Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Blog > Jištění zakázek a pohledávek

Jištění zakázek a pohledávek

10. 7. 2006, napsal Robert Vlach

Někteří nezávislí profesionálové mívají problémy dostat za svou práci zaplaceno, což se nezřídka týká až poloviny jejich zakázek. Příčinou takto nízké úspěšnosti nebývá ani tak neuspokojivá kvalita odvedené práce jako spíše chybné vyjednávání se zákazníkem.

Podmínky českého tržního prostředí jsou zatím bohužel stále ještě výhodnější pro nepoctivce, kteří porušují smlouvy, neplatí své závazky a těží přitom z oprávněné nedůvěry poškozených v soudní řízení. Mnozí podvodníci a neplatiči působí tak solidně a přesvědčivě, že je nijak nerozeznáte. Jedinou spolehlivou obranou je proto nedat jim vůbec šanci a především v případě nových zákazníků, o kterých nemáte žádné informace, postupovat podle několika osvědčených pravidel:

Přípravné fáze zakázky a výběrová řízení

Podle logiky některých zákazníků by neměly být výkony předcházející samotné realizaci zakázky hrazeny a mohou tak od vás požadovat např. podrobné návrhy a kalkulace, zpracování ukázkového zadání, osobní návštěvy, předběžné konzultace atd. Často tak přijde mnoho práce vniveč a zdánlivě vážný zájemce si prostě jen dělá průzkum trhu nebo mapuje nabídku konkurence. Proto si ujasněte, kolik jste přípravné fázi zakázky ochotni věnovat času předtím, než dáte zákazníkovi jasně najevo, že jakékoliv další práce jsou již podmíněny složením zálohy. Mnoho času si můžete pochopitelně také ušetřit předem zpracovanými nabídkami a ceníkem, nejlépe umístěnými na vlastních webových stránkách.

V této souvislosti je rovněž dobré si dát pozor na různá pochybná výběrová řízení. Ta bývají totiž často již rozhodnuta předem a vyhlašují se jen naoko kvůli zákonům, interním nařízením nebo jiným zástupným důvodům. A když už je cílem skutečně vybrat toho nejlepšího dodavatele, chybí zase ve výběrové komisi osobnosti, které by byly odborně způsobilé kvalitu soutěžních návrhů posoudit. Pokud už se tedy budete do nějaké soutěže chtít hlásit, ujistěte se přinejmenším o dobré reputaci členů komise.

Zálohy

Při každé nové zakázce požadujte předem úhradu zálohy, jejíž výše by za žádných okolností neměla být nižší než 25%, a jde-li o zcela neznámého člověka, uvažte i zálohovou úhradu v plné výši 100%. Těm, kteří o vaši práci skutečně stojí, nebude zatěžko zálohu akceptovat, vlažní zájemci naopak již v této fázi odpadnou, proto na záloze za všech okolností trvejte.

Podkladem k úhradě je obvykle smlouva o díloproforma zálohová faktura, jejímž vystavením vám narozdíl od běžné zúčtovací faktury nevzniká příjem, který byste museli danit. Smlouva by měla být jasná a srozumitelná, aby časem nevznikl spor, jak přesně dohoda zněla, za jakých okolností je záloha vratná apod. V případě menších zakázek lze ovšem písemné formality pominout.

Někdy se můžete setkat i s odmítáním zálohové úhrady s odůvodněním, že věc velmi spěchá a nelze ji tedy zdržet o těch několik dní, než platba dorazí na váš účet. V takovém případě požadujte zálohu v hotovosti a nebo přímé složení zálohy na účet v jakékoliv pobočce vaší banky. Moderní telefonické či internetové bankovnictví vám pak umožní do několika minut přijetí zálohy ověřit.

Předání díla a jištění doplatku

Předání díla by mělo následovat až po doplacení smluvené odměny v plné výši. Zákazníkovi ale musíte vždy poskytnout možnost předběžné kontroly vaší práce. Postup se podle okolností různí, uveďme proto alespoň několik ilustračních příkladů:

Bez ohledu na možný nátlak, nepřistupujte na pro vás nevýhodné předávání díla před doplacením, nemluvě o fakturaci dosud neuhrazených výkonů a vysloveně nemorálních požadavcích některých firem na dlouhou, někdy až půlroční splatnost faktur.

Není-li zákazník schopen zaplatit a hrozí vám, že později již dílo nebude ochoten převzít, nespoléhejte se na smlouvu a trvejte na notářsky ověřeném podpisu směnky, jejíž text si pro tyto případy necháte předem připravit právníkem. Neproplacená směnka je pro soud nezpochybnitelným argumentem pro vystavení příkazu k exekučnímu řízení.

Závěrečné doporučení

Velice dobře si uvědomuji, že pro mnohé z vás mohou být mé návrhy velkým soustem. Možná jste prostě již navyklí pracovat jinak, jít od zakázky k zakázce, se špatnou zkušeností se snadno vyrovnáte a jinak máte celkem úspěch. Na druhou stranu já jsem se většinou řídil zásadou, že žádná práce je lepší než nezaplacená a to jsem jí měl vždy dost, navíc bez jediné neuhrazené zakázky za celou dobu podnikání – hřeje mne dobrý pocit, že jsem nikdy svou prací nepodpořil neplatiče a ušetřený čas jsem strávil příjemnějšími činnostmi, vzděláváním se, relaxací…

Máte-li už dost neuhrazených pohledávek a jste připraveni na změnu, nebojte se užít výše popsaných doporučení. Uvědomte si, že vaše předchozí neúspěchy byly zapříčiněny mimo jiné tím, že jste tento kvalitní know-how neměli a při jednáních jste se často nechávali strhnout okolnostmi. Zákazníci, kteří o vás opravdu stojí, budou mít pro vaši počáteční obezřetnost porozumění, zvlášť když jim dáte najevo, že jde o váš zavedený a osvědčený postup. Později se jim můžete za projevenou důvěru odměnit zvýhodněnými podmínkami při dalších zakázkách.

Staňte se součástí Na volné noze — od roku 2005 největší komunity freelancerů a nezávislých profesionálů v Česku! Placené členství zahrnuje zveřejnění vaší webové prezentace v nejpoužívanějším otevřeném katalogu českých freelancerů, přes který vás mohou zákazníci poptávat napřímo, tj. bez prostředníků a provizí. Prezentaci vám napíše na míru zkušený copywriter, můžete si k ní zaregistrovat i vlastní doménu a veškeré budoucí aktualizace jsou v ceně, stejně jako pozvánky na naše skvělé akce pro váš rozvoj a růst. 👉 Přihláška

Odběr novinek emailem

Nejlepší možností, jak sledovat novinky o podnikání na volné noze, je stručné upozornění na nové články v našem blogu emailem, společně s dalšími tipy a aktualitami. Zadejte svou emailovou adresu pro odběr novinek přibližně jednou měsíčně:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.


Chcete být úspěšní? Přidejte se!

Pro nezávislé profesionály pořádáme unikátní školení úspěšného podnikání na volné noze a můžete u nás také levně inzerovat svou práci široké veřejnosti. Sdružujeme stovky odborníků mnoha profesí a desítkám z nich jsme již pomohli rozjet úspěšné podnikání.

2005 – 2020 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube SoundCloud RSS