Motivace

7. prosince 2006 Robert Vlach

Zamysleli jste se někdy nad motivací svého jednání? Na tuto otázku, která má pro nezávislé podnikání i celý lidský život značný význam, je mnoho odpovědí a některé z nich nabízí právě tento článek.

Podle tradičního pojetí mikroekonomie je podnikání činnost motivovaná ziskem neboli vytvářením nadhodnoty. I když je tato definice v zásadě správná, není úplná a modernější pojetí klade již mnohem větší důraz na vedlejší motivace. Člověk, který jde pouze po penězích a nebere přitom žádné ohledy na své zdraví či okolí, končí špatně. Dobře informovaní profesionálové proto při svém rozhodování inteligentně zohledňují i další priority a na nich pak staví svůj podnikatelský záměr.

Celkový prospěch

I když si profesionál ujasní své vedlejší motivace, stále jakoby sedí na dvou židlích a dost často musí při svém rozhodování dělat kompromisy. Naštěstí pro nás je toto dělení na prvotní a druhotné motivy umělé. Někteří mimořádně úspěšní profesionálové totiž pracují s řádově vyšší formou motivace a tou je celkový prospěch.

Motivací těchto lidí je prospívat sobě i svému okolí. Nepovažují své zákazníky a obchodní partnery za dojné krávy, ale kladou jejich prospěch na stejnou úroveň jako svůj zisk. Přitom berou zároveň ohledy na sebe, svou rodinu, společnost i životní prostředí – to vše je součástí jejich jediné pozitivní motivace.

Výše popsaná motivační strategie je tím úspěšnější, čím svobodnější je tok informací ve společnosti a právě ten se díky masmédiím, telekomunikacím a internetu v posledním století naprosto revolučně změnil. Snad ještě nikdy nebylo dobré jméno pro podnikání tak důležité – lidé si navzájem doporučují všechno možné a nové možnosti rychlé komunikace obchodní význam tohoto fenoménu nebývale umocňují.

Cizí motivace

V podnikání je také velmi důležité znát základní motivace jiných osob. Proto při jednání s novými lidmi vždy zavádějte řeč i na důvody, proč dělají to nebo ono. Odpovědi mohou být překvapivé a lze tak snadno předcházet zásadním rozporům zapříčiněným právě rozdílnou motivací. Lidské chování je samozřejmě ovlivňováno i jinými faktory, jako jsou např. spontánní projevy a intuice, podvědomé motivy, iracionální chování, instinktivní reakce, pudy apod. Tyto vlastnosti nás spoluutvářejí a proto je rovněž berte do úvahy.

Motivační závěr

Tradiční motivace peněžním ziskem je v lidech podmíněna částečně pudově, ale také je podporována společností, která na tomto základě vyrostla. Vůle po vyšším zisku motivuje další prodej a ten zase navyšuje spotřebu. Výsledkem je spotřební spirála, která nejenže neúměrně zatěžuje prostředí, ve kterém žijeme, ale zároveň škodí i nám samotným. Vždyť kdo z nás skutečně ještě potřebuje desítky nových značek a výrobků, které jsou denně uváděny na trh?

V hledání toho, co je pro naše podnikání a život objektivně nejlepší, se nemůžeme spoléhat na cizí doporučení. Naše vlastní rozhodování má zdaleka největší vliv na to, jak vyrovnaný a šťastný náš život bude. Proto je dobré uvažovat v širších souvislostech a nedělit svět uměle na tvoje—moje, práce—soukromí, přátelé—protivníci a podobné dualismy, které nám brání pochopit jednoduchou pravdu, že vše je navzájem tím či oním způsobem propojeno. Pouze přijetí této skutečnosti nám dává schopnost formulovat svou motivaci správně a s patřičným nadhledem.

Sdílejte
a diskutujte

Facebook Twitter LinkedIn Instagram

Odběr newsletteru

Odebírejte nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze. Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

i

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

Newsletter

Nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze.
Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

200+ top zdrojů, které sledujeme za vás
Pro freelancery i ostatní podnikatele
Široký záběr ve správném kontextu
Exkluzivní obsah a úvod v každém vydání
Od roku 2009 nepřetržitě každý měsíc
Žádný spam a 100% soukromí