Založení živnosti

16. srpna 2006 Robert Vlach

Počínaje srpnem 2006 se výrazně zjednodušilo zakládání nových živností. Živnostenský úřad si nyní sám obstarává výpisy z rejstříku trestů společně s doklady o bezdlužnosti, takže žadatelé již tyto dokumenty nemusejí předkládat a mohou úřad rovněž požádat o zastoupení v ohlašovací povinnosti na zdravotní pojišťovně, sociálním a finančním úřadě. Celá registrace se tak dá vyřídit rychleji a v tomto článku se dále dočtete jak.

Následující text popisuje jednoduchým jazykem obecný postup při zakládání živností českými občany, který je aktuální k polovině srpna 2006. Veškeré situace, které mohou při zřizování živností nastat, do něj ovšem zahrnout nelze a proto se v případě jakýchkoliv nejasností či dotazů obraťte přímo na autora nebo následujte odkazy v textu.

1. Doklady a potvrzení

Živnostenský úřad se musí předem ujistit o vaší bezúhonnosti. Potřebná potvrzení si buď obstará sám a nebo mu je dodáte vy sami, přičemž žádný z požadovaných tří dokumentů nesmí být starší než 3 měsíce:

  • Výpis z rejstříku trestů si můžete vyžádat na Městském úřadě a do 14-ti dnů od podání okolkované žádosti by měl být zaslán na vámi uvedenou adresu.
  • Doklad o nezadluženosti vůči státu získáte na Finančním úřadě (zkratka FÚ, lidově finančák). Dluhem může být např. nedoplatek na daních, nezaplacená pokuta atp.
  • Doklad o bezdlužnosti na sociálním pojištění vám vystaví úřad České správy sociálního zabezpečení (zkratka ČSSZ, lidově sociálka).

K formuláři musíte rovněž přiložit kopii dokladu o uhrazení správního poplatku, který zaplatíte předem (na pokladně úřadu, složenkou, převodem) a to ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou živnost. U koncesovaných a průmyslově provozovaných živností (viz následující oddíl) je poplatek vyšší. V některých případech mohou být rovněž vyžadována další potvrzení.

2. Druhy živností a doklady o odborné způsobilosti

Živnosti se dělí na dvě základní skupiny: koncesovanéohlašovací, přičemž ty ohlašovací ještě dále dělíme na řemeslné, vázanévolné. Na druhu živnosti závisí požadovaná úroveň odborné způsobilosti žadatele, který je povinen předložit doklady o této způsobilosti.

  • řemeslné živnosti jsou podmíněny praxí a nebo vzděláním v oboru
  • vázané živnosti jsou podmíněny praxí a vzděláním v daném oboru
  • koncesované živnosti jsou státem kontrolované a jejich provozování je kromě odborné způsobilosti, praxe a vzdělání v oboru podmíněno i udělením zvláštního oprávnění (tzv. koncese)
  • volné živnosti nevyžadují žádnou zvláštní odbornou způsobilost, ale i přesto je dobré věnovat jejich výběru zvýšenou pozornost a volit tak, abyste při co nejmenším počtu živností pokryli veškeré vaše podnikání a to i s výhledem do budoucna

3. Registrace na živnostenském úřadě

Až budete mít vše připraveno, zajděte na nejbližší živnostenský úřad v místě vašeho trvalého bydliště – bývá součástí městských a obecních úřadů, např. jako odbor živnostenského podnikání. Ohlášení živnosti podávejte nejlépe přímo na oficiálním formuláři, který je na úřadě volně k dispozici. Datum, od kterého podnikání zahájíte, si můžete vybrat. Vhodný je pro to třeba první den následujícího měsíce, zjednoduší se vám tím některé výpočty a ušetříte i na pojištění.

Po ověření dodržení všeobecných podmínek pro provozování živnosti a formální kontrole přihlášky je vám úřad do dvou týdnů od získání nebo předložení potřebných potvrzení povinen vystavit živnostenský list (lidově živnosťák) a s ním i velmi důležité identifikační číslo (zkráceně IČ, dříve IČO).

4. Ohlašovací povinnost

Tzv. ohlašovací povinnost vás zavazuje založení živnosti oznámit v místě vašeho trvalého bydliště na finančním úřadě (do 30-ti dnů), sociálním úřadě a zdravotní pojišťovně (do osmi pracovních dnů). O zastoupení v ohlašovací povinnosti můžete rovněž požádat živnostenský úřad jakožto Centrální registrační místo, nicméně z praktických důvodů je zatím výhodnější vyřídit tyto návštěvy osobně a nechat si na místě od úředníků poradit s vyplněním formulářů, stanovením výše pojistného apod. Živnostenský list a osobní doklady si vezměte samozřejmě s sebou.

  • Zdravotní pojišťovna (zkratka ZP, lidově zdravka) si u vás pouze zaeviduje změnu, stanoví výši pojistného a sdělí vám doporučený způsob jeho úhrady.
  • Sociální úřad po vás bude chtít rozhodnutí, jestli si chcete připlácet i na nepovinné nemocenské pojištění a rovněž vám přidělí variabilní symbol, který pak uvedete při každé platbě sociálního pojištění.
  • Finanční úřad vám přidělí tzv. daňové identifikační číslo (zkráceně DIČ, dříve DIČO), které budete používat na daňových přiznáních, při úhradách daně apod.

Související odkazy:

Sdílejte
a diskutujte

Facebook Twitter LinkedIn Instagram

Odběr newsletteru

Odebírejte nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze. Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

i

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

Newsletter

Nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze.
Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

200+ top zdrojů, které sledujeme za vás
Pro freelancery i ostatní podnikatele
Široký záběr ve správném kontextu
Exkluzivní obsah a úvod v každém vydání
Od roku 2009 nepřetržitě každý měsíc
Žádný spam a 100% soukromí