Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Zdeněk Helich

Zdeněk Helich

soudní znalec a odborně způsobilá osoba pro bezpečnost práce a požární ochranu

Zdeněk Helich
Zdeněk Helich - logo

Kompletní servis v oboru bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zkráceně BOZP) jako soudní znalec pro bezpečnost práce ve stavebnictví, zpracování znaleckých posudků a odborných vyjádření — hodnocení a kontroly dodržování předpisů BOZP, činnosti koordinátora, zavádění systému managementu bezpečnosti práce, interní a certifikační audity BOZP. Vypracování, vedení a aktualizace dokumentace BOZP, školení řidičů-referentů, řadových i vedoucích zaměstnanců včetně dokumentace o školení. Profesionální poradenství v oboru BOZP, identifikace nebezpečí a vyhodnocení rizik, pomoc při evidenci a vyšetřování pracovních úrazů a jednání s inspekcí práce, hygienou a dalšími orgány státního dozoru. Spolupráce při zajišťování a provádění předepsaných kontrol a revizí elektrických zařízení a spotřebičů.

Veškeré služby spojené s oborem požární ochrana — posouzení stavu požární ochrany na pracovištích, zpracování a aktualizace příslušné dokumentace v souladu s právními předpisy a pravidelné preventivní kontroly všech pracovišť firmy včetně osobní asistence při odstraňování případných nedostatků. Nástupní i opakovací školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků o požární ochraně s následným sepsáním a údržbou povinné dokumentace, odborná příprava požární hlídky. Konzultace a poradenství na vysoké úrovni, jednání s příslušnými orgány státního požárního dozoru a spolupráce při zajišťování a provádění předepsaných kontrol a revizí vyhrazených druhů požární techniky.

Status:

k vašim službám

Působnost:

celá ČR

Kategorie katalogu:

Kvalifikace:

 • soudní znalec – pro obor Bezpečnost práce ve Stavebnictví z rozhodnutí Krajského soudu v Praze
 • studiumSOŠ požární ochrany ve Frýdku–Místku a SPŠ stavební v Brně (bezpečnost a hygiena práce)
 • kurzy – oblast represe a prevence v požární ochraně (profesionální jednotka, PO) a prevence rizik, OHSAS
 • členství – Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI (sekce České společnosti stavebních inženýrů); Komora BOZP a PO ČR; Komora soudních znalců ČR
 • osvědčení a certifikáty
  • soudní znalec Bezpečnosti práce ve stavebnictví
  • osoba odborně způsobilá v požární ochraně (dle § 11 zákona o PO)
  • osoba odborně způsobilá pro vyhodnocení a prevenci rizik BOZP
  • certifikovaný specialista BOZP
  • auditor managementu BOZP (národní certifikát) pro ISO 18 001 OHSAS
  • koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dle zákona č. 309/2006 Sb.)
 • pojištění – odpovědnost za škodu způsobenou podnikající osobou (u České pojišťovny); pojištění u Komory BOZP a PO ČR na poskytováním služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
 • praxe – podnikání v oboru od roku 1993

Kontaktní informace

Zdeněk Helich
Oseček 43
Pňov - Předhradí (Středočeský kraj)
289 41
Mobil:608 320 246
Email:helich@volny.cz
Web:www.helich.cz
(tj. adresa této stránky)
Skype:Skype zdenek_bozp
Datovka:Datová schránka fyxgzbw
:47126388 (plátce DPH)
DIČ:CZ500125170

2005 – 2020 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube SoundCloud RSS