Všeobecné právní podmínky pro uživatele a členy Na volné noze

Jednoduchá pravidla používání Navolnenoze.cz pro návštěvníky a členy

Jako komunita nezávislých profesionálů stavíme na důvěře a svobodě coby našich základních hodnotách. Proto preferujeme mít spíše méně pravidel a doplňovat je s tím, jak rosteme:

 • Každý profesionál v katalogu Navolnenoze.cz je osobně zodpovědný za obsah své webové prezentace.
 • Každá prezentace představuje obchodní nabídku — jednostránkovou webovou prezentaci daného profesionála používanou k osobní prezentaci, propagaci a inzerci.
 • Všechny prezentace mají pouze informativní charakter. Pokud oslovujete profesionály inzerující na Navolnenoze.cz, jednáte výhradně na vlastní zodpovědnost a měli byste si počínat stejně obezřetně jako u jakékoli jiné online reklamy.
 • Navolnenoze.cz ani jeho provozovatel nesleduje a nemá pod kontrolou žádnou komunikaci mezi profesionály prezentovanými v katalogu a dalšími osobami (klienti, zákazníci, obchodní partneři či veřejnost). Tyto osoby vždy komunikují s daným profesionálem napřímo.
 • Navolnenoze.cz ani jeho provozovatel nenese odpovědnost za závazky, zavinění, ztráty či škody způsobené nebo domněle způsobené, přímo ani nepřímo, používáním, uplatňováním či interpretací informací uvedených na webu Navolnenoze.cz a v souvisejících kanálech.
 • Narazíte-li na prezentaci se zastaralými, neúplnými či nepřesnými údaji, kontaktujte přímo daného profesionála. Pokud narazíte na prezentaci, která je podezřelá, zavádějící ve svých tvrzeních, porušující cizí práva, platné zákony či nařízení, nahlaste ji prosím přímo naší podpoře.
 • Standardní hypertextové odkazování stránek Navolnenoze.cz online je možné bez omezení.
 • Použití citací, grafiky, fotografií nebo jakéhokoli jiného obsahu Navolnenoze.cz je možné pouze s písemným souhlasem držitele práv. Tím je zpravidla provozovatel webu nebo vlastník obsahu (pokud je u obsahu uveden copyright), případně profesionál, v jehož prezentaci se daný obsah nachází. Krátké textové citace v maximálním rozsahu 2 až 3 vět původního textu v nezměněné a zřetelně oddělené podobě, které uvádějí Navolnenoze.cz jako zdroj, souhlas nevyžadují.
 • Navolnenoze.cz se řídí a respektuje zákony České republiky coby členské země Evropské unie. Případné spory budou projednávány a rozhodovány soudem České republiky v rámci místní jurisdikce Brno-venkov.
 • Logo a označení na volné noze je chráněno ochrannými známkami ÚPV č. 280276 a 306515. Majitelem loga a značky, jakož i veškerých souvisejících práv je Robert Vlach. Jakékoliv užití loga je podmíněno jeho předběžným souhlasem.

