Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Ing. Mira Vlach > Doporučení > 3. stránka výpisu

Doporučení z první ruky

Ing. Mira Vlach — projektový manažer, trenér a konzultant

Zobrazuji č. 2126 z celkem 26 doporučení prezentace Ing. Mira Vlach:
Pana Miru Vlacha, respektive jeho práce, týkající se projektového řízení, jsem sledoval na internetu již delší dobu a nacházel jsem v nich vždy mnoho inspirativních podnětů. Mira Vlach byl proto první, na koho jsem se obrátil ve chvíli, kdy jsme byli postaveni před úkol vypracovat pro našeho zahraničního partnera akční plán budoucího fungování společnosti, včetně projektů nezbytných k jeho realizaci a pravidelného reportování. Od počátku naší spolupráce obdivuji analytické schopnosti pana Vlacha, který okamžitě dokázal nezaujatě a velmi přesně vyhodnotit situaci a připravit řešení, splňující představy našeho partnera. Ale nezůstalo jen u toho. Pan Vlach je profesionál v nejlepším slova smyslu. Jeho zásluhou vznikly nejen vlastní dokumenty, ale díky důslednosti pana Vlacha probíhá i realizace projektů a všichni zainteresovaní pracovníci ve firmě, včetně externistů, které nám mimochodem také doporučil pan Vlach, jsou jím vedeni k odpovědnému a včasnému plnění dílčích úkolů. Na základě mých zkušeností mohu pana Miru Vlacha doporučit jako skvělého odborníka s vynikajícími teoretickými znalostmi a schopností své znalosti předávat potřebným.

Ing. Radko Našinec

ředitel společnosti Bonas spol. s r.o.
www.kubota.cz
Mira Vlach byl zapojen do projektu OPVK Informace a konkurenceschopnost (příjemce Vysoká škola báňská – TU Ostrava, Ekonomická fakulta) v roli moderátora pracovní a tvůrčí dílny Řízení projektů. Jeho nadšený přístup a perfektní znalost metod projektového řízení byly velmi inspirující jak pro studenty coby cílovou skupinu projektu, tak pro ostatní členy realizačního týmu. Přestože auditorium, se kterým Mira v rámci dílen pracoval, mělo velmi rozdílnou úroveň počátečních znalostí, dovedl se skupinou pracovat koncepčně, navíc zábavnou formou s mnoha příklady z praxe. Co dodat? Těším se na další spolupráci.

PhDr. Milena Medková

manažerka projektu Informace a konkurenceschopnost
Pan Vlach je dlouhodobým a aktivním členem Společnosti pro projektové řízení, na jejíž půdě jsem se s ním seznámil. O projektové řízení se zajímá dlouhodobě. Pro společnost spoluorganizoval několik ročníků odborných minikonferencí Dny sekcí SPŘ (dnes Quo vadis), které byly zajímavé nejen svým obsahem, ale byly i velmi profesionálně připravené. Takže ať už jsem byl v roli účastníka, nebo v roli prezidenta společnosti, musím potvrdit jeho vysokou profesionalitu nejen jako řečníka, ale i jako projektového manažera. Ostatně o tom, že tématu rozumí a umí se v něm orientovat svědčí nejen to, že úspěšně školí a účastníci jsou spokojení, ale že drží i dohled nad užitečnými stránkami Banka projektů. Spolupráce s panem Vlachem se nemusíte obávat.

Ing. Michael Motal, IPMA Level B

prezident Společnosti pro projektové řízení
www.cspr.cz
Sandra Tejnecká
Když jsem na poslední chvíli našla možnost přihlásit se na Mirovo školení projektového řízení, zabrala jsem rovnou více míst pro lidi, kterým jsem školení doporučila. Všichni jsme na školení šli s různou úrovní zkušeností s vedením projektů, všichni jsme si ale odnesli cenné tipy, rady, materiály a podněty nejen k zamyšlení, ale přímo k aplikaci. Já sama jsem prakticky hned po návratu začala používat některé z Mirových formulářů, další se chystám vyzkoušet. Účastnit se Mirova školení byl rozhodně dobrý krok na cestě k efektivnější práci s méně stresem. Doporučuji i těm, kteří si myslí, že projekty zvládají snadno, možná zjistí, jak to dělat lépe s lepšími výsledky.

Sandra Tejnecká

webdesignérka, UX/UI designérka a ilustrátorka
Jakub Brada, DiS.
Absolvoval jsem kurz Školení projektových manažerů u Miry Vlacha. Tento byl vedený velmi srozumitelně a dal mi spoustu rad do začátků projektového řízení. Oceňuji hlavně odborné znalosti školitele a věcný přístup k tématu.

Jakub Brada, DiS.

provozovatel 1. katalogu všech českých motoservisů Motorating.cz
Luboš Moravec, ml.
V lednu 2017 jsem absolvoval Mirovo skvělé školení o projektovém řízení. Zamiloval jsem se do projektů! Dříve jsem pracoval nesystematicky, teď se opírám o jednoduchou „projektovou kuchařku“. Vím co, kdy a jak mám dělat, což mi šetří hodně času. Jsem kreativnější a lépe dotahuji věci do konce. Školení pomůže každému, kdo řeší malé, ale i rozsáhlé projekty v týmu mnoha spolupracovníků. Jednoznačně doporučuji.

Luboš Moravec, ml.

copywriter a rešeršér pro domácí cestovní ruch, krajinoznalec
Návrat na úvodní stránku této osobní webové prezentace >
Stránka: « Předchozí 1 2 3
2005 – 2017 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook Twitter LinkedIn YouTube SoundCloud RSS