Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Mgr. BSc. Matěj Grödl

Mgr. BSc. Matěj Grödl

advokát se zaměřením na obchod, GDPR, duševní vlastnictví a spory

Mgr. BSc. Matěj Grödl
Mgr. BSc. Matěj Grödl - logo

Jako advokát a zakladatel kanceláře Grödl Law Office vám nabízím právní pomoc a poradenství ve všech oblastech práva. Mou specializací je především obchodní právo, dále ochrana osobních údajů (GDPR), právo duševního vlastnictví, nemovitosti a řešení sporů.

Vstupujete do podnikání a chcete mít v pořádku všechny papíry? Potřebujete obchodní podmínky pro svůj online byznys? Nebo jste firma, která se poohlíží po pověřenci pro ochranu osobních údajů? Tohle vše dokáži zařídit. Komplexní přehled služeb uvádím níže.

Plynně hovořím anglicky a francouzsky a mám mnohaleté pracovní zkušenosti z mezinárodních i českých advokátních kanceláří v České republice i zahraničí. Využívám systém pro práci s právními informacemi Beck online a moderní technologie pro online komunikaci. Vztah s klienty zakládám na lidském přístupu a vzájemné důvěře. Díky tomu dokáži problémům klientů perfektně porozumět a elegantně je řešit.

Status:

k vašim službám

Působnost:

celá ČR se sídlem v Praze

Kategorie katalogu:

Přehled nabízených právních služeb

 • Obchodní právo a byznys
  • zakládání všech forem obchodních společností
  • zápisy do obchodního rejstříku
  • sepisování zakladatelských dokumentů (stanov, společenských smluv)
  • zabezpečování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění
  • přeměny společností (fúze, akvizice, joint-ventures)
  • zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
  • působnost představenstva a dozorčí rady
  • odpovědnost orgánů právnických osob
  • obchodně-právní due dilligence
 • Ochrana osobních údajů (GDPR)
  • komplexní poradenství v oblasti GDPR
  • pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR)
  • záznamy o činnostech zpracování (GDPR)
  • požadavky na zabezpečení osobních údajů (GDPR)
  • souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)
  • smlouvy o zpracování osobních údajů (GDPR)
  • interní normy a směrnice o nakládání s osobními údaji (GDPR)
  • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (GDPR)
  • pokuty a sankce dle GDPR a možnosti právní obrany
  • audity v oblasti ochrany osobních údajů (vč. posouzení rizikovosti zpracování)
  • zastupování před Úřadem pro ochranu osobních údajů
 • Smlouvy a sporná agenda
  • poradenství a zastupování při vyjednávání obsahu smluv
  • příprava všech typů smluv dle individuálních potřeb klienta
  • poradenství v přípravných fázích řešení sporu i v průběhu soudního řízení
  • návrh vhodného řešení sporu (vč. možnosti smírného řešení sporu)
  • zajištění předběžných opatření
  • plánování a vedení soudního sporu (vč. procesní taktiky)
  • zastupování před soudy ve všech oblastech práva
 • Duševní vlastnictví a autorská práva
  • ochrana duševního vlastnictví (vč. ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů) a sporná agenda
  • registrace ochranných známek a průmyslových vzorů (v ČR a EU)
  • vhodná řešení ochrany know-how, obchodního tajemství a důležitých dat
  • licenční smlouvy
  • smlouvy o převodu práv duševního vlastnictví
  • smlouvy o dílo ve věcech autorských děl
  • zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví
 • IT a online byznys
  • všeobecné obchodní podmínky (e-shopy, aplikace, SaaS)
  • právní poradenství při tvorbě webových portálů a IT projektů
  • poradenství v oblasti ochrany osobních údajů na internetu (GDPR)
  • licenční smlouvy a podmínky užívání online služeb
  • zásady ochrany soukromí
  • poradenství v oblasti IT outsourcingu
  • e-commerce
 • Nemovitosti
  • příprava smluvní dokumentace pro všechny druhy nemovitostních transakcí (prodej, koupě, směna, pronájem, darování atp.)
  • revize smluvní dokumentace upravující podmínky financování transakcí s nemovitostmi (úvěrové a hypoteční smlouvy) a související právní poradenství
  • příprava smluvní dokumentace pro veškeré typy zajištění (zástava, služebnost / věcné břemeno, hypotéka atp.)
  • zastupování v územním a stavebním řízení – včetně jednání s příslušnými orgány (katastr nemovitostí, stavební úřad atp.)
  • poradenství v otázkách životního prostředí
 • Pracovní právo
  • příprava pracovních a manažerských smluv
  • odměňování zaměstnanců (benefity a bonusy) a odstupné
  • ochrana proti konkurenčnímu jednání zaměstnanců
  • ochrana know-how a informací zaměstnavatele
  • ukončování pracovních poměrů a příprava souvisejících dokumentů
  • pracovněprávní spory se zaměstnanci nebo manažery
  • agenturní zaměstnávání (najímání externích zaměstnanců)
  • poradenství při zaměstnávání cizinců a zajištění příslušných povolení
  • ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích, monitoring zaměstnanců
  • příprava vnitřních předpisů (interních směrnic), pracovních řádů a souvisejících pracovně-právních dokumentů
 • Trestní právo
  • obhajoba klientů ve všech fázích trestního řízení a v řízení před soudy všech stupňů
  • obhajoba v přípravném řízení – před zahájením trestního stíhání a ve fázi trestního stíhání
  • příprava trestních oznámení a právní poradenství v souvislosti se zahájením trestního řízení
  • právní poradenství v případě vazebního stíhání (vč. právních úkonů směřujících k propuštění z vazby)
  • poradenství ve vykonávacím řízení (např. podmíněné propuštění z výkonu trestu)
  • právní zastoupení a ochrana zájmů poškozeného v adhezním řízení
  • poradenství v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob
 • Exekuce, insolvence a dluhy
  • vymáhání pohledávek & dluhů: poradenství a zastupování v soudních řízeních
  • příprava a zasílání předžalobních výzev (upomínek)
  • příprava a podání žaloby či (elektronického) platebního rozkazu
  • příprava návrhů na výkon rozhodnutí / nařízení exekuce
  • jednání s protistranou
  • zastupování v insolvenčním řízení
  • příprava potřebných dokumentů k mimosoudnímu řešení sporu (např. splátkového kalendáře či dohody o narovnání)

