Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Mgr. Petr Hložánek, MBA > Doporučení

Doporučení z první ruky

Mgr. Petr Hložánek, MBA — business terapeut a firemní ladič

Zobrazuji všech 7 doporučení prezentace Mgr. Petr Hložánek, MBA:
Petr mi pomohl nalézt způsob, jak efektivně pracovat se svým týmem, usadit sama sebe do nové role CEO firmy a stanovit si priority, na které je třeba se soustředit. Díky tomu jsem získala větší sebevědomí ve své nové pozici a sebeuspokojení z práce. Líbilo se mi, že jsem se během našich společných sezení cítila naprosto uvolněně a s důvěrou jsme mohli diskutovat vše, co bylo aktuálně třeba. Vždy aktivně naslouchal, nesnažil se zasypat mě radami a poučkami, ale spíše mě vedl k tomu, ať řešení hledám sama dle svých schopností a znalostí, což se ukazuje jako zásadní.

Veronika Štěpánková

CEO Enantis s.r.o.
www.enantis.com ~ stepankova@enantis.com
Co bylo Petře nejzásadnější? Asi to, že jsi mi upevňoval vědomí, že jsem ředitelka. Já spíš inklinuji k tomu se upozadit, chápat, tolerovat a přizpůsobovat. V lednu jsem začala chápat a tolerovat trošičku sebe, začala jsem chodit do práce na 9 hodin. Přínosné bylo pozorovat vedení komunikace se mnou a Vladimírem společně – velmi se zkrátila doba, kdy jsme došli k nějakému výsledku. Dopracovali jsme se k modelu – vizi, strategii a podobným slovům pro nejbližší i vzdálenější budoucnost. Ujasnila a upevnila jsem si svou a Vladimírovu pozici ve firmě a zklidnila se v přesvědčení, že lze reálně vytvořit funkční model všech aktivit, v kterém se budu orientovat. Příjemným závěrem bylo první fungující setkání s našimi kolegy, kdy díky jejich iniciativě a pochopení se nám podařilo začít vést hovory v týmovém duchu. Za to jsem velmi vděčná, že do toho šli a že jsme se byli schopni vnímat a vzájemně si vysvětlit, co kdo myslí, když říká nebo píše, je to zdlouhavá cesta, ale oni se tvářili, že je bude bavit :) Tvoje role v tom všem byla veliká. Tvoje vnímání složitosti našich povah a… a podařilo se Ti nastínit, jak můžeme fungovat a že je tam jakási šance, že přitom můžu žít :) Zabránil si, abychom se pohádali a odešli z řešení problémů, zvládl jsi naše vyhraněné stavy, mohli jsme se vždycky aspoň trochu posunout. Díky vedení nás obou a následně společných setkání, jsme se posunuli efektivně kupředu, ať už samostatně nebo i ve vzájemné komunikaci. Myslím, že jsme udělali s Tvou podporou velké množství práce ve všech směrech.

Jana Kotková

ředitelka a majitelka ROMEX s.r.o.
www.romex.cz ~ info@romex.cz
I když jsem vstupoval do spolupráce s Petrem Hložánkem s určitou nejistotou (nová zkušenost a vlastní přínos), myslím, že dnes oba tyto body mohu vyhodnotit jako pozitivní. Uvedu v několika bodech mé postřehy: přenesení odpovědnosti a stabilizace mojí pozice ředitele firmy (časová i profesní), představení nově vytvořeného managementu, zdůvodnění této volby a sled dalších kroků, osobní zájem o diskuzi se členy managementu, jak definovat vytvořenou pozici a přesnou specifikaci úkolů, vzájemná spolupráce celého managementu a přenesení do výroby.

Luděk Graclík

majitel a CEO G.L.Electronic s.r.o.
glelectronic.cz ~ info@glelectronic.cz
Uvědomil jsem si, že to, co nám nejvíce pomůže k obchodnímu úspěchu, jsou interní změny v řízení, efektivitě a odpovědnostech. Na jejich nastavení jsme s Petrem Hložánkem společně pracovali. Organizační změny, které jsme provedli, zvýšily naši efektivitu práce, vyjasnily kompetenční záležitosti a jednoznačně vedly k tomu, že se to velmi pozitivně projevilo i v ekonomických ukazatelích. Pro malou rodinnou firmu, jako je ta naše, je nastavování a provádění jakýchkoliv změn poměrně náročný proces. Jsem rád, že jsme mohli pro konzultace a mentorování využít služeb právě Petra Hložánka.

Martin Procházka

Business Development Manager, Watersavers s.r.o.
www.watersavers.eu ~ prochazka@watersavers.eu
Ze spolupráce s Petrem pro mne bylo patrně nejzásadnější několik okruhů: zcela osobní a cíleně angažovaný přístup; analyticko syntetická metoda práce s klientem, nikoli jen z knih naučené postupy; osobní synergie zkušeností, znalostí a empatie; vypadá to, že ho baví být katalyzátorem rozvoje lidí i firem; umí být nesmlouvavým vnějším konstruktivním kritikem, který ale umí nakopnout tím správným směrem.

Vladimír Tichomirov

konzultant ROMEX s.r.o.
www.romex.cz
Na workshopu Customer Experience s Petrem Hložánkem oceňuji inspirativní formu vedení, využívající koučovací přístup a intenzivní zapojení účastníků. Při pozvání na tento workshop jsem se trochu obávala, že půjde o suchou teorii, o to pak bylo mé překvapení větší, že od první minuty téma mířilo na zákaznickou zkušenost neboli zážitek a bylo hodně zaměřeno na pocitovou stránku. To rezonuje s myšlenkou, kterou mám ráda - „Prodávejte vůni steaku, nikoliv steak samotný.“ Lektor Petr Hložánek pracuje systemickým přístupem a ukazuje jeho přínosy od úvodního pečlivého kontraktování se skupinou po závěrečné vyhodnocení. Velmi mě obohatily přesahy probíraných témat do sociologicko-filozofických souvislostí a zároveň uvádění příkladů z praxe.

Anita Crkalová

koučka
www.anitacrkalova.cz
Pan Hložánek nám pomohl zavést řadu opatření pro zvýšení efektivity. Konkrétně šlo o upravení způsobu zaškolení nových obchodních zástupců, nastavení indikátorů pro sledování jejich úspěšnosti a lepší organizace těchto zástupců. Zavedené opatření vedly prakticky ihned ke zvýšení prodejů. Některé další opatření (např. nový informační systém pro sledování zvolených indikátorů) budou implementovány v příštích 2 měsících a bude brzo známa jejich prospěšnost. Dále pan Hložánek pomohl upravit zodpovědnosti klíčových pracovníků tak, aby se mohli věnovat nově zavedeným povinnostem.

Radomír Božek

jednatel Watersavers s.r.o.
www.watersavers.eu
Návrat na úvodní stránku této osobní webové prezentace >
2005 – 2018 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook Twitter LinkedIn YouTube SoundCloud RSS