Ochranná známka

19. května 2006 Robert Vlach

Od dubna roku 2006 jsou název a logo portálu Na volné noze registrovanou národní ochrannou známkou, která garantuje jeho provozovateli výhradní právo poskytovat pod touto značkou různé služby. Obdobně může své duševní či nehmotné vlastnictví chránit každý nezávislý profesionál a v tomto článku bude dále popsáno jak.

Účel ochranných známek

Ochranné známky představují spolehlivý, mezinárodně uznávaný a státem garantovaný způsob ochrany výrobků nebo služeb. Chráněn může být např. název či slogan, logo, barevnost nebo tvar výrobku, respektive nějaká kombinace těchto vlastností. Registrovaný produkt bývá označován malou značkou ® nebo také písmeny ™ (tzv. obchodní značka, anglicky trade mark).

Ochranná známka dává svému držiteli soudně vymahatelnou právní záruku, že dobré jméno jeho produktu nebo značky nebude zneužíváno jiným účastníkem hospodářské soutěže. To usnadňuje orientaci na trhu zákazníkům, kteří se mohou rozhodovat podle své dlouhodobé zkušenosti s tou či onou značkou. Význam ochranných známek tím prudce vzrůstá v situaci, kdy je na trhu velké množství podobných nebo téměř totožných produktů, což je mimochodem i příčinou soudobého velkého návratu populárních značek z dob socialismu.

Dále bude podrobněji popsána registrace běžných národních ochranných známek, které jsou platné jen pro vybranou oblast výroby či služeb v Česku, nicméně pro úplnost dodejme, že existují např. i známky mezinárodní (tzv. ochranné známky společenství pro EU aj.), čichové nebo zvukové, známky označené za proslulé či všeobecně známé atd.

Kdy je vhodné si známku zaregistrovat?

Při podnikání fyzických osob se registrace ochranné známky vyplatí především v následujících případech:

  • název, pod kterým podnikatel svou činnost provozuje, není jeho vlastním jménem, nýbrž jde o smyšlené označení nebo kombinaci obou, např. Penzión U zvonu či Řeznictví Opršálek
  • logo nebo slogan podnikatele jsou natolik kvalitní a snadno zapamatovatelné, že tvoří důležitou součást jeho tržní identity, podle které jej zákazníci běžně rozlišují
  • klíčový produkt či služba podnikatele má vlastní originální název nebo nějakým způsobem jedinečné provedení (barevnost, obal, tvar aj.)

Podání přihlášky ochranné známky není radno odkládat, jelikož v případě několika konkurenčních žádostí platí tzv. právo přednosti prvního žadatele. U důležitých, nosných produktů by měla být žádost o registraci podána nejpozději v okamžiku uvedení na trh. S registrací samotného obchodního názvu podnikatele lze nicméně vyčkat až do doby, kdy tento název začíná vstupovat v obecnou známost, čímž by mohl svádět k napodobování nebo jinému zneužití v rámci nekalé soutěže.

Značka, o kterou je dobře pečováno, získává postupně na ceně a narozdíl od vlastního dobrého jména, které je s výjimkou rodinných firem nepřenosné, ji lze časem výhodně prodat se ziskem, který výrazně převyšuje celoroční příjem jejího vlastníka.

Registrace ochranné známky

Přihlášky národních ochranných známek přijímá, vyhodnocuje a schvaluje pražský Úřad průmyslového vlastnictví, do jehož kompetence spadají rovněž patenty a další prostředky ochrany duševního vlastnictví. Registrace není bohužel příliš rychlá ani levná – průměrná známka přijde žadatele na 5 až 10 tisíc Kč (podle počtu vybraných tříd výrobků či služeb) a i když vše proběhne hladce, je známka zapsána nejdříve půl roku od data podání. Základní doba platnosti známky je 10 let a pak je nutné ji znovu obnovit.

Samotná registrace se sestává z předběžného ověření, není-li už podobná nebo identická známka evidována (tzv. rešerše), dále z vyplnění a podání přihlášky, úhrady správního poplatku a případné nápravy zjištěných chyb či nedostatků žádosti, na které úřad upozorňuje žadatele písemně. Zbytečnou komplikací navíc jsou krajně nepřehledné trojjazyčné třídníky, s nimiž se podle mých zkušeností potýkají i sami úředníci.

Máte-li dost času a zkušeností se složitější úřední agendou, můžete si ochrannou známku zaregistrovat sami podle návodu a pokynů úřadu. V opačném případě využijte komfortních placených služeb odborného patentového zástupce.

Sdílejte
a diskutujte

Facebook Twitter LinkedIn Instagram

Odběr newsletteru

Odebírejte nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze. Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

i

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

Newsletter

Nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze.
Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

200+ top zdrojů, které sledujeme za vás
Pro freelancery i ostatní podnikatele
Široký záběr ve správném kontextu
Exkluzivní obsah a úvod v každém vydání
Od roku 2009 nepřetržitě každý měsíc
Žádný spam a 100% soukromí