Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > PhDr. Renata Novotná, CSc.

PhDr. Renata Novotná, CSc.

překladatelka ruštiny a angličtiny

PhDr. Renata Novotná, CSc.

Nabízím profesionální překlady z/do ruštiny a angličtiny pro firmy, podnikatele i k soukromým účelům. Cena za 1 normostranu (1800 znaků) je 250 Kč.

Vystudovala jsem obor čeština-ruština na Masarykově univerzitě v Brně. Opublikovala jsem na 40 odborných statí, přeložila jsem z ruštiny knihu Valerije Berkova Současné germánské jazyky. Účastnila jsem se řady odborných konferencí, 2 jazykových kurzů ve Velké Británii a v 90. letech jsem překládala filmy z angličtiny pro dabing České televize.

Status:

k vašim službám

Působnost:

celá ČR

Kategorie katalogu:

Praxe a profesní historie:

 • 1995–2014 jsem pracovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, nejprve v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, kde jsem učila lexikologii a gramatiku, posléze od roku 1996 v Ústavu Českého národního korpusu, kde jsem se věnovala korpusové lingvistice, lexikografii, frazeologii, lexikologii aj.
 • 1986–1995, odborná pracovnice v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, oddělení lexikografie
 • 1983–1986, překladatelka v podniku CHEPOS Brno

Autorství knih

 • Manuál lexikografie (spolueditorka a autorka 3. kapitoly Metajazyk v lexikografii), H&H Praha, 1995
 • Víceslovné předložky v současné češtině, nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2006
 • Jak využívat Český národní korpus (spoluautorka a spolueditorka), nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2005
 • Korpusová lingvistika: stav a modelové přístupy (spoluautorka a spolueditorka), nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2006

Překlady knih a článků

 • Současné germánské jazyky (Berkov, V. P.; překlad knihy z ruštiny), Karolinum, Praha, 2002
 • Potřeby uživatelů textových korpusů při počítačovém zpracování přirozeného jazyka (McNaught, J.; překlad článku z angličtiny), Karolinum, Praha, 2000
 • O přenesených významech v gramatice (Skalička, V.; překlad článku z ruštiny), Karolinum, Praha, 2004
 • Typologie a totožnost jazyků (Skalička, V.; překlad článku z ruštiny), Karolinum, Praha, 2004

Spolupráce na slovnících

 • Slovníček dosud slovníkově nezachycených slov a významů, Čeština doma a ve světě, 1998
 • Encyklopedický slovník češtiny, 1. vydání, nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2002
 • Frekvenční slovník češtiny, nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2004
 • Slovník české frazeologie a idiomatiky, nakladatelství Leda, 2009
 • Slovník komunistické totality, nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2010
 • A Frequency Dictionary of Czech, London-New York, 2011
 • Slovník Bohumila Hrabala, nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2009

Kontaktní informace

PhDr. Renata Novotná, CSc.
Bílinská 496
Praha 9
190 00
Mobil:773 953 696
Email:renata.rv.novotna@seznam.cz
Účet:504363163 / 0800 (Česká spořitelna)

2005 – 2019 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook Twitter LinkedIn YouTube SoundCloud RSS