Jiří Oukropec

poskytovatel znaleckých služeb v oboru ekonomika

Status: k vašim službám Působnost: celá ČR

Pod hlavičkou zavedeného znaleckého ústavu Bohemia Experts zpracovávám znalecké posudky v oboru ekonomika. Především oceňuji podniky (malé i velké), vyčísluji škody a ušlé zisky, oceňuji nemovitosti, stroje, ochranné známky, software a další. Také vám zodpovím různé ekonomické otázky.

Naše znalecké posudky se nejčastěji uplatňují při soudních sporech, u fúzí či odštěpení majetku, kde je potřeba přecenit majetek tržními hodnotami. Dále slouží pro všemožné účetní a daňové potřeby, pro investory, insolvenční správce, právní kanceláře, u rozdělování SJM apod.

Zadat poptávku »

Naše služby:

 • Znalecké posudky a oceňování – pohledávky; obchodní podíly, akcie a další cenné papíry; nepeněžité vklady, movitý a nehmotný majetek, nemovitosti, technologie.
 • Revizní znalecké posudky – ceny a odhady nemovitostí a movitého majetku, cenných papírů a podniků, oceňování podílů v obchodních společnostech, nepeněžitých vkladů, nehmotného majetku a investičních nástrojů; posuzování v oblasti účetnictví a ekonomiky podniků, bankovnictví, peněžnictví a pojišťovnictví.
 • Znalecký servis pro právní kanceláře – vypracování znaleckých a revizních posudků, poradenství a konzultace.
 • Ekonomické poradenství – ekonomické rozbory pro podnikatelské projekty, žádosti o bankovní úvěry, zpracování finančních analýz a finančních plánů, cashflow modely, SWOT analýzy, hodnocení efektivnosti investic, vyhodnocení znaleckých posudků a ocenění zpracovaných jinými subjekty.

Do znalecké oboru jsem se naplno pustil hned po svých studiích na Vysoké škole ekonomické v Praze. Za více než 5 let praxeBohemia Experts jsem oceňoval různě velké společnosti. Umím komunikovat s lidmi, jsem týmový hráč, ale pracuji i samostatně. Neustále sleduji práci soudů a politické dění. Zbožňuji matematiku a analytiku, mám logické uvažování a jsem členem Mensy České republiky.

Rozhovor pro Slovo má

Vybrané reference:

 • JUDr. Petr Balcar
 • CRISTAL PALACE a.s.
 • AKCENTA CZ a.s.
 • V.J.Rott s.r.o.
 • Amber Hotels, s.r.o.
 • BOHEMIA INTERACTIVE a.s.
 • INTERCONEX – MOBIL, a. s.
 • Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
 • LABETA, a.s.
 • Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov
 • Státní fond kinematografie
 • Soare sekt a.s.
 • Initiative Media Prague s.r.o.
 • Josef Stauner Holding GmbH
 • Fruko-Schulz s.r.o.
 • Ing. Jaroslava Dlabolová, Insolvenční správkyně
Jiří Oukropec
Logo či doplňková grafika

Kontakty

Jiří Oukropec
Křižíkova 53/52
Praha 8
186 00
Mobil:732 753 425
Email:oukropec@bohemiaexperts.cz
Web:www.bohemiaexperts.cz
Facebook:jiri.oukropec
LinkedIn:jirioukropec
Messenger:jiri.oukropec
WhatsApp:420732753425

Doporučení
z první ruky

Před nedávnou dobou jsem se na základě doporučení obrátila na znalecký ústav BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. s objednávkou na ocenění obchodního podílu, a to v pořadí již na třetího znalce, kdy s přístupem předchozích dvou jsem nebyla ztotožněna. Tento znalecký ústav se úkolu zhostil odpovědně a mile mě překvapila i rychlost zpracování po dodání podkladů. Jako insolvenční správce mám povinnost zajišťovat ocenění majetků sepsaných do majetkových podstat poměrně často. Po zkušenosti s Jiřím Oukropcem se na znalecký ústav s důvěrou kdykoliv opět obrátím.

Ing. Jaroslava Dlabolová

insolvenční správkyně