Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Mgr. Jindra Bachmanová > Doporučení

Doporučení z první ruky

Mgr. Jindra Bachmanová — psychoterapeutka, koučka, lektorka trénování paměti a personální konzultantka

Zobrazuji všech 8 doporučení prezentace Mgr. Jindra Bachmanová:
S Jindrou se znám od roku 2004 a na různých projektech s ní spolupracuji už více než 6 let. Zpočátku v naší společnosti pomáhala s rozvojem obchodníků, později manažerů a po dobrých zkušenostech se naše spolupráce rozšířila do všech oblastí personalistiky. Od krátkodobých rozvojových projektů jsme se propracovali k tříleté spolupráci, která spočívala v personálním řízení celé pobočkové sítě. Jindra u nás nastavila významnou část personálních procesů a činností zahrnujících nábor, adaptaci, manažerské vzdělávání, hodnocení zaměstnanců a zároveň se starala o uvedení těchto procesů do praxe. Jindra nás naučila mnohé v manažerských a obchodních dovednostech, přinesla nové podněty do obchodní i manažerské praxe a podílela se na změně kultury celé společnosti. Dnes pro nás Jindra jako externí konzultantka zajišťuje výběrová řízení na manažerské pozice a zodpovídá za organizaci assessment center. Zároveň s ní konzultuji některé oblasti firemní strategie a personalistiky. A čeho si na její práci cením nejvíc? Jindra při své práci přemýšlí komplexně a dokáže zohlednit všechny kontexty v rámci zadaného cíle, jak dílčího, tak i hlavního. Zároveň při práci s lidmi respektuje osobní nastavení zadavatele i konečného příjemce. Mně osobně pomohla spolupráce s Jindrou v praxi si uvědomovat a při denní realizaci udržet různé kontexty a zároveň se to průběžně učit a používat to. Doporučuji Jindru pro její „širokospektrální přístup“ a týmovou práci s konstruktivním přístupem směřujícím k výsledku celku a s ohledem na smysl zadaného úkolu.

Alois Valtr

generální ředitel a jednatel (ZAK TV, s.r.o., JTV A.S., W&P, reklamní agentura
Koučování s Jindrou jsem absolvoval na doporučení kamaráda. Potřeboval jsem řešit svoji pracovní situaci, která ne a ne se hnout dopředu. Trochu jsem věděl do čeho jdu, protože v minulosti jsem pár podobných sezení absolvoval u bývalých zaměstnavatelů (Coca Cola, Vekra), ale ta se zaměřovala pouze na práci. Spolupráce s Jindrou měla mnohem širší záběr. Získal jsem nový pohled na život a uvědomil jsem si, co je pro mě důležité. A hlavně, že člověk má jít za svými sny. Koučování mi pomohlo zkoncentrovat se na konkrétní a důležité věci. Taky jsem si uvědomil, že život není jenom práce. Události v mém životě nabraly rychlý spád – změnil jsem priority, pracovní dobu, zredukoval firmu a postupně se stávám samostatnější. Připravuji se na novou práci a dnes už vím, že se mi to podaří. Spolupráci s Jindrou doporučuji všem, kteří si potřebují udělat jasno v životě a v tom, co chtějí dělat. Oceňuji její milý, příjemný a především profesionální přístup.

