Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Bc. Petra Šimonová, LSS GB

Bc. Petra Šimonová, LSS GB

konzultantka pro zavádění, řízení a zlepšování procesů ve firmách

Bc. Petra Šimonová, LSS GB

Profesionální návrhy, zlepšování a zavádění firemních procesů, zejména pak jejich popis, formalizace a zavedení systému procesního řízení. Řešení je vždy na míru a zcela v souladu s požadavky firmy, jejími potřebami a s respektem vůči firemní kultuře.

Profesní důraz na návrh a implementaci dlouhodobě udržitelných řešení. Motto: procesní řízení = zdravý rozum v praxi.

Úspěšně jsem absolvovala kurz Mentorink a koučink pro manažery (Seminaria, 2015) a získala odborný certifikát Lean Six Sigma Green Belt. Mám odbornou praxi jako procesní manažerka, interní auditorka, lektorka procesního managementu a konzultantka zavádění procesních modelů. Také jsem získala rozsáhlé zkušenosti z vedení projektů, logistiky, výroby, administrativy a oblasti rychloobrátkového zboží.

Mám zkušenost s vedením a spoluprací v mezinárodních týmech a organizacích. Domluvím se plynule anglicky, částečně německy a rusky.

Status:

k vašim službám

Místo:

Praha

Působnost:

celá ČR; Skype konzultace celý svět

Zlepšování a zavádění procesů ve firmách

  • Pokud vaše firma není dostatečně efektivní nebo trpí velkým počtem reklamací či se čas dokončení zakázky neúměrně prodlužuje, lze očekávat, že jsou problémy v nastavení interních procesů ve vaší společnosti.
  • Moje práce je třeba všude tam, kde na jednotku výstupů je třeba neustále se zvyšující objem vstupů, případně tam, kde dochází ke ztrátám a přes provedená opatření nedošlo ke zlepšení situace – což znamená, že nebyla odhalena kořenová příčina problému. Procesní management řeší problémy komplexně, nezaměřuje se jen na jednotlivé části a oddělení firmy, ale vidí celý proces od počátku do konce napříč firmou.
  • Procesní řízení, pokud je správně a kvalitně nasazené a udržované, může mít významný kladný finanční dopad na řízení a efektivitu celé firmy. Přináší jednak automatizaci činností a také pohled na proces jako činnost přidávající hodnotu. Současně umožňuje snížit objem činností bez přidané hodnoty.
  • Procesní management má i své stinné stránky – při analýzách může dojít k odhalení příčin problémů, které chtěly zůstat skryty, což může být někdy pro firmu a její vedení nepříjemné. Procesní řízení má také špatný zvuk všude tam, kde se nasadilo často robustní řešení bez respektu k potřebám firmy a kde se stalo jen zátěží, nikoliv přínosem.
  • Procesní řízení není vhodné nasazovat do firem, které procházejí restrukturalizací, nicméně i v těchto firmách právě procesní management může přinést značné zvýšení efektivity procesů díky jejich stavbě na „zelené louce“.
  • Mezi přínosy správně nasazeného a kvalitně řízeného procesního modelu firmy patří zvýšení synergie, zlepšení komunikace a zodpovědný přístup k řešení každodenních situací.
  • Díky zkušenostem z výrobního i administrativního prostředí dokážu ve spolupráci s firmou navrhnout a zavést řešení, které umožní v krátkém čase snížení zmetkovitosti a zlepšení kvality výstupů prostřednictvím zavedení efektivního systému řízení procesů nebo případně provést změny na již zavedeném a nedostatečně fungujícím procesním modelu.

Kontaktní informace

Mobil:728 917 072
Email:simonova.petra@seznam.cz
Web:www.petrasimonova.cz
:03555143

2005 – 2017 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook Twitter LinkedIn YouTube SoundCloud RSS