Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Blog > Mistrovství vyjednávání

Mistrovství vyjednávání

27. 10. 2015, napsal Robert Vlach

Nejen v podnikání na volné noze je vyjednávání klíčová dovednost. Kdo ji neovládá, ten tratí. Zlepšit se přitom můžete snadno, na solidním základě a bez rizik, kterých se možná obáváte.

Mistrovství vyjednávání

Tento článek věnuji profesionálům, kteří mají s vyjednáváním problém a vědí o tom. Možná pomůže i těm zkušenějším, ale především je určen vám, kteří se toho bojíte.

Začnu tím nejdůležitějším: Vyjednávání je dovednost, kterou si může osvojit každý. Možná vám to potrvá, ale důležitější než talent je systematická příprava a vůle učit se.

Druhý klíčový bod: Nejistému a zdlouhavému vyjednávání můžete předejít přípravou. Čas má pro nás na volné noze velkou cenu, takže jej investujme tam, kde to má smysl.

A konečně, i vyjednáváni se vyvíjí: Stále víc jednání dnes probíhá na dálku. Moderní vyjednavač proto musí umět dobře psát a prezentovat online, o IT gramotnosti nemluvě.

Jak poznáte, že jste špatný vyjednavač?

Dobrá otázka. Poznáte to tak, že v jednáních nedosahujete uspokojivých dohod. Buď vás protistrana přitlačí ke zdi (v tom případě jste tzv. měkký vyjednavač), anebo tak urputně trváte na svém, že k dohodě obvykle nakonec nedojde (tzv. tvrdý vyjednavač).

Měkcí vyjednavači jsou na tom paradoxně lépe z hlediska možného zlepšení, protože si svůj handicap snáze uvědomí. (Sám jsem byl jako student měkký vyjednavač, poddruh nadšenec. Pouštěl jsem se do práce s takovou vervou, že mi bylo jedno, co to vynese. Často jsem tak dal někomu slušně vydělat, aniž bych z toho sám něco měl.)

Tvrdí vyjednavači oproti tomu nevědí, že nevědí. Nikdo je nenatlačí do špatných dohod a občas se jim dokonce podaří zakopanou pozici obhájit a někoho oškubat. Problémy tvrdých vyjednavačů nejsou zjevné, ale jsou velké: Většina vyjednávání ztroskotá, dochází ke zhoršení vztahů a pověsti a vrací se jim to i s úroky, když zase oni něco potřebují.

Nedosažení uspokojivé dohody zní možná trochu neurčitě. Proto připojuji pár typických příkladů špatného vyjednávání z podnikatelské praxe a schválně, jestli se v nich najdete:

Ne vždy je na vině špatné vyjednávání, nicméně úspěšných vyjednavačů je opravdu málo. V našem aktuálním průzkumu uvedlo jen 14 % dotázaných freelancerů, že se považují za dobré vyjednavače. Předpokládejme, že mezi ně nepatříte, ale chcete to změnit. Jak dál?

Konzultativní vyjednavač

Měli byste mít představu, jak pracují zkušení vyjednavači. Především se snaží vyhýbat neúčinnému (měkkému či tvrdému) vyjednávání, které vyvěrá z primitivní lidské podstaty, zákonů džungle a práva silnějšího. Jejich přístup je komplexní: na předmět jednání se dívají s objektivním odstupem, zkoumají motivace obou stran, hledají společný zájem a z něj vyplývající oboustranně výhodnou dohodu, ke které pak umetou cestičku.

Dobrý vyjednavač se chová jinak, než byste možná čekali. Není to tvrďák s ostrými lokty. Naopak, odděluje lidi od předmětu jednání podle zásady jemně na člověka, tvrdě na problém. To znamená, že se chová korektně a vlídně k osobě, s níž jedná a buduje dobrý vztah, ale zároveň neustupuje do nevýhodných pozic, když hledá nejlepší win-win řešení:

Všechny tyto dovednosti utvářejí moderní metodu, které říkáme principiální vyjednávání. Mně se víc líbí označení konzultativní vyjednávání, protože zdůrazňuje komunikaci, ale to není podstatné. Drtivá většina konzultativních vyjednavačů dnes vychází z podobného či totožného základu, který zhruba odpovídá výše uvedeným atributům. Profesionální vyjednavač je diplomat, který zachová klid v každé situaci. Ale jak se jím stát?

Rychlokurz vyjednávání existuje

Už víme, že není dobré se zatvrdit ani vyměknout, i jak pracují profíci. Zbývá uvést hlavní zásady do praxe. Nebo ne? Když porovnám vlastní kariérní začátky, kdy se mnou mohl leckdo orat, a současnost, kdy sám jednám s nadhledem a klientům asistuji u náročných jednání, v nichž jde nezřídka o miliónové investice, uvědomuji si dvě zásadní ponaučení:

  1. Zlepšovat se jako samouk metodou pokus-omyl bylo drahé. Často jsem nevěděl, jak kterou situaci řešit a i když jsem nad tím hloubal hodiny, nakonec jsem zvolil způsob, který sice dával teoreticky smysl, ale fakticky byl mimo a vedl do slepé uličky.
  2. Zlom přišel, když mi náhoda přihrála do ruky knihu o principiálním vyjednávání. Následovaly další knihy, které mě inspirovaly příklady a příběhy, taktikami a postupy, formou a stylem, který tak či onak rozvíjím dodnes. A pochopitelně se také učím od jiných vyjednavačů. Každý má svůj osobitý styl, který nelze kopírovat.

