Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > PhDr. Petra Hanáková, Ph.D. > Doporučení

Doporučení z první ruky

PhDr. Petra Hanáková, Ph.D. — lektorka prezentačních, výukových a komunikačních dovedností

Zobrazuji všechna 4 doporučení prezentace PhDr. Petra Hanáková, Ph.D.:
Institut Smyslové aktivizace dlouhodobě využívá poradenské služby dr. Hanákové, a to jak v oblasti rétorických a lektorských dovedností, tak i při přípravě na vystoupení v médiích. Její profesionální, empatický a zcela individuální přístup nám během krátké doby pomohl poslání našeho institutu komunikovat a předávat mnohem efektivněji a s rostoucí sebejistotou. Zároveň se naše aktivity pod vlivem nových impulsů začaly rozvíjet v míře, jakou jsme si na začátku spolupráce ani nedokázaly představit. Kurzy dr. Hanákové totiž nejsou jen o rétorice, ale především o posílení schopnosti najít spolehlivou a lákavou cestu ke splnění svých cílů a snů.

Ing. Bc. Hana Vojtová

ředitelka Institutu Smyslové aktivizace
smyslovaaktivizace.cz
Jako současná malířka čelím každý den vysokým nárokům na kvalitní a poutavou prezentaci svých uměleckých schopností. Uvědomila jsem si, že chvíle, kdy dostaneme prostor a čas druhých k tomu, abychom zaujali, přesvědčili o svých kvalitách a stali se takzvaně zapamatovatelní, je jedinečná a mnohdy rozhoduje o našem dalším profesním i osobním růstu. Proto jsem se rozhodla využít individuální konzultace a nácviky prezentačních dovedností u dr. Petry Hanákové. Její profesionální a osobitý přístup mi velice pomohl. Naučila jsem se pracovat s trémou, vlastním přednesem, motivačními technikami i účinnými způsoby udržování kontaktu s posluchači. Proto bych ráda touto formou poděkovala paní dr. Hanákové a vřele doporučila její lektorské a konzultační služby každému z nás.

Ing. Petra Skopalová

malířka
www.petra-skopalova.cz
Když jsem se chystal na magisterské státnice, byl jsem nervózní. U předchozí postupové ústní zkoušky jsem totiž prošel s odřenýma ušima, přestože jsem se opravdu poctivě učil. Mám špatný slovní projev. Jsem zbrklý, myslím a mluvím překotně, odbíhám. Zmohl jsem se tehdy jen na formulaci obecností, sám jsem věděl, že to je nedostatečné. Petra byla důležitým pedagogem na naší katedře a zároveň členem zkušební komise. Myslím, že sama tušila, co by mohlo u závěrečných státnic nastat. Promluvila ke mně tehdy jen krátce. Řekla: nejde o nic víc než o to, abys dokázal o každé otázce deset minut souvisle mluvit a aby tvůj projev měl začátek, prostředek a konec. Přesvědč nás v těch deseti minutách; i kdyby tě naše otázky zaskočily, už nic nezpochybní to, co sdělíš. Je to tvoje chvíle, ne naše. My potřebujeme, abys ji měl pevně v rukou. Úplně jsem pak změnil svůj styl učení. Namísto neohraničeného drillu dat a informací jsem se učil ke každé z otázek desetiminutový „příběh“. Když jsem si otázky ke konci procházel, neviděl jsem za nimi jen jejich číselné označení – každá pro mě představovala právě ten jeden poutavý desetiminutový příběh, u kterého vím, o čem je a jak ho odvyprávět. V průběhu zkoušky se mi samy připomínaly další detaily, aniž bych ztratil směr a cíl – pořád jsem věděl, čím svůj projev skončím. Komise pak pokládala jen doplňující otázky k dílčím „meandrům příběhu“, na něž jsem dokázal odpovědět. Dostal jsem tehdy třikrát za jedna. Ty jedničky pro mě nebyly tolik odměnou za to, že jsem to uměl, ale za to, že jsem dokázal mít svůj projev pevně v rukou. Vytvářím filmy a pracuji jako festivalový dramaturg. Projevu na veřejnosti se nevyhnu – dokonce je pro úspěch mojí práce rozhodující. Ten krátký Petřin proslov si před svými projevy připomínám dodnes.

Jakub Felcman

scenárista, dramaturg a filmový organizátor
Petra mne připravovala na anglicko-italskou konferenci o umění druhé poloviny 20. století. Bravurně mi pomohla jak s přípravou samotného příspěvku v angličtině, tak s jeho prezentací, přednesem a čtením. Česky napsaný příspěvek pomohla jasně lehce formulovat v angličtině, tedy přeložit včetně odborných pojmů, nelehkých k překladu. Podařilo se jí najít výstižné dobře znějící formulace i jednotlivé odborné výrazy. Naučila mne jejich znění, výslovnost a navíc dodala sebevědomí při jejich přednesu. Vzbudila ve mně radost z angličtiny, ze znění jazyka, s kterým jsem měla dlouholetý problém. Přeprogramovala mou nechuť na potěšení se jej učit, sžít se s ním. Praktickými radami, jak odbourat nervozitu a stres, měla výrazný podíl na úspěchu prezentace. Petra má schopnost lehkou formou učit, také motivovat, vzbudit v druhém sebevědomí a hlavně potěšení z učené dovednosti.

Eva Bendová

historik umění
ebendova@gmail.com
Návrat na úvodní stránku této osobní webové prezentace >
2005 – 2017 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook Twitter LinkedIn YouTube SoundCloud RSS