Dodatečné smluvní podmínky pro členy

 • Úhradou členství Navolnenoze.cz získáváte osobní webovou prezentaci v našem otevřeném katalogu nezávislých profesionálů, napsanou a aktualizovanou na požádání naším copywriterem (či svépomocí). Prezentace je v katalogu zveřejněna až do uplynutí vašeho členství, které se počítá od data zveřejnění prezentace. Členství zahrnuje také možnost nastavení vlastní domény coby aliasu přesměrovaného na vaši prezentaci, přístup k příležitostným členským nabídkám a slevám, jakož i různé příležitosti k propojování s jinými freelancery prostřednictvím účasti na našich akcích.
 • V prezentaci musí být uvedena vaše kontaktní adresa, provozovna nebo sídlo podnikání — coby zákonná náležitost obchodních webových prezentací.
 • Ve své prezentaci můžete zveřejnit pouze obsah, který je váš nebo k jehož zveřejnění máte plný souhlas držitele práv (klient, spolupracovník, autor aj.). Pokud si nejste 100% jistí, jestli můžete daný obsah použít či nikoli, je to jen o důvod víc se ujistit a potřebný souhlas získat.
 • Veškeré aktualizace a úpravy prezentace naším copywriterem či zákaznickou podporou jsou plně zahrnuty v členském poplatku. Bez váhání nám proto napište, když budete chtít cokoli změnit.
 • Členský poplatek se platí předem na celé časové období a je nevratný.
 • Pokud se z jakéhokoli důvodu rozhodnete své členství zrušit před jeho uplynutím, můžete zbývající čas převést na jiného člena (nového či stávajícího), nebo vyměnit za jinou službu Navolnenoze.cz v hodnotě odpovídající zbývající době členství, a to v poměru k původní částce.
 • Prezentace členů zveřejňujeme do týdne až dvou poté, co obdržíme platbu a potřebné podklady.
 • Vaše prezentace zveřejněná na Navolnenoze.cz je volně přístupná prostřednictvím internetu. Může ji otevřít i číst kdokoli, může být indexována a ukládána internetovými vyhledávači jako Google, Seznam či Bing, sdílena na sociálních sítích včetně textového či obrazového náhledu atd. Zpracování obsahu vaší prezentace ve veřejném prostoru nelze nijak kontrolovat, což prosím mějte na paměti při jejím vytváření. V prezentaci uvádějte jen informace, které veřejně představují vás a vaše podnikání v nejlepším možném světle a tím nejvhodnějším způsobem či stylem.
 • Uchováváme pouze údaje nezbytné pro udržování vaší prezentace a plnění případných zákonných povinností, jako je ukládání faktur, daňová evidence apod. K těmto záznamům mají přístup pouze oprávnění členové jádra týmu Navolnenoze.cz nebo pověření účetní a daňoví poradci a nikdy je nesdílíme s nějakými dalšími třetími stranami.
 • Nesledujeme a nemonitorujeme jednotlivé členy či návštěvníky a jejich chování na webu Navolnenoze.cz. Stejně tak neukládáme IP adresy našich členů ani žádné jiné potenciálně citlivé osobní údaje.
 • V rámci členství od nás budete dostávat příležitostné emaily s pozvánkami na akce, novinkami na webu, oznámeními důležitých změn apod. Email používáme coby hlavní prostředek komunikace se členy Navolnenoze.cz a zároveň se snažíme posílat emailů co nejméně.
 • Po odeslání registračního formuláře budete automaticky přihlášeni k odběru našeho měsíčního newsletteru, jehož odběr můžete později kdykoli zrušit pomocí odkazu v patičce každého vydání.
 • Vyhrazujeme si právo jakoukoli registraci odmítnout bez udání důvodu, pokud ji vyhodnotíme jako podvrženou, podezřelou, neetickou nebo potenciálně nezákonnou. Jsme přátelští a otevření vůči všem freelancerům, ale zároveň vybíraví, pokud jde o vyhýbání se lidem, jejichž podnikání vyhodnotíme jako nekalé a pochybné. Naším cílem je budovat komunitu solidních profesionálů a máme-li závažné pochybnosti o přínosu dané osoby pro zákazníky či naši komunitu, přihlášku odmítneme nebo i prezentaci a členství dodatečně zrušíme.
 • Vaše členství neobnáší žádné budoucí závazky. Po jeho vypršení se budete moci svobodně rozhodnout, zda chcete své členství prodloužit na další období, či nikoli. Pokud členství neprodloužíte, vaši prezentaci smažeme — žádná výpověď není nutná. Jsme komunita nezávislých profesionálů, a proto vždy budeme respektovat vaši svobodu volby ❤
Jste na volné noze? Přidejte se k nám!Na volné noze portál nezávislých profesionálů

Přidejte se

Každý freelancer je u nás vítaný!

Přes váš profil v našem otevřeném katalogu vás mohou zákazníci poptávat napřímo, tj. bez prostředníků a provizí.

Sestavení profilu copywriterem i veškeré aktualizace jsou v ceně, stejně jako pozvánky na naše skvělé akce pro váš rozvoj a růst.

Chci se přidat