Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Petra Kutálková, Ph.D.

Petra Kutálková, Ph.D.

konzultantka, lektorka a analytička nejen pro firmy a neziskové organizace

Petra Kutálková, Ph.D.

Profesionální kvalitativní výzkumy, evaluace a monitoring projektů, analýzy, rešerše a další služby pro firmy a neziskové organizace. Specializace na oblast sociálních služeb, veřejné politiky (tzv. public policy), marginalizované skupiny a lidi v krizových životních situacích.

 • Kvalitativní výzkum se zaměřením na situaci zranitelných skupin, lidí, kteří prožili traumatickou zkušenost či skupin, které jsou obtížně kontaktovatelné. Rozsáhlejší výzkumy zahrnující kombinaci metod (např. fokusní skupiny, analýza dokumentů, hloubkové rozhovory) i jednorázová realizace fokusních skupin či série několika rozhovorů a zpracování zprávy na zadané téma.
 • Evaluace a monitoring projektů – zpětná vazba ohledně fungování projektů a podmínek, za kterých přinášejí užitek. Různé typy evaluací dle potřeb zadavatele či požadavků v projektu.
 • Zpracování analýz, rešerší a podkladových materiálů zejména v oblasti sociálních služeb a veřejné politiky.
 • Rozvojové aktivity pro organizace a firmy. Externí podpora, strategické plánovaní a vzdělávání. Moderování kulatých stolů a workshopů.
 • Editace textů a publikací – podpora pro lidi, kteří umí dělat dobře svoji práci, ale potřebují pomoc s tím, aby o ní mohli (odborně) psát.

Vysokoškolské vzdělání v oboru Sociální politika a sociální práce a Veřejná a sociální politika na Univerzitě Karlově. Absolventka systemického a narativního výcviku, kurzu krizové intervence, práce s traumatem a dalších. Téměř 15 let zkušeností spolupráce s klienty a klientkami v obtížných životních situacích; zkušenosti s advocacy za práva obchodovaných osob a dalších zranitelných skupin. Autorství více než 30 publikovaných odborných textů (analýzy, výzkumy, přehledové texty, metodiky) a přes 1300 odlektorovaných hodin.

Status:

k vašim službám

Působnost:

celá ČR

Kategorie katalogu:

Hodnoty a východiska

 • Spolupráce a participace. Nejlepšího výsledku je možné dosáhnout tehdy, pokud se na spolupráci podílí nejen ti, kdo práci zadávají, ale také ti, jejichž života či práce se realizované aktivity týkají.
 • Spolehlivost a profesionalita. Práci dodám včas. Pokud se vyskytnou při procesu spolupráce překážky, hledám řešení a komunikuji se zadavatelem. Jsem zvyklá pracovat v týmech i samostatně.
 • Inspirace diverzitou podhledů na svět a vědomí potřebnosti etické reflexe. Genderové a další marginalizované perspektivy nabízí nové úhly pohledu. Etická reflexe mě včas upozorní na rizika i možná dilemata a ukazuje mi směr, kterým se dál vydat.
 • Práce je zábava. I práce na těžkých a závažných tématech může být zábavná.

Výcviky, kurzy

 • Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění standardů kvality sociálních služeb (120 hodin).
 • Umění pomáhat (400 hodin), Institut pro systemickou terapii a zkušenost Praha.
 • Cestou příběhu (200 hodin) Institut pro systemickou terapii a zkušenost Praha.
 • Kurz lektorských dovedností (96 hodin) Člověk v tísni.
 • Absolvovala jsem mnoho dalších kurzů a krátkodobých výcviků pro terapeuty a pomáhající pracovníky. 300 hodin zaměřených na komunikaci, krizovou intervenci, práci s posttraumatem apod.

Odborné publikace

 • Duhové rodiny ve stínu státu, Prague Pride (2015).
 • Co není vyřčené, je obtížné řešit. Vztah marginalizace, sexuálního násilí a přístupu ke spravedlnosti (2014).
 • Namísto obav rozvíjet vlastní praxi. Tři pohledy na možnosti sociální práce v oblasti sexuálního násilí (2014).
 • Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá? (2014).
 • Představy o povaze prostituce a jejich vliv na sociální práci s obchodovanými ženami (2014).
 • Strategické zastupování – od teorie k praxi (2013).
 • Jak vést respektující rozhovor (2011).
 • Etické a metodologické otázky ve výzkumu násilí se zaměřením na problémy zkoumání obchodování s lidmi (2011).
 • A spoustu dalších, viz profil na LinkedIn.

Pracovní zkušenosti

 • Rozkoš bez rizika, nevládní organizace. Zlepšení postavení sexuálních pracovnic ve společnosti, na jejich pracovištích a v jejich osobních vztazích (2014–dosud).
 • Prague Pride, nevládní organizace. Lidská práva LGBT osob. Realizace policy analysis. Koncepce a realizace kvalitativního výzkumu zaměřeného na problémy LGBT rodičů (2014–2015).
 • La Strada Česká republika, prevence obchodování s lidmi, poskytování sociálních služeb (2002–dosud).
 • Střední romská škola sociální, Kolín, externí pedagožka. Výuka odborných předmětů včetně maturitních např. Sociální péče, Sociální politika a další (2001–2004).
 • Nový Prostor, poskytování sociálních služeb osobám v krizi a bez přístřeší (2001–2002).
 • Městské centrum sociálních služeb a prevence, Praha, poskytování sociálních služeb, streetworkerka pro práci s mladými bez přístřeší, výzkumnice (2000–2001).

Kontaktní informace

Petra Kutálková, Ph.D.
Přístavní 1109/36
Praha
170 00
Mobil:777 894 759
Email:petra.kutalek@gmail.com
LinkedIn:LinkedIn kutalkovain
:75509237

Doporučení z první ruky

Spolupráce s Petrou je radost. Spolupracovaly jsme spolu na designu několika projektů v oblasti sociálně-vědního výzkumu a sociálních služeb. Radou, zkušeností a metodickým vedením pomohla dát mnoha roztříštěným nápadům konkrétní podobu a smysl. Je zkušenou editorkou a autorkou textů v oblasti sociální práce, násilí, násilí na ženách, obchodu s lidmi a LGBT témat. Bez jejího nasazení by určitě nevznikla naše jedinečná publikace „Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá?“ Ke svým úkolům přistupuje profesionálně, pečlivě a inovativně. Je schopná pracovat samostatně s přesným dodržením všech dohod a termínů. Ráda studuje a vzdělává se. Každý nový projekt, výzkum či přednáška je pro ni výzvou. Je vášnivou čtenářkou odborné literatury v řadě oblastí a se svými poznatky se s vámi, pokud o to budete stát, ráda podělí. Pokud pracujete s Petrou v týmu, přirozeně vás bude motivovat k dosažení toho nejlepšího, co ve vás tkví.
Klára Kalibová
ředitelka In IUSTITIA

2005 – 2017 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook Twitter LinkedIn YouTube SoundCloud RSS