Ve většině důležitých jednání o něco skutečně jde a učit se na vlastních chybách je drahé a pomalé, vzhledem k tomu, o jak rozsáhlý soubor dovedností jde. Tento článek vás může správně nasměrovat a popsat to nejdůležitější. Ale už vás nepřipraví na množství taktických situací, které jsou popsány v literatuře a určitě se s nimi setkáte.

Když pochopíte cizí chyby, nebudete je opakovat a vaše jednání budou od počátku úspěšnější. Principiální vyjednávání vychází z výzkumu i zkušeností generací vyjednavačů z byznysu, politiky, ale i občanského života. Čím dřív je načerpáte, tím lépe.

Ze všech knih o vyjednávání, které jsem četl, doporučuji bez výhrad tyto dvě:

A když už budete v tom nákupním rauši, zvažte i tyto tři:

V krajním případě, kdy nemáte čas něco číst, tlačí vás čas a potřebujete se připravit na velké vyjednávání, použijte pohotovostní metodiku přípravy I FORESAW IT. Provede vás celou přípravou a zvýší tak vaše šance na úspěch. Knihy si ale přečtěte i tak ;-)

Jste jenom tak silní jako vaše BATNA

Nedávno jsem se potkal s řemeslníkem, který má tak vynikající produkty, že i kdyby zdvojnásobil výrobu, sotva pokryje poptávku. Přesto věnuje spoustu času oslovování nových odběratelů. Když jsem se ho ptal, proč to dělá, řekl mi, že chce být v rozvoji svého byznysu neustále napřed, aby nebyl nucen dělat špatné obchody. Jeho alternativou k nedohodě při tvrdém obchodním vyjednávání je zástup dalších kupců — jeho BATNA.

BATNA je zkratka pro Best alternative to a negotiated agreement neboli vaše Nejlepší alternativa ke sjednané dohodě — tedy to, co vám zbývá, když dohody nedosáhnete.

Pro nezkušené vyjednavače je BATNA klíčovou oporou, protože když máte v záloze silné alternativy, nikdo vás nemá šanci uvrtat do pozice oběti. BATNA je tak důležitá, že profesionální vyjednavači na jejím posilování pracují předem, a totéž byste měli dělat i vy, podobně jako zmíněný řemeslník. Nabušená BATNA mění tón celého jednání.

BATNA v praxi

Bez přípravy ani ránu

Dobrá příprava má na výsledek vyjednávání určující vliv. Při jednání o zakázkách na volné noze to platí dvojnásob, protože dobrou přípravu zúročíme opakovaně i na budoucích zakázkách. Na rozdíl od firem, které oddělují výrobu a obchod, pro nás není moc výhodné objíždět schůzky, zpracovávat individuální nabídky a vzorová řešení pro každého poptávajícího, který možná skrytě jedná s dalšími pěti dodavateli.

Provázanost přípravy, úspory času a orientace na trhu vyzdvihuje i Sara Horowitz ve své knize Freelancer’s Bible, kde shrnula rady pro vyjednávání na volné noze takto:

Individuálně vyjednávejte přednostně tam, kde cítíte větší potenciál pro růst či zisk (zajímavá práce, bonitní klient, skvělá reference apod.). Ve všech ostatních případech je lepší poptávajícím předložit předem pečlivě připravenou obecnější nabídku. Doporučuji také zvážit segmentaci nabídky na nízkonákladové, standardní a VIP řešení.

I připravená nabídka je v podstatě formou vyjednávání — s čistým záměrem obsloužit co nejrychleji běžné zájemce a udělat si prostor pro práci samu. Břemeno časové náročnosti poneseme stále, ale jen jednou, na začátku, nikoli pro každé jednání zvlášť.

Na vyjednávání o běžných zakázkách pohlížejte jako na proces, který můžete zlepšovat. To, co byste možná opomněli ověřit u jednotlivé zakázky, přidejte na checklist, který projdete u každého nového klienta. Může zahrnovat rešerši bonity a důvěryhodnosti, odmítnutí astronomických NDA pokut za porušení mlčenlivosti, cinknutých výběrových řízení nebo práce za příslib. Ujasněte si předem, kolik času jste ochotni poptávajícím věnovat zdarma, než dojde k první platbě. Budete-li běžné vyjednávání ladit jako proces, radikálně tím zvýšíte své šance na úspěch.

