Mgr. et Bc. Lenka Bartošová

překladatelka a tlumočnice německého jazyka

Status: k vašim službám Působnost: země EU; Česko, Rakousko, Německo

Nabízím tlumočení a obousměrné překlady německého jazyka. Mou specializací jsou odborná témata, ráda vám ale pomohu taky s beletrií nebo texty zaměřenými na umění, cestování, reklamu atd.

 • Překlady němčiny od beletrie a reklamy po odborně zaměřené texty v oblastech techniky, automotive, chemie (konkrétně lakýrnictví) i práva (smlouvy, firemní dokumenty aj.).
 • Tlumočení němčiny v Česku i v zahraničí (obchodní jednání, školení zaměstnanců, ale také např. duchovně orientované konference):
  • konsekutivní tlumočení a šušotáž z němčiny i do němčiny,
  • simultánní tlumočení do českého jazyka.
 • Korektury a přepisy – stylistické a jazykové korektury a přepisy textů.

Přesný ceník služeb najdete na mé webové stránce.

Němčinu jsem se začala učit již ve svých 5 letech, díky dvouletému pobytu v Taunussteinu. Na Ostravské univerzitě jsem pak vystudovala obory Němčina pro hospodářskou sféru (Bc.) a Němčina pro překladatelskou praxi (Mgr.). Během té doby jsem zároveň absolvovala intenzivní jazykový kurz v Düsseldorfu a celý jeden rok jsem strávila studiem na prestižní Karl Franzens-Universität Graz v Rakousku. Své dovednosti dnes nadále průběžně rozvíjím v rámci odborných seminářů a kurzů pořádaných mj. Komorou soudních tlumočníků ČR a Jednotou tlumočníků a překladatelů, které jsem také členem.

Mezi mé klienty patří jednotlivci, velké firmy i překladatelské agentury z Německa, Itálie, Polska, Švýcarska a dalších zemí. Patří k nim např. společnosti Lankwitzer, Bergland, Dellinger, ale také Ostravská univerzita, kde jsem se podílela na překladu dvou velkých projektů.

Diplomy, certifikace a osvědčení

Vysokoškolský diplom s vyznamenáním, obor Němčina ve sféře podnikání, Ostravská univerzita Diplom z německého jazyka, Konference ministrů kultury Certifikát z Institut für Internationale Kommunikation, Düsseldorf Osvědčení o absolvování kurzu Vzdělávání pro překladatele a tlumočníky, Masarykova univerzita Osvědčení o absolvování kurzu pro překladatele právních textů
Zobrazit všech 6 náhledů

Profesní úspěchy a milníky

 • 2019–dodnes, externí překladatel pro polskou agenturu Interlang biuro
 • 2019, kurz Právní minimum pro překladatele a tlumočníky, Masarykova univerzita Brno
 • 2018–dodnes,
  • členství v Jednotě tlumočníků a překladatelů
  • členství v UNIVERSITAS Austria (Jednota tlumočníků a překladatelů v Rakousku)
  • externí překladatel pro Lengoo, Translated, Allesprachen, Bergland, Lira a další společnosti
 • 2018, Komora soudních tlumočníků ve spolupráci s Justiční akademií
  • jazykový kvalifikační kurz se zaměřením na právní němčinu (konkrétně trestní právo)
  • jazykový kvalifikační kurz se zaměřením na policejní právo, pojišťovnictví a smluvní právo
 • 2017–dodnes, externí překladatel pro překladatelskou kancelář PrimaLingua
 • 2016–2018, titul Mgr. v oboru Němčina pro překladatelskou praxi, Ostravská univerzita
 • 2016–2017, studijní pobyt na Karls-Franzens-Universität Graz v Rakousku
 • 2015–dodnes, externí překladatel a tlumočník pro firmu Lankwitzer ČR
 • 2015, Intenzivní jazykový kurz IIK v německém Düsseldorfu
 • 2013–2016, titul Bc. v oboru Němčina pro hospodářskou sféru, Ostravská univerzita
 • 2013–dodnes, externí překladatel a tlumočník pro neziskovou organizaci Kruh přátel Bruno Gröninga
Mgr. et Bc. Lenka Bartošová

Kontakty

Mgr. et Bc. Lenka Bartošová
Skřivánčí 4
Opava (Moravskoslezský kraj)
746 01
Mobil:737 267 749
Telefon:+43 664 364 497 8 (Rakousko)
Email:info@bartosova-translations.cz
Web:www.bartosova-translations.cz
Facebook:bartosovatranslations
LinkedIn:lenka-bartosova-1024aa163
Účet:9706129002/5500 (Raiffeisen)
IČ:04985478 (neplátce DPH)

Doporučení
z první ruky

Překlad z českého do německého jazyka vypracovaný paní Bartošovou byl velmi dobře přizpůsoben danému typu textu a byl vesměs plynulý. Co se slovní zásoby, gramatiky a slovních obratů týče, byl překlad velmi dobře srozumitelný. U daného textu se jednalo o Plán BOZP pro realizaci stavby, tedy velmi technický a zcela oborově zaměřený náročný dokument. Přesto se v překladu neobjevovaly ani problémy v pojmech, ani ve formulacích a navíc byl dokument předán ve formě precizního a především zcela kompletního překladu.

Nora Schreier

Lawlinguists S.r.l.