Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Blog > Motivace

Motivace

7. 12. 2006, napsal Robert Vlach

Zamysleli jste se někdy nad motivací svého jednání? Na tuto otázku, která má pro nezávislé podnikání i celý lidský život značný význam, je mnoho odpovědí a některé z nich nabízí právě tento článek.

Podle tradičního pojetí mikroekonomie je podnikání činnost motivovaná ziskem neboli vytvářením nadhodnoty. I když je tato definice v zásadě správná, není úplná a modernější pojetí klade již mnohem větší důraz na vedlejší motivace. Člověk, který jde pouze po penězích a nebere přitom žádné ohledy na své zdraví či okolí, končí špatně. Dobře informovaní profesionálové proto při svém rozhodování inteligentně zohledňují i další priority a na nich pak staví svůj podnikatelský záměr.

Celkový prospěch

I když si profesionál ujasní své vedlejší motivace, stále jakoby sedí na dvou židlích a dost často musí při svém rozhodování dělat kompromisy. Naštěstí pro nás je toto dělení na prvotní a druhotné motivy umělé. Někteří mimořádně úspěšní profesionálové totiž pracují s řádově vyšší formou motivace a tou je celkový prospěch.

Motivací těchto lidí je prospívat sobě i svému okolí. Nepovažují své zákazníky a obchodní partnery za dojné krávy, ale kladou jejich prospěch na stejnou úroveň jako svůj zisk. Přitom berou zároveň ohledy na sebe, svou rodinu, společnost i životní prostředí – to vše je součástí jejich jediné pozitivní motivace.

Výše popsaná motivační strategie je tím úspěšnější, čím svobodnější je tok informací ve společnosti a právě ten se díky masmédiím, telekomunikacím a internetu v posledním století naprosto revolučně změnil. Snad ještě nikdy nebylo dobré jméno pro podnikání tak důležité – lidé si navzájem doporučují všechno možné a nové možnosti rychlé komunikace obchodní význam tohoto fenoménu nebývale umocňují.

Cizí motivace

V podnikání je také velmi důležité znát základní motivace jiných osob. Proto při jednání s novými lidmi vždy zavádějte řeč i na důvody, proč dělají to nebo ono. Odpovědi mohou být překvapivé a lze tak snadno předcházet zásadním rozporům zapříčiněným právě rozdílnou motivací. Lidské chování je samozřejmě ovlivňováno i jinými faktory, jako jsou např. spontánní projevy a intuice, podvědomé motivy, iracionální chování, instinktivní reakce, pudy apod. Tyto vlastnosti nás spoluutvářejí a proto je rovněž berte do úvahy.

Motivační závěr

Tradiční motivace peněžním ziskem je v lidech podmíněna částečně pudově, ale také je podporována společností, která na tomto základě vyrostla. Vůle po vyšším zisku motivuje další prodej a ten zase navyšuje spotřebu. Výsledkem je spotřební spirála, která nejenže neúměrně zatěžuje prostředí, ve kterém žijeme, ale zároveň škodí i nám samotným. Vždyť kdo z nás skutečně ještě potřebuje desítky nových značek a výrobků, které jsou denně uváděny na trh?

V hledání toho, co je pro naše podnikání a život objektivně nejlepší, se nemůžeme spoléhat na cizí doporučení. Naše vlastní rozhodování má zdaleka největší vliv na to, jak vyrovnaný a šťastný náš život bude. Proto je dobré uvažovat v širších souvislostech a nedělit svět uměle na tvoje—moje, práce—soukromí, přátelé—protivníci a podobné dualismy, které nám brání pochopit jednoduchou pravdu, že vše je navzájem tím či oním způsobem propojeno. Pouze přijetí této skutečnosti nám dává schopnost formulovat svou motivaci správně a s patřičným nadhledem.

Staňte se součástí Na volné noze — od roku 2005 největší komunity freelancerů a nezávislých profesionálů v Česku! Placené členství zahrnuje zveřejnění vaší webové prezentace v nejpoužívanějším otevřeném katalogu českých freelancerů, přes který vás mohou zákazníci poptávat napřímo, tj. bez prostředníků a provizí. Prezentaci vám napíše na míru zkušený copywriter, můžete si k ní zaregistrovat i vlastní doménu a veškeré budoucí aktualizace jsou v ceně, stejně jako pozvánky na naše skvělé akce pro váš rozvoj a růst. 👉 Přihláška

Odběr novinek emailem

Nejlepší možností, jak sledovat novinky o podnikání na volné noze, je stručné upozornění na nové články v našem blogu emailem, společně s dalšími tipy a aktualitami. Zadejte svou emailovou adresu pro odběr novinek přibližně jednou měsíčně:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.


Chcete být úspěšní? Přidejte se!

Pro nezávislé profesionály pořádáme unikátní školení úspěšného podnikání na volné noze a můžete u nás také levně inzerovat svou práci široké veřejnosti. Sdružujeme stovky odborníků mnoha profesí a desítkám z nich jsme již pomohli rozjet úspěšné podnikání.

2005 – 2022 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube SoundCloud RSS