Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Zdeněk Helich

Zdeněk Helich

odborně způsobilá osoba pro bezpečnost práce a požární ochranu

Zdeněk Helich
Zdeněk Helich - logo

Profesionální servis v oboru bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP):

 • zpracování odborných vyjádření
 • hodnocení a kontroly dodržování předpisů BOZP
 • činnosti koordinátora, zavádění systému managementu bezpečnosti práce
 • interní a certifikační audity BOZP
 • vypracování, vedení a aktualizace dokumentace BOZP
 • školení řidičů-referentů, řadových i vedoucích zaměstnanců včetně dokumentace o školení
 • poradenství v oboru BOZP
 • identifikace nebezpečí a vyhodnocení rizik
 • pomoc při evidenci a vyšetřování pracovních úrazů a jednání s inspekcí práce, hygienou a dalšími orgány státního dozoru

Veškeré služby spojené s oborem požární ochrana:

 • posouzení stavu požární ochrany na pracovištích
 • zpracování a aktualizace příslušné dokumentace v souladu s právními předpisy
 • pravidelné preventivní kontroly všech pracovišť firmy včetně osobní asistence při odstraňování případných nedostatků
 • nástupní i opakovací školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků o požární ochraně s následným sepsáním a údržbou povinné dokumentace
 • odborná příprava požární hlídky
 • konzultace a poradenství na vysoké úrovni
 • jednání s příslušnými orgány státního požárního dozoru
 • spolupráce při zajišťování a provádění předepsaných kontrol a revizí vyhrazených druhů požární techniky

Status:

k vašim službám

Působnost:

celá ČR

Kategorie katalogu:

Kvalifikace:

 • studiumSOŠ požární ochrany ve Frýdku–Místku a SPŠ stavební v Brně (bezpečnost a hygiena práce)
 • kurzy – oblast represe a prevence v požární ochraně (profesionální jednotka, PO) a prevence rizik, OHSAS
 • členství – Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI (sekce České společnosti stavebních inženýrů)
 • osvědčení a certifikáty
  • osoba odborně způsobilá v požární ochraně (dle § 11 zákona o PO)
  • osoba odborně způsobilá pro vyhodnocení a prevenci rizik BOZP
  • certifikovaný specialista BOZP
  • auditor managementu BOZP
  • koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dle zákona č. 309/2006 Sb.)
 • pojištění – odpovědnost za škodu způsobenou podnikající osobou (u České pojišťovny)
 • praxe – podnikání v oboru od roku 1993

Kontaktní informace

Zdeněk Helich
Oseček 43
Pňov - Předhradí (Středočeský kraj)
289 41
Mobil:608 320 246
Email:helich@volny.cz
Web:www.helich.cz
(tj. adresa této stránky)
Skype:Skype zdenek_bozp
Datovka:Datová schránka fyxgzbw
:47126388 (plátce DPH)
DIČ:CZ500125170

2005 – 2021 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube SoundCloud RSS