Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Ing. Dalibor Křivánek

Ing. Dalibor Křivánek

poradce, projektový manažer, lektor a kouč pro zvyšování efektivity a štíhlé procesy

Ing. Dalibor Křivánek

Profesionální poradenství, projektové řízení a vzdělávání se zaměřením na zvyšování produktivity výroby či administrativy odstraněním úzkých hrdel systému podle tzv. teorie omezení (TOC), která klade důraz na efektivní štíhlé procesy a myšlení. Vstupní audity s objektivní analýzou výsledků a kompletní řízení procesu změn včetně školení zaměstnanců a koučování managementu nebo klíčových pracovníků – celkem přes 1.200 účastníků školení jen za poslední dva roky.

Odborné vzdělání v oboru výrobních systémů a automatiky, pracovní stáže a kurzy v zahraničí (Japonsko, Francie, Španělsko, Velká Británie), dlouholetá praxe a desítky realizovaných projektů či workshopů ve všech odvětvích průmyslu (strojírenský, automobilový, elektronický a elektrotechnický, telekomunikační, zdravotnický, hutnický, dřevařský a nábytkářský, gumárenský aj.). Rozsáhlá publikační a osvětová činnost – spoluautor učebnice Auto Academy, příspěvky do vysílání Slovenského rozhlasu, články v měsíčníku Strojárstvo, Hospodářských novinách, časopisu Manažer apod.

Status:

k vašim službám

Působnost:

země EU

Kategorie katalogu:

Vzdělávání, koučování a workshopy:

 • Štíhlé myšlení – jiný pohled na dění kolem nás, vstupní brána do světa štíhlých procesů
 • 5S ve výrobě či administrativě – principy, posloupnost kroků a metodika zavedení do praxe
 • VSM, mapování toku hodnoty – výběr zástupce, mapa současného stavu, mapa budoucího stavu, návrhy zlepšení, akční plán na dosažení budoucího stavu
 • TPS, Toyota production system – základní pilíře výrobního systému Toyota, jednotlivé stavební prvky TPS, porovnání možností nasazení modifikovaného TPS v každém průmyslovém oboru, ale i v administrativě
 • Ergonomie pracoviště – základní principy ergonomie a jejich vliv na pracovní výkon a produktivitu, pravidla pro návrh pracovišť, procesů a pracovního prostředí
 • Technické kreslení v praxi – základní principy tvorby výkresové dokumentace, pohledy, řezy, průřezy, kótování, označování drsnosti a čtení výkresů
 • Štíhlá výroba a administrativa – principy a podmínky jak uskutečnit změnu přechodu z klasického typu řízení organizace na štíhlé principy
 • Zlepšování procesů – principy, praktické rady, návody a systematický přístup jak v organizaci vybudovat systém zlepšování a položit základy nové podnikové kultury
 • AMP, analýza a měření práce – analýza pracoviště a optimalizace pracoviště ve výrobě či administrativě, návrh změn na snížení neefektivní činnosti a pohybů, ukázka tvorby nových normativů
 • TOC, teorie omezení v procesech a projektovém řízení – vysvětlení jak definujeme maximální průtok v systému, definice úzkého místa a možnosti jak jej odstranit, anebo zabezpečit jeho maximální průchodnost
 • TOC, teorie omezení v myšlení – aplikování teorie omezení na oblast myšlení a vzájemných vztahů lidí v procesech
 • TPM, totálně produktivní údržba – náhodná, plánovaná, prediktivní a preventivní údržba, definice a podmínky zavedení a standardizace, rozdělení strojů nebo zařízení na klíčové a ostatní, principy zavedení TPM v praxi
 • Autonomní údržba – principiálně vychází z metodiky TPM, ale zaměřuje se na autonomní pracoviště a týmy, kde je základní údržba součástí jejich práce
 • SMED, rychlé přetypování výroby – metodika na radikální zkracování času potřebného na změnu výroby a přetypování zařízení
 • Štíhlé pracoviště a projektování výrobních buněk – představení nových principů a požadavků na tvorbu štíhlých procesů, linek a pracovišť, na konci kterých je snížení nákladovosti na procesy a zvýšení produktivity a efektivity na výstupu
 • Autonomní týmy – změna organizace práce z jednotlivce na týmy, základy a podmínky, za jakých to je možné uskutečnit
 • Optimalizace materiálových a logistických toků – analýza současného stavu pohybu materiálu anebo informací v procesu, optimalizace procesu, návrh nového uspořádání s cílem zvýšení produktivity, efektivity a snížení nákladů
 • Standardizace a vizualizace procesů – tvorba předpisů, dokumentace a pracovních postupů pro stabilizaci procesů; vizualizace v procesech jako součást řízení
 • Kaizen – japonské zlepšovatelské hnutí jako základ neustálého zlepšování našich procesů ve výrobě a administrativě
 • Štíhlé myšlení jako základ změn – štíhlé myšlení jako základní pilíř a nevyhnutelná podmínka pro úspěšnou změnu při zavádění principu štíhlosti v procesech
 • Vytváření plynulého toku – změna navrhování procesů z přetržitého na systém nepřetržitého toku za účelem snížení ztrát z plýtvání a zkrácení průběžné doby výroby
 • Kanban a sekvenční výroba – ukázka plánování výroby na základě předem definovaných dávek a pravidel
 • Proces zavádění vícestrojové obsluhy – přechod z klasického projektování pracoviště na principu jeden stroj / jedna obsluha na princip vícestrojové obsluhy jedna obsluha / několik strojů (operací) za účelem snížení nákladů na proces a zvýšení produktivity a efektivity
 • LCA, nízkonákladová automatizace – principy a příklady tvorby jednoduchých pomůcek a přístrojů na zefektivnění práce na pracovištích
 • Zlepšovací návrhy a motivace – neustálé zlepšování procesů a motivační programy jako základní prvek na vyhledávání plýtvání v procesech a zdroj inovativních myšlenek pro budoucí růst organizace
 • Zvyšování produktivity a hodnota pro zákazníka – vysvětlení pojmů hodnota, přidaná a nepřidaná hodnota a hodnota pro zákazníka
 • Vedení procesních workshopy na zvyšování produktivity – systém plánování, řízení a moderování workshopy jakožto základu týmového a projektového zlepšování
 • Audity výkonnosti organizace – základní principy a požadavky na vykonání procesních auditů v organizaci za účelem zjištění aktuálního stavu organizace z vícero pohledů na její systém
 • Identifikace a eliminace plýtvání – všechny důležité informace o tom, co je plýtvání, co způsobuje, jako ho rozpoznat, najít a postupně eliminovat nebo odstranit
 • OEE, celková efektivita zařízení – principy jak sledovat využití strojového parku v procesech, definice OEE ukazatele, princip výpočtu a doporučení na zlepšení
 • FMEA – týmová metoda pro analýzu možností vzniku vad v procesu, hodnocení jejich rizika a návrh a realizace opatření vedoucích ke zlepšení jakosti

Kontaktní informace

Ing. Dalibor Křivánek
Jula Horvátha 102
Kremnica
967 01
Slovensko
Mobil:+421 918 462 450 (Slovensko)
Telefon:776 088 437 (pouze sms)
Email:dkrivanek@leanconsultant.eu
Web:leanconsultant.eu
Skype:Skype duck9691kca
Účet:520700 – 4200050414 / 8360 (mBank)
IBAN:SK86 8360 5207 0042 0005 0414
SWIFT:BREXSKBX
DIČ:SK1020800935

2005 – 2017 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook Twitter LinkedIn YouTube SoundCloud RSS