Přetahování o cenu

Nedávno jsme si pro jednoho klienta vyhlídli doménu pro vícejazyčný web v atraktivním formátu Prijmeni.com a samozřejmě byla zabraná. Tržní cenu jsem odhadl na 20 až 60 tisíc Kč, přičemž náš cenový strop pro jednání by byl 50 tisíc Kč a úvodní nabídka 12 tisíc Kč (moc nízká první nabídka by mohla odradit). Kontaktovali jsme držitele domény, který nás velmi příjemně překvapil tím, že rovnou navrhl prodejní cenu 4 tisíce Kč, aniž by si vyžádal naši úvodní nabídku!

Tento prodej domény je ukázkovým příkladem nezvládnutého vyjednávání, kterému říkáme distributivní, protože jedna strana získává to, co druhá ztrácí. Typicky k němu dochází při přetahování o prodejní ceně, kdy nelze přijít s kreativním win-win řešením. (Prodej movité či nemovité věci je zkrátka relativně jednoduchá transakce, při níž je rozhodující právě cena.)

Pokud je to jen trochu možné, při distributivním vyjednávání (ale i při jednání o ceně obecně) neříkejte svou představu o ceně jako první a ani nedávejte druhému vyjednavači indicie, podle nichž by se jí mohl dovtípit. Prozrazení představy o ceně může zúžit váš vyjednávací prostor a připravit vás o fůru peněz, pokud se v představách hodně lišíte. Mezi vyjednavači se proto občas žertem i zcela vážně říká, že kdo prozradí cenu jako první, ten prohrál.

Pro distributivní jednání si vždy stanovte předem cílovou i odchodovou cenu, při níž obrazně řečeno odcházíte od jednacího stolu. Cílová cena je optimum, kterého chcete dosáhnout, ta odchodová pak pojistka proti vyměknutí za příliš nevýhodných podmínek.

Pro samotné přetahování můžete použít jeden ze tří přístupů. Zde jako prodávající strana:

Při smlouvání o ceně pamatujte, že nejde o to sedřít protivníka z kůže. To může poškodit vaši reputaci. Nejúspěšnější vyjednávači jsou jako tzv. racionální dávači poměrně vstřícní k lidem, kteří jednají férově, a naopak neústupní vůči podrazákům. Ti nejlepší dokonce záměrně snižují svou tajnou cílovou cenu třeba o 5 %, přestože vědí, že by ji pravděpodobně dosáhli. A dělají to jedině proto, aby neztratili pověst člověka, který se dokáže férově dohodnout. Těch pár procent jim za ten reputační bonus evidentně stojí…

Tipy a techniky pro náročná jednání

Mé nejdelší vyjednávání se táhlo tři roky. Šlo o odkoupení pozemků přiléhajících k našemu domu v Beskydech. Poté, co jsem vypátral a přesvědčil majitelku, která mne zprvu dvakrát odmítla, následovalo přetahování o ceně podle dvou znaleckých posudků, náprava půltuctu faktických nesrovnalostí v katastru, nucený odkup přilehlé cesty a konečně nespočet verzí smlouvy, rozpitvané právníkem protistrany do úrovně interpunkčních znamének. Lahůdka! Ale prodej jsme dotáhli, ke spokojenosti obou stran.

Na závěr jsem si nechal pár svých oblíbených tipů a triků pro náročnější jednání. V literatuře jich najdete desítky, ale tyto mi přijdou obzvlášť přínosné pro nás volnonožce:

Tento článek nikdy nemůže postihnout celou šíři situací, které vás v podnikatelské praxi potkají. Vyjednávání proto věnuji hodně prostoru i na každém školení podnikání na volné noze, kde můžeme váš problém či vyjednávací strategii společně probrat.

Staňte se součástí Na volné noze — od roku 2005 největší komunity freelancerů a nezávislých profesionálů v Česku! Placené členství zahrnuje zveřejnění vaší webové prezentace v nejpoužívanějším otevřeném katalogu českých freelancerů, přes který vás mohou zákazníci poptávat napřímo, tj. bez prostředníků a provizí. Prezentaci vám napíše na míru zkušený copywriter, můžete si k ní zaregistrovat i vlastní doménu a veškeré budoucí aktualizace jsou v ceně, stejně jako pozvánky na naše skvělé akce pro váš rozvoj a růst. 👉 Přihláška

Odběr novinek emailem

Nejlepší možností, jak sledovat novinky o podnikání na volné noze, je stručné upozornění na nové články v našem blogu emailem, společně s dalšími tipy a aktualitami. Zadejte svou emailovou adresu pro odběr novinek přibližně jednou měsíčně:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.


Chcete být úspěšní? Přidejte se!

Pro nezávislé profesionály pořádáme unikátní školení úspěšného podnikání na volné noze a můžete u nás také levně inzerovat svou práci široké veřejnosti. Sdružujeme stovky odborníků mnoha profesí a desítkám z nich jsme již pomohli rozjet úspěšné podnikání.

2005 – 2022 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube SoundCloud RSS