Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Mgr. MgA. Helena Bezděková

Mgr. MgA. Helena Bezděková

psycholožka, psychoterapeutka, lektorka seberozvojových nejen tanečních kurzů, supervizorka a koučka

Mgr. MgA. Helena Bezděková

Nabízím odborné poradenství a pomoc v oblasti psychologie a psychoterapie, a také služby individuálního koučování v osobním i pracovním životě:

 • psychologická poradna & psychoterapie – důvěrné poradenství, podpora a účinná pomoc metodami Gestalt terapie, práce s tělem a expresivních terapií; řešení psychických potíží, rodinných a mezilidských vztahů, překážek osobního růstu atd.
 • seberozvojové taneční kurzy – s využitím volného, spontánního tance, flamenka a prvků expresivních terapií
 • koučování – psychologický koučink, life koučink, business koučink
 • pro firmy a organizace – supervize v oblasti sociální práce, kurzy pro rodiče, kteří přijali děti do náhradní rodinné péče, psychologicky zaměřené kurzy a přednášky (např. prevence syndromu vyhoření, zvládání stresu/stres management, relaxační techniky), kreativní techniky, speciální kurzy spojené s tvořivými a relaxačními aktivitami

Získala jsem odborné univerzitní vzdělání v oboru psychologie na Univerzitě Karlově v Praze, výcvik Gestalt terapie a specializační psychologické výcviky neverbálních technik, arteterapie, práce s tělem (body psychoterapie), koučování aj. Využívám také aktivní znalosti jazyků angličtina a španělština při terapii, koučinku, kurzech či supervizi.

Mám zkušenosti v oblasti psychoterapie, rozvojové práce na kurzech osobního rozvoje pro veřejnost i ve firmách. Pracuji jako psycholog a psychoterapeut v centru péče o duševní zdraví Terapie.info.

Fotogalerie:

Tanec jako cesta k sobě a k druhým – rozhovor pro časopis Ona dnes

Status:

k vašim službám

Působnost:

pravidelná setkání Praha a okolí; celá ČR; země EU

Kategorie katalogu:

Odborné vzdělání a certifikace

 • psychologie – na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, studijní pobyt ve Španělsku na Universidade de Santiago de Compostela, specializace klinická psychologie (titul Mgr.)
 • herectví se změřením na autorskou tvorbu a pedagogiku – navazující magisterské studium na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (titul MgA.)
 • Gestalt terapie – systematický výcvik v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii, postgraduální studium Gestalt teorie a metodologie
 • neverbální techniky a práce s tělem – specializační psychologické výcviky
 • Autoestima flamenca® – výcvik v seberozvojové taneční metodě MA. Carlose Sepúlvedy
 • koučování – výcvik se zaměřením na psychologické koučování
 • vzdělávání dospělých – kurz na kvalifikaci lektora
 • arteterapie – sebezkušenostní kurz s Ak. mal. Kamilou Ženatou, metoda Sand play, práce s hlínou
 • terapie Pesso Boyden – sebezkušenost ve skupině Pesso Boyden System Psychomotor
 • odborné seminářeManažerské dovednosti a budování týmů, Internetový marketing, Vyjednávání, Change management, Řízení projektů aj.
 • státnice z angličtiny a španělštiny – plynulá znalost obou jazyků slovem i písmem

Reference a odborná praxe

 • psycholog a psychoterapeut ve zdravotnickém zařízení Terapie.info
 • nezávislá lektorka tanečních seberozvojovojových kurzů
 • Flamenco4U – organizace a vedení kurzů seberozvojové taneční metody Autoestima flamenca®, tlumočení pro španělského lektora Carlose Sepúlvedu
 • supervize interních lektorů Probační a mediační služby ČR
 • supervize organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče (pěstounství, adopce)
 • lektor a kouč – školení měkkých dovedností (soft skills) a outdoorových programů pro vzdělávací společnosti Centrum andragogiky, Cadet Go, 1. VOX a jako nezávislý lektor a kouč; zkušenosti s firmami různých velikostí působící v oblasti služeb i výroby
 • Vyšší odborná škola Mills – výuka sociálně osobnostního výcviku pro obor sociální práce, předmět psychohygiena a relaxační techniky pro obor zdravotnický záchranář, komunikační dovednosti pro akreditovaný kurz Pracovník v sociálních službách
 • Psychiatrické centrum Praha – vedení terapeutické skupiny s využitím muzikoterapie, tance a práce s tělem
 • členstvíČeské asociaci pro psychoterapiiMuzikoterapeutické asociaci České republiky
 • odborné studentské praxeDrop In, Psychiatrická léčebna v Kroměříži, Institut pro výzkum rodiny, Sananim, síť Poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Kontaktní informace

Mgr. MgA. Helena Bezděková
Terapie.info
Hlaváčkova 123/17
Praha 5
150 00
Mobil:604 965 493
Email:helenabezdekova@gmail.com
Web:www.helenabezdekova.cz
Skype:Skype helenabezdekova
:74295209

Doporučení z první ruky

Prožívala jsem těžké období, a tak jsem se rozhodla pro psychoterapii. Dostala jsem kontakt na Helenu Bezděkovou a hned při prvním setkání jsem cítila oporu a vřelost. Díky jejímu profesionálnímu přístupu, který je spojen s citlivostí a vnímavostí, jsem neměla problém se plně otevřít a prozkoumávat své potíže. Touto cestou bych chtěla ještě jednou za vše poděkovat. Moc mi to pomohlo, a proto psychoterapii pod vedením tak skvělé terapeutky jako je Helena Bezděková mohu jen doporučit.
Radka Š.

2005 – 2020 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube SoundCloud RSS