Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Mgr. Karolína Fenzl Prýmková

Mgr. Karolína Fenzl Prýmková

advokátka, zakladatelka a lektorka projektu Kreativní studium práva

Mgr. Karolína Fenzl Prýmková

Obraťte se na mne s jakýmkoliv problémem z oblasti práva. Nabízím právní služby pro fyzické i právnické osoby. Pro studenty práva pořádám netradiční kurzy a doučování v rámci vlastního projektu Kreativní studium práva. Přispívám k nastartování nové éry právnické profese a zachování autentičnosti každého z nás.

 • Právní služby
  • náhrada škody vzniklá při dopravní nehodě
  • pojistné, rodinné, smluvní a spotřebitelské právo
  • právní poradenství pro malé a střední podnikatele
  • zastupování klientů před soudy
  • další právní odvětví
 • Kreativní studium práva – s mou pomocí se naučíte studovat efektivně, kvalitně a především uvádět své vědomosti do praxe. Studium je nekončící proces, který vás po každém „rozlousknutí oříšku“ obohatí. Ráda předám své dosavadní zkušenosti všem studentům práva, kteří chtějí jít vlastní cestou.

Po studiu na Obchodní akademii v Plzni a následně na Západočeské univerzitě v Plzni jsem nastoupila na Ministerstvo spravedlnosti a poté do advokátní kanceláře v Praze, kde jsem jako advokátní koncipientka absolvovala přes 500 soudních jednání. Získala jsem tak cenné zkušenosti, a ty jsem dále rozšířila při své vlastní advokátní praxi, kterou úspěšně vykonávám přes dva roky. Přidanou hodnotou je také to, že ve své advokátní praxi uplatňuji získané ekonomické vzdělání, což je přínosné zejména pro začínající podnikatele. Neustále se ekonomicky a právně rozvíjím.

Motto: Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také uplatňovat. — Marcus Tullius Cicero

Status:

k vašim službám

Působnost:

celá ČR

Kategorie katalogu:

Absolvované semináře

 • 2017, Ekonomické a daňové minimum pro opatrovnické spory
 • 2016
  • Co hýbe světem insolvenčního práva
  • Mezinárodněprávní ochrana dětí
  • Nemajetková újma dle nového občanského zákoníku
  • Nové instituty dědického práva
  • Vybrané otázky vzájemných vztahů mezi manžely a mezi rodiči a dětmi
  • Zákonná úprava spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku a aktuální judikatura NS ČR ke spoluvlastnictví
  • Zákonný režim společného jmění manželů, vypořádání společného jmění manželů a aktuální judikatura NS ČR ke společnému jmění manželů
 • 2014
  • Náhrada škody dle nového občanského zákoníku
  • Náhrada škody dle zákoníku práce
  • Obhajoba ve věcech mladistvých
  • Správní soudnictví
 • 2013
  • Aktuální vybrané otázky insolvenčního práva
  • Cenné papíry
  • Daňový řád
  • Etika a etiketa v advokacii
  • Katastrální právo, zejména převody nemovitostí
  • Nový občanský zákoník a pracovněprávní vztahy
  • Občanskoprávní žaloby a petity
  • Obhajoba v přípravném řízení
  • Obhajoba v řízení před soudem prvního stupně, včetně dokazování
  • Opatrovnické řízení
  • Problematika hospodářských trestných činů
  • Rodinné právo v novém občanském zákoníku
  • Ústavní stížnosti
  • Úvodní seminář k novému občanskému zákoníku
  • Vybrané otázky stavebního práva
  • Zastoupení advokátem ve správním řízení
 • 2012
  • Aktuální otázky českého civilního procesu
  • Bytové a nebytové nájmy
  • Datové schránky a doručování
  • Obchodní závazkové vztahy
  • Výkon rozhodnutí v občanskoprávních a obchodněprávních věcech
  • Zákoník práce v praxi

Kontaktní informace

Mgr. Karolína Fenzl Prýmková
U Michelského mlýna 1535/8
Praha-Michle
140 00
Mobil:603 904 209
Email:karolina@prymkova.cz
Web:www.karolinaprymkova.cz
:04608437

Doporučení z první ruky

S paní Mgr. Karolínou Fenzl Prýmkovou jsem řešil zastupování před soudem o narovnání mezi mnou a SVJ Krosenská. Preciznost a pochopení ze strany paní Mgr. Prýmkové mi bylo velkou oporou při vleklém jednání. Mohu jen doporučit.
Radomír Tomášek
fyzická osoba

2005 – 2020 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube SoundCloud RSS