Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Mgr. Petra Klapáková

Mgr. Petra Klapáková

dětská koučka, logopedka a ředitelka MŠ

Mgr. Petra Klapáková

Odborné poradenství, diagnostika, psaní článků a další služby v oblasti výchovy a vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku:

 • rodinný koučink
  • konzultace, poradenství rodičům v oblasti výchovy (postupy, návody, metody adekvátně k věku a temperamentu dítěte)
  • strategické vedení rodiny při výchovných problémech dětí, složité adaptaci na kolektiv a šikaně
 • pedagogická intervence
  • konzultace, poradenství, edukační péče pro předškolní a mladší školní děti
  • předškolní příprava dětí na vstup do ZŠ
  • diagnostika a poradenství při výchovných problémech dětí v rodině i ve školním kolektivu, při hyperaktivitě, pasivitě a jiných poruchách chování
  • rozvoj osobnosti dětí a edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (nadané děti, s poruchami koncentrace, ADHD, ADD, nízké sebevědomí, snížená adaptabilita, úzkostné dítě)
  • diagnostika školní připravenosti a zralosti dítěte
  • pomoc s výběrem MŠ a ZŠ
 • logopedická intervence
  • diagnostika, reedukační péče narušené komunikační schopnosti
  • rozvoj komunikačních dovedností na úrovni všech komunikačních rovin, rozvoj zrakové a sluchové percepce, fonematického sluchu, jazykového citu, P i A slovní zásoby, výslovnosti atd.
  • depistáže v MŠ a přípravných třídách
 • semináře pro pedagogy – vedení seminářů pro učitelky mateřských škol a přípravných tříd v oblasti podpory rozvoje řeči dětí
 • publikování – články o výchově dětí, postřehy z praxe i náměty funkčních výchovných postupů; roční seriál 12 článků o výchově bude vycházet od ledna 2017 v časopise Meduňka, další pak na FB a webu
 • MŠ Smíškov – zakladatelka, provozovatelka a ředitelka; vzdělávací školka s bilingvním prostředím, zaměřená na podporu zdravého životního stylu, kvalitní a komplexní služby v rodinné atmosféře (školka má dočasně přerušený provoz)

Mám univerzitní vzdělání pedagogického a psychologického zaměření. Třicet let se věnuji výchově a vzdělávání dětí, snažím se najít v nich to nejlepší a posunout je na co nejvyšší laťku. Pomáhám jim objevovat jejich potenciál a talent a rozvíjet je. Dětem, které mají problémy při vzdělávání se, v komunikaci, v sociálním kontaktu nebo po psychické stránce, pomáhám zvýšit sebevědomí, věřit si, odbourat strach z překážek a být šťastnějšími.

Status:

k vašim službám

Působnost:

Praha, Středočeský kraj

Kategorie katalogu:

Mateřská školka Smíškov:

Budova mateřské školky SmíškovKoutek s hračkami v MŠ SmíškovJídelna mateřské školky SmíškovKreslící koutekInteriér mateřské školky Smíškov
Zobrazit všech 7 náhledů této galerie >

Vzdělání a kurzy

 • Speciální pedagogika – Pedagogická fakulta MU v Brně, 2003–2005
 • Speciální pedagogika pro mateřské školy – Pedagogická fakulta UK v Praze, 1999–2002
 • Učitelství pro mateřské školy – Střední odborná pedagogická škola, Nová Paka, 1982–1986
 • Škola rétoriky Praha – Rétorika I., 2016
 • Škola rétoriky Praha – Umění debatovat a vést porady, 2016
 • Kurz první pomoci – Nechcikazy.cz, 2014
 • Výskyt grafomotorických obtíží u dětí předškolního věku a jejich reedukace – Dr. Yvetta Heyrovská
 • Ekoateliér-Jitka Horová – náměty na výtvarné proměny odpadů a přírodnin na celý rok
 • Rozvoj rozumových schopností nadaných předškoláků formou didaktických her, hlavolamů a pracovních listů – PhDr. Jitka Fořtíková, PhD., Centrum nadání
 • Taneční hry a lidové písničky pro předškolní děti – Eva Kulhánková
 • Muzikoterapeutické techniky – PhDr. J. Pospíšilová

Pracovní zkušenosti

 • soukromá praxe – speciální pedagožka a logopedka, od roku 2011
 • Mateřská škola Smíškov a rodinné centrum Smíšek – ředitelka, od roku 2006
 • Školský úřad, MHMP – učitelka MŠ, ZŠ-1.stupeň, zástupce ředitele, 1986–2006
 • Poliklinika Čumpelíkova, Praha 9 – klinická logopedka, 2003–2005

Publikace, rozhovory, reportáže

Kontaktní informace

Mgr. Petra Klapáková
Akátová 657
Jirny (Středočeský kraj)
250 90
Mobil:608 817 000
Email:petra@detskykouc.cz
Web:www.smiskov-skolka.cz
Facebook:Facebook detskykouc
:86688596

Doporučení z první ruky

Vzhledem k tomu, že jsem měla v nedávné době možnost nahlédnout do prostředí Mateřské školky Smíškov, ráda bych napsala krátkou referenci na toto zařízení. Školka má krásné a velmi podnětné prostředí pro děti, výbava hrami, didaktickými pomůckami a podnětovým materiálem je vskutku výrazně nadstandardní. Učitelky školky jsou plně kvalifikované nejen v oblasti předškolního vzdělávání, ale také speciální pedagogiky, z toho důvodu mohou ve školce realizovat pečlivou předškolní přípravu. Velká pozornost je věnována jak rozvoji grafomotoriky, tak logopedii. Naše Centrum nadání školilo pedagožky Smíškova v práci s nadanými dětmi a rozvíjení intelektu obecně. Na vzdělávacích akcích se učitelky projevily jako enormně tvořivé, prokázaly velmi aktivní přístup ke vzdělávacím seminářům a jejich nápady sršely inovací a kladným přístupem k dětem. Samozřejmě i výrazně oceňuji pečlivý výběr stravy pro děti. Z odborného hlediska, z mé perspektivy zkrátka není co vytknout. Jsem ráda za navázání spolupráce se Smíškovem a věřím, že bude v dlouhodobém horizontu pokračovat.
PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
předsedkyně Centra nadání

2005 – 2016 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook Twitter LinkedIn YouTube SoundCloud RSS