Ing. Petr Zdřálek, Ph.D.

patentový specialista, lektor a poradce pro ochranu duševního vlastnictví a transfer technologií

Jsem specialista průmyslového vlastnictví v oblasti technických řešení. Koordinuji a provádím komplexní expertizy a další odborné činnosti zaměřené na průmyslovou právní ochranu — patenty, užitné nebo průmyslové vzory a ochranné známky. Pracuji pod hlavičkou vlastní patentové kanceláře PatentOn Group.

  • Semináře a školení – Na míru vám připravím školení a semináře v oblasti duševního vlastnictví, aby se vaši zaměstnanci a řídící pracovníci v této problematice orientovali přesně tak, jak to vaše firma potřebuje.
  • Patentové rešerše a analýzy – Provádím důkladné patentové rešerše a analýzy zápisné způsobilosti ochranných známek. Využívám k tomu nejlepší rešeršní strategie a patentové databáze.
  • Patentové řízení – Díky mnohaleté praxi v oboru patenty a vynálezy snadno pochopím podstatu vašeho vynálezu téměř z jakékoliv oblasti. Rovněž zajistím odborné zpracování patentové přihlášky a zastoupení u příslušného patentového úřadu.
  • Vytváření výkresů pro patentové přihlášky – Zpracuji technické výkresy pro patentovou přihlášku v souladu s požadovanými předpisy.
  • Patentové inženýrství a transfer technologií – Hlavním cílem patentového inženýrství je vytvořit inovační prostředí nebo vyvinout nový produkt nejlépe zakončený nejen podáním patentové přihlášky, ale rovněž i komercializací. Rád spolupracuji při vytváření plánu komercializace jednotlivých výsledků tvůrčí činnosti a při jejich propagaci ve firmách a na konferencích, při hledání obchodních partnerů, při uzavírání licencí a jiných smluv.
  • Správa patentových dat a informací – Pomůžu vám vybrat vhodný systém pro správu patentových dat, informací a dokumentů. Zapojím se jako konzultant při vývoji vlastního softwarového řešení. Vyškolím patentového specialistu z řad vašich interních zaměstnanců.
  • Ochranné známky – Registrace ochranné známky (OZ) má svá specifika. Pomůžu vám s její registrací nejen v České republice, ale i v zahraničí. Rovněž poskytuji právní pomoc v oblasti ochranných známek: smlouvy k ochranným známkám, návrh na zrušení ochranné známky, nekalosoutěžní jednání, evidence změn v rejstříku a další.
  • Další podpora – Díky úzké spolupráci s patentovými zástupci, advokáty a dalšími profesionály vám zprostředkuji: úkony spojené s problematikou licencí, oceňování duševního vlastnictví, zajištění dalších průmyslových práv (ochranná známka, průmyslový vzor) aj.

Získal jsem odborné vzdělání na VUT Fakulty stavební v Brně. Dále jsem absolvoval specializační studium na Institutu průmyslové právní ochrany při Úřadu průmyslového vlastnictví Praha a dvouleté specializační studium na VŠE v Praze v oblasti oceňovaní nehmotného majetku pro činnost odhadce nehmotného majetku.

Mám rozsáhlé zkušenosti jako asistent patentového zástupce a patentový inženýr ve společnostech Varroc, Future Product Design. Pravidelně publikuji články s problematikou duševního vlastnictví a transferu technologií. Komunikuji také anglicky a německy.

Ing. Petr Zdřálek, Ph.D.
Logo či doplňková grafika

Kontakty

Ing. Petr Zdřálek, Ph.D.
Růžová 164
Lutín (Olomoucký kraj)
783 49
Mobil:608 178 654
Email:zdralekp@gmail.com
Web:www.patenton.cz
Účet:2401805925/2010 (Fio)
IČ:09085939