Robert Novotný

podnikatel
S Jindrou jsem se potkala v TV Lyra, kde jsem pracovala jako ředitelka. Naše spolupráce trvala 1,5 roku. Jindra, jako externí konzultantka, do firmy pomohla zavést nové personální standardy v oblasti výběru nových pracovníků a jejich adaptace a spolupracovala s námi na rozvoji prodejních dovedností celého týmu. Speciální postup výběru zaměstnanců jsem později použila např. při výběrových řízeních na obchodnické pozice ve společnosti vyrábějící kartonové obaly, kde obchodní tým přináší majiteli zisk doposud. Dále tuto metodu používám při všech personálních pohovorech, které vedu v rámci svých restrukturalizačních projektů a to ať už se týkají zjišťování motivace pracovníka, jeho hodnocení či převedení na jinou pracovní činnost. Prodejní postupy a dovednosti využívám při školení standardních obchodníků i pracovníků retailu. Při rozvoji obchodníků nás Jindra učila, jak v lidech rozpoznat jejich silné stránky a tyto pak maximálně posílit tím, že jim dáme příležitost k jejich rozvoji. V praxi to pak znamená, že danému člověku nabídneme ve struktuře společnosti nejen novu roli, která odpovídá jeho potenciálu, ale zároveň i dobře připravený plán jeho rozvoje, kterým ho pak úspěšně provedeme. V mém osobním rozvoji mi Jindra velmi pomohla v těchto oblastech: umět se nastavit na člověka a rozpoznat jeho potenciál, stanovit si měřitelné cíle pro všechny své manažerské rozhovory včetně porad a celofiremních meetingů, naučit se lépe pracovat se svým vlastním time managementem a svou energií, naučit se říkat ne, nenaskakovat na okamžité podněty, ale ptát se, co je skutečně „za tím“. Ve skutečnosti je toho ale ještě mnohem víc :)

Kateřina Krátková

konzulantka
Chtěla bych poděkovat za přednášku „Umění dobré paměti“, která se konala 18. 9. 2014 v Liberci. Před jejím poslechnutím jsem jenom věděla, že bych chtěla svou paměť zlepšit. Přednáška mi poskytla víc, než jsem očekávala. Byla pro mě uceleným vhledem do širokého pole dosud neoraného, dala mi základní systém orientace v problematice a mnoho zajímavých odkazů i postřehů.

Ing. Martina Hanke

finanční manažer projektů, Občanské sdružení D.R.A.K.
Mnohokrát děkuji za přednášené informace. Zase mi více otevřely oči v oboru, který mě velmi zajímá. V budoucnu bych s vámi ráda zkonzultovala některé oblasti psychoterapie z pohledu Eriksona ve srovnání s jinými psychologickými přístupy. Budu se těšit na další vaše přednášky :)

Pavla Šindlerová

Koncem roku 2014 jsem jako čerstvý absolvent začínal s hledáním zaměstnání. Jelikož jsem člověk ambiciózní a cílevědomý, snažil jsem se najít práci, která by mě bavila a finančně uspokojila. Zpočátku jsem nebyl při hledání práce moc úspěšný, proto jsem se rozhodl oslovit Jindru a společně zjistit, v čem je problém. Díky jejím konzultacím jsem pochopil jak důležité je zapracovat na svém osobním profilu a dovednosti takzvaně ho prodat. Probrali jsme konkrétní chyby, které jsem udělal při vytváření životopisu a motivačních dopisů. Dále mi Jindra poskytla cenné informace, jak sebevědomě zvládnout pracovní pohovor a zanechat dobrý dojem. Vše jsem tedy pečlivě přepracoval a výsledek se dostavil okamžitě. Během několika dalších dnů jsem byl pozván na čtyři pohovory, ze kterých jsem byl ve třech případech úspěšný. Děkuji Jindro za tvé cenné rady a tvůj osobní přístup.

Martin Šimkanin

Přednáška „Tajemství skvělé paměti“ se mi velmi líbila. Zejména jsem ocenila, jak rychle jsme my posluchači byli vtaženi ke spolupráci a jak rychle přešla teorie do praxe. Přednášející navodila takovou atmosféru, že jsme ztratili počáteční ostych a společně jsme odříkávali to, co jsme se před 5 minutami naučili. Jsem ráda, že jsem se zúčastnila, znovu jsem se přesvědčila o tom, že pracovat na sobě má význam a není to nic složitého.

Tea Jonová

Zúčastnila jsem se dubnového kurzu „Tajemství skvělé paměti“ v Liberci pod vedením lektorky Mgr. Jindry Bachmanové. Měsíční kurz tréninku paměti utekl jako voda. Paní lektorka nás naučila zábavnou formou a s pomocí paměťových metod zapamatovat si snadno a rychle spoustu věcí, které si potřebujeme pamatovat v praktickém životě. Trénink paměti doporučuji všem těm, kdo si chtějí hrát a kdo si potřebují dobře pamatovat.

Kristina Kroutilová

Návrat na úvodní stránku této osobní webové prezentace >
2005 – 2018 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook Twitter LinkedIn YouTube SoundCloud RSS