Vzdělání a profesní milníky

 • 2018 – založení vlastní advokátní kanceláře
 • 2016–2018 advokátní koncipient v kanceláři Rada & Partner
 • 2015–2016 advokátní koncipient v kanceláři Bird & Bird
 • 2013 – zahraniční stáž na pozici právního asistenta, Gencs Valters Law Firm, Lotyšsko
 • 2011–2013 právní asistent v Ambruz & Dark / Deloitte Legal
 • 2010–2015 magisterské studium oboru Právo, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, titul Mgr.
 • 2007–2010 bakalářské studium oboru Accounting and Finance na University of Birmingham, titul Bsc.
 • 2006–2007 studium Lycée Bristol, francouzská maturita se zaměřením na ekonomii a sociální vědy, titul Bac.
 • 2000–2006 studium The English College in Prague, titul IB

Kontaktní informace

Mgr. BSc. Matěj Grödl
Nad Alejí 1733/7
Praha 6
162 00
Mobil:724 313 057
Email:law-office@groedl.cz
Web:www.groedl.cz
LinkedIn:LinkedIn matejgrodl
:07468067

Doporučení z první ruky

Chtěl bych touto cestou sdělit naši osobní zkušenost se službami pana magistra Matěje Grödla. Oslovili jsme ho vypracováním komplikované kupní smlouvy, kterou nám vypracoval se všemi náležitostmi pro podání na KN velice rychle a odborně tak, že vše proběhlo na KN bez jakýchkoliv připomínek a doplnění, což bývá častým jevem a celou věc značně komplikuje. Doporučujeme všem potenciálním klientům pana magistra jeho služby.
Ing. Miroslav Grödl
jednatel stavební společnosti Pressto s.r.o.

2005 – 2019 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook Twitter LinkedIn YouTube SoundCloud RSS