Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Mgr. Veronika Kristková

Mgr. Veronika Kristková

fyzioterapeutka a vedoucí dětské rehabilitační ambulance Fyzio Beskyd

Mgr. Veronika Kristková
Mgr. Veronika Kristková - logo

Všestranná fyzioterapie a rehabilitace jako vedoucí fyzioterapeutka špičkové soukromé rehabilitační ambulance Fyzio Beskyd, poskytující nadstandardní péči hrazenou klientem, s důrazem na moderní metody terapie. Profesní specializace:

 • předškolní děti od věku 2–3 let — opoždění vývoje, dětská mozková obrna, poúrazové a pooperační stavy, respirační problematika aj.
 • vertebrogenní problematika — bolesti zad, skolióza a vadné držení těla u dětí i dospělých
 • neurologické problémy dospělých — následky mozkové mrtvice, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba aj.
 • metodyBobath koncept dětí i dospělých, měkké a mobilizační techniky, dechová rehabilitace, proprioceptivní neuromuskulární facilitace a mnohé další

Odborné vzdělání v oboru fyzioterapie a léčebné rehabilitace na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a Ostravské univerzitě. Bohatá praxe od roku 2003. Aktivní členka předsednictva České kineziologické společnosti, Unie fyzioterapeutů ČR, České asociace dětských Bobath terapeutů, České Bobath asociace a Humanitární společnosti Parkinson. Rozsáhlá přednášková činnost, popularizace fyzioterapie na vlastním blogu, také odborná výuka fyzioterapie pro studenty Univerzity Palackého (od roku 2005).

Status:

k vašim službám

Působnost:

příjem pacientů a klientů z celé ČR

Rozhovor pro Na volné noze TV

Nadstandardní péče Fyzio Beskyd:

 • osobní fyzioterapeut pro vaše dítě; jednáte vždy se stejným člověkem
 • zprostředkování konzultace s jinými specialisty (protetik, logoped aj.)
 • minimální čekací doba, obvykle je první návštěva možná do týdne
 • rehabilitace v domácím prostředí u klienta za příplatek dle domluvy
 • intenzivní rehabilitační pobyty pro děti (běžná délka je 14 dní)
 • poradenství při úpravách prostředí a výběru rehabilitačních pomůcek
 • odborná podpora klientů, kteří chtějí aktivně pracovat na svém zdraví

Absolvované kurzy a školení:

 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut (registrovaná fyzioterapeutka č. 024–0094–0850)
 • Kurz Basic Bobath koncept dospělých s hemiparézou (Liberec 2004, školitelka Bc. Hana Kafková)
 • Kurz měkkých a mobilizačních technik (Horní Bečva 2004, školitelka Eva Janíková)
 • Kurz Nové formy zdravotního a kondičního cvičení s pomůckami (Krnov 2004, školitelka Zuzana Beranová)
 • Kurz reflexní terapie plosky nohy (Ostrava 2004, školitel Mgr. Stanislav Zapletal)
 • Kurz Advanced Bobath koncept, pokročilý stupeň (Liberec 2005 a 2006, školitelé Elia Panturin RPT, MeD. a Jos Halfens, Senior Instructors IBITA)
 • Školení instruktorů aqua aerobiku, základní a pokročilý stupeň (Uherské Hradiště 2005 a 2006, školitelka Mgr. Martina Dočekalová)
 • Workshop Bobath koncept: The Motor Control and Motor Learning as the Bases of Neurorehabilitation (Maďarsko, Szeged 2006, školitelka Hanna Aviv, IBITA Advanced course Instructor)
 • Školení Neuropsychologické aspekty v rehabilitaci pacientů s afázií a dysartrií (Čeladná 2006, školitelka Mgr. et Mgr. Vilma Mikešová)
 • Kurz Respirační fyzioterapie (Brno 2007, školitelka PaedDr. Libuše Smolíková)
 • Kurz PNF proprioceptivní neuromuskulární facilitace (Olomouc 2007, školitelka Mgr. Petra Bastlová)
 • Školení STEPS Principy sezení a správného držení těla (Janské Lázně 2009, školitelka MUDr. Lia Vašíčková)
 • NDT Bobath koncept v pediatrické praxi (Ostrava 2009/2010, školitelé Miroslaw Kuta, Zofie Swilling)
 • Kurz Balance Rehabilitation, rehabilitace balance (Liberec 2011, školitelky Annie Shumway-Cook, Marjorie Woolacoot)

Přednášková činnost:

