Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Ing. Eliška Sýkorová

Ing. Eliška Sýkorová

dotační poradkyně a projektová manažerka pro dotace z EU

Ing. Eliška Sýkorová

Profesionální dotační poradenství a související služby pro dotace z Evropské unie a mezinárodních nadací:

 • dotační audit – doporučení vhodného dotačního titulu, konzultace projektového záměru u poskytovatele dotace
 • příprava žádosti – o dotaci, včetně zajištění povinných příloh dle dotačního titulu
 • projektové řízení – celkové řízení dotačního projektu
 • zastupování klienta – zastupování u poskytovatele dotace ve všech fázích projektu
 • administrace projektu – zpracování monitorovacích zpráv pro schválený projekt, žádosti o platbu, zajištění povinné publicity aj.
 • zadávací řízení – podle metodiky příslušného operačního programu
 • školení v oblasti projektového managementu se zaměřením na přípravu a předložení projektu a zvládnutí administrace realizovaného projektu bez externí pomoci

Vysokoškolské vzdělání v oblasti management a marketing včetně zahraničního studia International Management Marketing na univerzitě ve Finsku a dálkového studia politologie. Příležitostná publikace článků v odborném tisku dotačního poradenství. Posudky vzdělávacích projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro EU. Znalosti jazyků angličtina, němčina a francouzština (studium na Ženevské univerzitě). Dlouholetá praxe a zkušenosti v oblasti dotačního poradenství, projektového řízení a vedení týmu projektových manažerů, také kvalitní reference (viz níže).

Dlouhodobá spolupráce na pozici foundraiser s neziskovou organizací Graduate Women International sídlící v Ženevě. Zpracování projektů zaměřených na ženská práva, přístup ke kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě žen. GWI působí jako poradní subjekt Ekonomické a sociální rady OSN.

Status:

dostupná s omezením

Působnost:

celý svět

Kategorie katalogu:

Specializace v dotačním poradenství

 • rovné příležitosti žen a mužů (gender equality) – podpora rodičů na mateřské/rodičovské dovolené (podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti, zvýšení profesní kvalifikace)
 • soulad rodinného a pracovního života (work-life balance) – služby péče o děti (např. firemní školky), zavádění flexibilních forem organizace práce (částečný pracovní úvazek, home office, sdílené pracovní místo atd.)
 • obecné a odborné vzdělávání (tréninkové programy)
 • projekty zaměřené na začleňování osob ohrožených sociálním znevýhodněním do společnosti

Vybrané reference

 • Graduate Women International – zpracování projektů zaměřených na vzdělávání a ženská práva, které jsou předkládány v rámci tematických programů EU či mezinárodních nadací
 • Mölnlycke Health Care Klinipro – odborné vzdělávání zaměstnanců (program EDUCA)
 • Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace – zajištění administrace projektu, jehož předmětem je vznik a provoz firemní mateřské školky
 • Amnesty International ČR (Školy přátelské k lidským právům) – konzultace a monitoring projektu
 • Radio Free Europe/Radio Liberty – vzdělávání zaměstnanců Rádia Svobodná Evropa (Operační program Praha Adaptabilita)
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR – (Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy), konzultace projektového záměru a revize projektu
 • Komunitní centrum Chánov – různé dotační tituly, mj. projekt na finanční gramotnost v partnerství se Sdružením pro probaci a mediaci v justici; sociální a komunitní práce; vytvoření centra Klubíčko pro vzdělávání romských dětí atd.
 • Základní škola Ostrava – nadregionální projekt v partnerství se třemi základními školami a neziskovou organizací Envi A. zaměřený na zavádění estetické výchovy do tříd navštěvovaných žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Kontaktní informace

Ing. Eliška Sýkorová
Tupolevova 713
Praha 9
199 00
Mobil:605 552 554
Email:elisykorova@gmail.com
Web:www.esykorova.eu
(tj. adresa této stránky)
Skype:Skype sibelius713
LinkedIn:LinkedIn eliskasykorova
:74874454

Doporučení z první ruky

S Ing. Eliškou Sýkorovou jsem měl tu čest spolupracovat v letech 2010–2014 v rámci projektů Státního zdravotního ústavu financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Mezi její povinnosti patřilo komplexní zpracování projektových žádostí v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, dohled nad rozpočty projektů, zpracovávání monitorovacích zpráv, práce se systémem Benefit, komunikace s poskytovatelem dotace a do velké míry i poradenství při implementaci jednotlivých cílů projektů. V souvislosti s komunikací s poskytovatelem dotace byla Eliška přítomna většině kontrol, které díky jejímu angažmá probíhaly hladce a bez zjištění jakýchkoliv nedostatků. Eliška je pečlivá, spolehlivá, loajální a ochotná pomoci klientovi i mimo běžnou pracovní dobu. Během naší spolupráce jsme řešili několik zásadních problémů, které jsme však vždy zdárně překonali, čemuž pomohla i schopnost Elišky efektivně komunikovat. Pokud bych v budoucnu znovu pracoval v oblasti projektového řízení nebo přípravy projektových žádostí, nebudu váhat oslovit Elišku s žádostí o spolupráci.
Mgr. Jan Šturma
projektový manažer

2005 – 2018 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook Twitter LinkedIn YouTube SoundCloud RSS