Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Ing. Ivan Maštalíř

Ing. Ivan Maštalíř

konzultant pro poskytovatele zdravotních služeb v oblasti úhrad a smluvní politiky

Ing. Ivan Maštalíř

Poskytujete zdravotnické služby a chcete si ušetřit čas a nervy při jednání se zdravotními pojišťovnami? V této oblasti mám 15 let zkušeností a rád vám se vším pomohu – pojišťovácký jazyk přeložím do češtiny a hlavně vám ukáži, jak můžete od pojišťoven inkasovat vyšší příjmy. Pro ambulantní specialisty, gynekology, praktické lékaře, rehabilitace či laboratoře nabízím poradenství v těchto základních oblastech:

 • Úhradové dodatky – zkontroluji úhradové dodatky od zdravotních pojišťoven a vyhodnotím, zda je nabízený způsob úhrady za zdravotní služby pro vás výhodný. Také prověřím, zda máte správně nastavenou měsíční zálohu předběžné úhrady a zda odpovídají stanovené referenční hodnoty vstupující do výpočtu výsledné úhrady.
 • Vyúčtování úhrady za zdravotní služby – ověřím, zda je vyúčtování vypočteno v souladu s úhradovým dodatkem a doporučím, zda má smysl podávat odvolání. Pokud ano, s chutí vám ho připravím. Také s vámi mohu zajít vyjednávat do zdravotní pojišťovny.
 • Regulační srážky – pokud jste se regulační srážce nevyhnuli, na základě podkladů od zdravotní pojišťovny vám pomohu vypracovat odvolání s odůvodněním nárůstu vynaložených nákladů ve srovnání s referenčním obdobím.
 • Reporting – budu pravidelně sledovat základní parametry, které mají vliv na konečnou výši výsledné úhrady za zdravotní služby. Na základě meziročního porovnání pak dokážu namodelovat a odhadnout, s jakým výsledkem vám může dopadnout konečné roční vyúčtování.
 • Přednášky pro lékaře – na míru vám připravím individuální či skupinového proškolení v základních oblastech úhrady zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění. Dále pořádám i odborné semináře po lékaře, ve kterých objasňuji základní principy úhrad za zdravotní služby a pomáhám lékařům se zorientovat v systému veřejného zdravotního pojištění.
 • Analýza vykazování – provedu komplexní analýzu dané odbornosti poskytovatele z hlediska revize nasmlouvaných a vykazovaných výkonů, vyúčtování výsledných úhrad a regulačních mechanismů. Cílem analýzy je zhodnocení reálného stavu z hlediska výše úhrad a v kontextu nasmlouvaných výkonů. Dále navrhnu opatření pro stabilizaci a další rozvoj z hlediska úhrad za zdravotní služby.

Na problematiku zdravotní péče se vždy dívám komplexně, ne pouze z jednoho úhlu pohledu. Na úhradu a její konečnou výši má totiž vliv i spousta dalších aspektů, které spolu úzce souvisí. Často i jedna malá změna může mít velký dopad do konečného vyúčtování.

Můžeme se dohodnout na dlouhodobější spolupráci s měsíčním či kvartálním paušálem, nebo na platbě za konkrétní úkon. V případě dlouhodobé spolupráce se na mě také můžete kdykoliv obrátit s jakýmkoliv problémem či nesrovnalostí plynoucí z komunikace se zdravotními pojišťovnami.

Status:

k vašim službám

Působnost:

celá ČR

Kategorie katalogu:

Praxe:

 • 2016 – rozhodl jsem se naplno věnovat poradenství pro poskytovatele zdravotních služeb, kde zúročuji nabyté zkušenosti jak z předchozích zaměstnání, tak i z dosavadní praxe na volné noze.
 • 2015 – krátce jsem působil ve společnosti Strofios, a.s. jako poradce pro poskytovatele zdravotní péče ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovnám.
 • 2009 – nastoupil jsem na Ústředí VZP ČR jako specialista úhrad zdravotní péče, a to se zaměřením na úhradu praktických lékařů a ambulantních gynekologů. Primární náplní byla tvorba koncepce úhrad včetně bonifikačních mechanismů a následné vypracování metodiky a úhradových dodatků.
 • 2006 – byl jsem jmenován vedoucím oddělení zdravotní péče VZP ČR v Kolíně. Kromě samotného řízení oddělení spočívala moje činnost ve zpracování vyúčtování výsledných úhrad včetně regulačních srážek, zabezpečování smluvní politiky, řešení námitek a sporů s poskytovateli zdravotní péče, zpracování podkladů pro výběrová řízení atd.
 • 2003 – během studia na vysoké škole v Pardubicích jsem nastoupil do okresní pobočky VZP ČR v Kolíně na pozici odborného kontrolního zaměstnance v oddělení zdravotní péče. Měl jsem na starost příjem a zpracování dávek výkonů, zpracování faktur za zdravotní péči a výpočty kapitačních plateb u praktických lékařů.

Kontaktní informace

Ing. Ivan Maštalíř
Českobrodská 111
Štolmíř (Středočeský kraj)
282 01
Mobil:777 679 447
Email:ivan@poradenstviprolekare.cz
Web:www.poradenstviprolekare.cz
:76028003

2005 – 2021 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube SoundCloud RSS