Doporučení z první ruky

JUDr. Diana Lokajíčková — advokátka, zapsaná mediátorka, IP scan odbornice a lektorka komunikačních dovedností a mediace


Zobrazuji všech 6 doporučení

Oceňuji přístup a vystupování, kurz byl obsahově velmi kvalitní, ráda se zúčastním nějakého navazujícího :-)

Kristýna Krejcarová

Děkuji za veškerý čas, informace, podporu a pomoc. Klobouk dolů.

Jana H.

Ocenila jsem, že Diana některé techniky vysvětlila na konkrétních případech, které zažila. Děkuji za kurz.

Diana Ščuková

Kurz byl pro mne přínosný v mnoha ohledech. Získala jsem nejen nutné penzum teorie, ale dostatečný prostor byl věnován praktickému nácviku pomocí modelových situací s okamžitou zpětnou vazbou. Každý účastník mohl klást dotazy, sdílet. Lektorka sama byla nejlepším příkladem vynikajících komunikačních dovedností. V neposlední řadě jsem se dozvěděla mnohé o sobě, svých komunikačních stereotypech, mezerách.

Jana Kozojedová

Kurz s Dianou vlastně předčil má očekávání. Mediaci jsem vnímala něco jako „nice to have“, teď už je to pro mě „must have“ přístup, který patří do každodenní komunikace.

Michaela Dvořáková

Kurz splnil moje očekávání a ještě více prohloubil můj zájem o mediaci. Diana je skvělá lektorka s velkým všeobecným přehledem.

Lenka Malinová