Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Eva Bradáčová > Doporučení

Doporučení z první ruky

Eva Bradáčová — lektorka obchodních a prodejních dovedností

Zobrazuji všech 6 doporučení prezentace Eva Bradáčová:
Michaela Melišíková
Eva je vynikající koučka a opravdový profesionál ve svém oboru. Umí lidi kolem sebe motivovat tak, aby dosáhli všech stanovených cílů, přitom s nimi komunikuje lidským způsobem a pomáhá odhalit často skrytý potenciál. Spolupráce s Evou je potěšením a doporučuji její služby všem, kteří se nebojí výzvy a chtějí ve svém životě či profesi učinit pořádný pokrok.

Michaela Melišíková

překladatelka a tlumočnice anglického jazyka, překladatelka z francouzštiny
Měl jsem tu čest s Evou spolupracovat více jak 10let v prodejním oddělení naší společnosti, kde důležitým prodejním kanálem byl a stále je, přímý telefonní kontakt s potenciálním zákazníkem. Všichni, kdo dělají v obchodě vědí, že se jedná o jednu z nejnáročnějších forem prodeje vůbec. Eva se během krátké doby vypracovala na jednoho z nejúspěšnějších obchodníků. Výborných výsledků dosahovala opakovaně. S velkou grácií a profesionalitou začala v čase zvládat péči o VIP zákazníky, přirozený obchodní talent byla schopna doplnit o odbornou kvalifikaci v oblasti finančních trhů. Byla povýšena do manažerské pozice. Jejím úkolem bylo do roka najít, zaškolit a vybudovat tým obchodníků. Cíl splnila. Její tým byl v několika po sobě jdoucích letech nejvíce produktivní v konkurenci dalších pěti obchodních týmů. Je náročná, požaduje výkon, ale přesto oblíbená. Lidi za ní šli. Nebylo těžké rozpoznat, že je talentovaná pro řízení a koučování. Organicky dorostla do pozice školitele a trenéra prodejních dovedností v rámci celé skupiny. Eva je skvělý praktik s výborným odhadem na lidi, spolehlivá, vyniká schopností analytického myšlení a kreativitou při vymýšlení a inovování prodejních strategií. Nicméně jako člověk, který prodej dělá 17 let, bych rád z jejích charakterových vlastností vyzdvihl a ocenil dvě věci – „tah na bránu“ a její neustálou snahu učit se, doplňovat si vzdělání a získávat informace. Ona je schopna přečíst a nastudovat dvě tři knížky za měsíc. To jsou silné předpoklady!

Pavel Sládek MBA

Member of Board of directors, Colosseum a.s.
www.colosseum.cz ~ sladek@colosseum.cz ~ 2460 888 88
U Evy Bradáčové jsme objednali tříměsíční interní analýzu efektivity činnosti obchodního odděleni v rámci reorganizace naší společnosti. Eva byla celou dobu spolu s pracovníky na pracovišti a zpracovávala podrobnou analýzu chodu celého oddělení spojenou s psychologickou typologií zaměstnanců. Souběžně probíhal pravidelný trénink prodeje po telefonu i na osobní jednání a zaškolení manažerky nově povýšené na vedení týmu. Analýza nám pomohla zásadně zlepšit proces prodeje i fungování celého obchodního oddělení. Pracovníci si zvláště cenili přístup Evy, její profesionalitu a loajalitu. Předpokládáme, že spolupráce bude pokračovat i nadále.

Ing. Nina Suškevičová

majitelka společnosti Suweco
www.suweco.cz ~ suskevicova@suweco.cz
Školení předcházela důkladná konzultace o produktech, zákaznících i jednotlivých členech týmu, včetně jednotlivých vztahů mezi námi. Potřebovala jsem zvýšit prodej a celkově namotivovat obchodníky. Eva s námi pracovala technicky (trénování jednotlivých situací) i psychologicky (dokázala z nás dostat maximum). Školení skvěle stmelilo tým a ukázalo silné stránky lidí, včetně vylepšení postupů a metod a spousty užitečných nástrojů komunikace prodeje. Školení bylo vedeno zábavnou formou a jeho efekt měl téměř okamžité výsledky. Eva má schopnost ve vás zapálit vášeň pro prodej.

Miroslava Jírovcová

jirovcova1@seznam.cz
S paní Evou Bradáčovou naše firma začala intenzivně spolupracovat od srpna 2016, protože jsme potřebovali zvýšit prodejní dovednosti našich zaměstnanců na úvěrovém oddělení a call centru. Od začátku naší spolupráce velice rychle pochopila, kde nás tlačí bota a začala systematicky pracovat na odstranění chyb. Veškerá sezení probíhala individuálně a hned po prvních konzultacích jsme zaznamenali zlepšení, jak ve verbálním projevu zaměstnanců, tak v obchodních dovednostech, které se projevovaly ve vyšší snaze získat klienta. Toto zlepšení mělo vzestupnou tendenci i po dalších sezeních. Čeho si však nejvíc cením na naší vzájemné spolupráci, je její schopnost sdělit svůj názor (i hodně kritický) bez jakýchkoliv příkras či zbytečné vaty. A z těchto důvodů jsme se dohodli na dlouhodobé spolupráci a všechny naše nové zaměstnance necháváme projít školením prodejních technik pod jejím vedením. Pokud chcete zvýšit prodejní i komunikační dovednosti zaměstnanců a získat nestranný názor na nastavené procesy ve firmě, mohu spolupráci jen doporučit.

Ing. Norbert Novák

provozní ředitel firmy TOMMY STACHI s.r.o.
www.tommystachi.cz ~ norbert.novak@tommystachi.cz ~ 221 460 424
Spolupráce s Evou byla od prvního dne skvělá. Ať mluvíme o profesionalitě, zkušenostech nebo osobním přístupu. Eva nemá šablonu, podle které jedná s každým. Ke každému se staví jako k jedinečnému člověku a to je za mě skvělé! Umí v lidech probudit nadšení, podpořit je i motivovat. Dokonalým způsobem umí předat své zkušenosti a rady. Jednoduše řečeno, dle mého názoru, je to člověk na svém místě! Mohu jen doporučit!

Kateřina Bártlová

kackabartlova@seznam.cz
Návrat na úvodní stránku této osobní webové prezentace >
2005 – 2022 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube SoundCloud RSS