Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Blog > Ochranná známka

Ochranná známka

19. 5. 2006, napsal Robert Vlach

Od dubna roku 2006 jsou název a logo portálu Na volné noze registrovanou národní ochrannou známkou, která garantuje jeho provozovateli výhradní právo poskytovat pod touto značkou různé služby. Obdobně může své duševní či nehmotné vlastnictví chránit každý nezávislý profesionál a v tomto článku bude dále popsáno jak.

Účel ochranných známek

Ochranné známky představují spolehlivý, mezinárodně uznávaný a státem garantovaný způsob ochrany výrobků nebo služeb. Chráněn může být např. název či slogan, logo, barevnost nebo tvar výrobku, respektive nějaká kombinace těchto vlastností. Registrovaný produkt bývá označován malou značkou ® nebo také písmeny ™ (tzv. obchodní značka, anglicky trade mark).

Ochranná známka dává svému držiteli soudně vymahatelnou právní záruku, že dobré jméno jeho produktu nebo značky nebude zneužíváno jiným účastníkem hospodářské soutěže. To usnadňuje orientaci na trhu zákazníkům, kteří se mohou rozhodovat podle své dlouhodobé zkušenosti s tou či onou značkou. Význam ochranných známek tím prudce vzrůstá v situaci, kdy je na trhu velké množství podobných nebo téměř totožných produktů, což je mimochodem i příčinou soudobého velkého návratu populárních značek z dob socialismu.

Dále bude podrobněji popsána registrace běžných národních ochranných známek, které jsou platné jen pro vybranou oblast výroby či služeb v Česku, nicméně pro úplnost dodejme, že existují např. i známky mezinárodní (tzv. ochranné známky společenství pro EU aj.), čichové nebo zvukové, známky označené za proslulé či všeobecně známé atd.

Kdy je vhodné si známku zaregistrovat?

Při podnikání fyzických osob se registrace ochranné známky vyplatí především v následujících případech:

Podání přihlášky ochranné známky není radno odkládat, jelikož v případě několika konkurenčních žádostí platí tzv. právo přednosti prvního žadatele. U důležitých, nosných produktů by měla být žádost o registraci podána nejpozději v okamžiku uvedení na trh. S registrací samotného obchodního názvu podnikatele lze nicméně vyčkat až do doby, kdy tento název začíná vstupovat v obecnou známost, čímž by mohl svádět k napodobování nebo jinému zneužití v rámci nekalé soutěže.

Značka, o kterou je dobře pečováno, získává postupně na ceně a narozdíl od vlastního dobrého jména, které je s výjimkou rodinných firem nepřenosné, ji lze časem výhodně prodat se ziskem, který výrazně převyšuje celoroční příjem jejího vlastníka.

Registrace ochranné známky

Přihlášky národních ochranných známek přijímá, vyhodnocuje a schvaluje pražský Úřad průmyslového vlastnictví, do jehož kompetence spadají rovněž patenty a další prostředky ochrany duševního vlastnictví. Registrace není bohužel příliš rychlá ani levná – průměrná známka přijde žadatele na 5 až 10 tisíc Kč (podle počtu vybraných tříd výrobků či služeb) a i když vše proběhne hladce, je známka zapsána nejdříve půl roku od data podání. Základní doba platnosti známky je 10 let a pak je nutné ji znovu obnovit.

Samotná registrace se sestává z předběžného ověření, není-li už podobná nebo identická známka evidována (tzv. rešerše), dále z vyplnění a podání přihlášky, úhrady správního poplatku a případné nápravy zjištěných chyb či nedostatků žádosti, na které úřad upozorňuje žadatele písemně. Zbytečnou komplikací navíc jsou krajně nepřehledné trojjazyčné třídníky, s nimiž se podle mých zkušeností potýkají i sami úředníci.

Máte-li dost času a zkušeností se složitější úřední agendou, můžete si ochrannou známku zaregistrovat sami podle návodu a pokynů úřadu. V opačném případě využijte komfortních placených služeb odborného patentového zástupce.

Staňte se součástí Na volné noze — od roku 2005 největší komunity freelancerů a nezávislých profesionálů v Česku! Placené členství zahrnuje zveřejnění vaší webové prezentace v nejpoužívanějším otevřeném katalogu českých freelancerů, přes který vás mohou zákazníci poptávat napřímo, tj. bez prostředníků a provizí. Prezentaci vám napíše na míru zkušený copywriter, můžete si k ní zaregistrovat i vlastní doménu a veškeré budoucí aktualizace jsou v ceně, stejně jako pozvánky na naše skvělé akce pro váš rozvoj a růst. 👉 Přihláška

Odběr novinek emailem

Nejlepší možností, jak sledovat novinky o podnikání na volné noze, je stručné upozornění na nové články v našem blogu emailem, společně s dalšími tipy a aktualitami. Zadejte svou emailovou adresu pro odběr novinek přibližně jednou měsíčně:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.


Chcete být úspěšní? Přidejte se!

Pro nezávislé profesionály pořádáme unikátní školení úspěšného podnikání na volné noze a můžete u nás také levně inzerovat svou práci široké veřejnosti. Sdružujeme stovky odborníků mnoha profesí a desítkám z nich jsme již pomohli rozjet úspěšné podnikání.

2005 – 2022 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube SoundCloud RSS