Krásné 177
Tři Sekery (Karlovarský kraj)
353 01
Mobil:606 820 987
Email:dom.benesova@gmail.com
Účet:106309460 / 0300 (ČSOB)
:62421841

Doporučení z první ruky

Dominiku znám již mnoho let ze seminářů a setkávání v rámci vzdělávacího systému Principy života®. Na seminářích každý opakovaně zažívá jak roli kouče, tak koučovaného, sdílí zkušenosti, poskytuje zpětnou vazbu ostatním atd. Díky této zkušenosti vím, že je Dominika maximálně otevřená, ochotná naslouchat s velkou empatií, poskytnout neotřelé pohledy, ale i posílit důvěru ve vlastní schopnosti najít řešení (nejen) v obtížných životních situacích. Na Dominiku jsem se obrátila v roce 2019, když mi v mých 42 letech lékaři diagnostikovali tzv. předrakovinové změny v prsu. To mě pochopitelně dost vyděsilo, mj. i proto, že jsem se do té doby považovala za zdravou a celkově prospívající osobu. V době potvrzené diagnozy jsem už nějakou dobu měla tušení, že „je něco špatně“ (podezřelý nález na mamografu jsem měla už o rok dříve), a také jsem už poměrně intenzivně a s pomocí více lidí hledala souvislosti, s čím tato moje diagnoza souvisí a co potřebuji změnit. Dnes bych řekla, že jsem přesto pořád byla na cestě „z kopce“. Dominiku jsem oslovila v této kritické situaci především proto, že má jako kouč navíc výjimečnou kombinaci s medicínským vzděláním a také zkušenosti (nejen) s onkologickými pacienty. Dominika mi nejvíc pomohla svou vstřícností a naprosto nehodnotícím přístupem, ochotou vyslechnout a podpořit mě. Dále mi poskytla nezaujatý medicínský vhled a v mnoha ohledech mi pomohla se uklidnit a získat „pevnější půdu“ pod nohama. Po této řeklo by se „krizové intervenci“ jsme si hodně povídaly o různých souvislostech a i díky Dominice se mi podařilo lépe pochopit a zásadněji zpochybnit některé postoje a přesvědčení, jež z dnešního pohledu vnímám jako zničující. Ty v důsledku mohly být i jednou z příčin mého onemocnění.
Hanka Červenková
HR manažerka

2005 – 2021 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube SoundCloud RSS