 • Rehabilitace na intenzivním lůžku (Olomouc 2005, přednáška Fyzioterapie na apalické jednotce)
 • Gerontologické dny Ostrava (2005, přednáška Vliv pravidelného pohybu na pacienty s Parkinsonovou chorobou)
 • Regionální seminář UNIFY ČR region Ostrava (2006, 2 přednášky: Skupinové cvičení pacientů s Parkinsonovou chorobou & Spolupráce fyzio a ergoterapeutů, přínos pro pacienty)
 • Chirurgické dny Pardubice (2006, přednáška Rehabilitace v hrudní a břišní chirurgii)
 • Regionální seminář UNIFY ČR region Ostrava (2006, přednáška Strategie rehabilitace ramenního pletence u pacientů po CMP)
 • Moderní trendy v rehabilitaci (Olomouc 2006, přednáška Posturografie – možnosti terapie)
 • Česká Bobath asociace (Liberec 2007, Kineziologická argumentace terapeutických prvků Bobath konceptu s použitím povrchové elektromyografie)
 • Regionální seminář UNIFY ČR Brno (2007, Rehabilitace v hrudní a břišní chirurgii – polohování, respirační fyzioterapie, vertikalizace)
 • 5. celostátní konference UPV (Mladá Boleslav 2008, přednáška Úloha rehabilitace při restituci dechových funkcí u pacientů na UPV)
 • Neurovaskulární kongres Ostrava (2008, přednáška Bobath koncept v terapii pacientů po CMP – objektivizace pomocí povrchové elektromyografie)
 • 18. zjazd odbornej spoločnosti pre Fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu (Slovensko, Kúpele Bojnice 2008, přednáška Kineziologická argumentace terapeutických prvků Bobath konceptu – objektivizace pomocí SEMG)
 • Rehabilitácia v pediatrii VIII., celoslovenská konference s mezinárodní účastí (Slovensko, Polana 2008, přednáška Komplexní posturálně respirační terapie u dětí v praxi)
 • 3. Janskolázeňská konference (Janské Lázně 2009, přednáška Balance – principy, evaluace a terapie)
 • Forum kineziologie '010 Olomouc (2010, přednáška Bobath koncept: Dnešní vymezení a terapeutický potenciál)

Odborná praxe:

 • od roku 2010 – Fyzio Beskyd, MUDr. Jan Kristek, Frýdek–Místek
 • 2009–2010 – Rehabilitační ambulance PhDr. Lenka Nevřelová, APROMED Ostrava–Poruba
 • 2008–2009 – Státní léčebné lázně – DL Vesna, Janské Lázně
 • 2006–2008 – Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, Fakultní nemocnice v Olomouci
 • 2003–2006 – Klinika léčebné rehabilitace, Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě–Porubě

Kontaktní informace

Mgr. Veronika Kristková
Fyzio Beskyd s.r.o.
Heydukova 3502
Frýdek-Místek (Moravskoslezský kraj)
738 01
Mobil:774 138 590
Email:kristkova@fyziobeskyd.cz
Web:www.fyziobeskyd.cz
Facebook:Facebook fyziobeskyd
:02325985 (neplátce DPH)

Doporučení z první ruky

Jsem čerstvý absolvent magisterského studijního programu fyzioterapie a v minulosti také studentka mj. i Mgr. Veroniky Kristkové. Když jsem jako nadšený absolvent v září nastoupila do malé nemocnice, byla jsem zklamaná a zděšená na co všechno lze fyzioterapii degradovat. Úkol fyzioterapeuta na oddělení mnoha nemocnic se bohužel omezuje na „sestři, pochoďte mi tady s pánem nebo tady paní by potřebovala pomasírovat“. Často jsem si kladla otázku, zda jsem na „toto“ opravdu pět let musela studovat. Po pár týdnech beznaděje jsem se rozhodla kontaktovat paní Kristkovou s žádostí o několikadenní stáž. Neměla jsem žádná očekávání, nejela jsem pro žádné odborné rady. Hledala jsem pouze motivaci, inspiraci a brala návštěvu ordinace Fyziobeskyd jako formu sebepodpory. Účel byl splněn po pár hodinách prvního dne. Nadchlo mě nasazení a zájem obou terapeutů o obor, snaha přemýšlet nad klienty individuálně. Ochota diskutovat nejen se mnou a pacienty, ale i ostatními zdravotníky – snaha o mezioborovou spolupráci, která je v našem zdravotnictví, mám dojem, prozatím bohužel raritní záležitostí. Je mi blízká tendence obou terapeutů neustále se vzdělávat. Neomezují se na terapii jediného konceptu, v souvislostech přemýšlí nad skladbou i návazností terapie. Otevřená, přímá a jasná komunikace obou terapeutů jak se mnou, tak s klienty. Milí kolegové, chcete-li se ujistit, jak tvořivý obor jsme si vybrali a vidět, jak má vypadat terapie s velkým T, udělejte si výlet do Beskyd :)
Petra Konečná
fyzioterapeut

2005 – 2018 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook Twitter LinkedIn YouTube SoundCloud RSS