Doporučení z první ruky

Mgr. Eva Navrátilová — korektorka češtiny


Zobrazuji všech 7 doporučení

Evu jsem kontaktovala kvůli korektuře článků a textů na webu. Spolupráci s Evou mohu jen doporučit. Její odbornost, dobrá komunikace a spolehlivost ji řadí mezi opravdové profesionály.

Ing. Eva Váňová
copywriterka pro weby i sociální sítě
www.evavanova.cz kontakt@evavanova.cz 604 414 789

Mgr. Eva Navrátilová spolupracovala s redakcí Knižního klubu na těchto titulech — Helena Kholová: Co nevíte o mláďatech (korektury po sazbě), Eva Bešťáková: Vánoce na nitkách (redakční úpravy a korektury), Hermína Franková: Jedna zrzka navíc (korektury po sazbě). Veškeré práce odvedla velmi profesionálně a dodala je v domluveném termínu. Její zásahy byly ve všech případech kladně přijaty i autorkami textů, což zdaleka nebývá samozřejmostí. Právě to nejvíce vypovídá o skutečné kompetenci člověka, který manipuluje s tak citlivou věcí, jako je beletristický text. Proto mohu Mgr. Evu Navrátilovou jako redaktorku i korektorku bez výhrad doporučit.

Viola Lyčková
literární redakce Knižního klubu
www.knizniklub.cz

Mgr. Eva Navrátilová spolupracovala s historickou redakcí nakladatelství Argo na těchto titulech: R. Pipes: Vlastnictví nebo svoboda (rejstřík a korektury po sazbě), B. Ctihodný: Církevní dějiny národa Anglů (korektury), G. z Walesu: Putování Walesem / Popis Walesu (rejstřík), A. Brémský: Činy biskupů hamburského kostela (redakční spolupráce). Její výkon byl ve všech případech naprosto profesionální, zadanou práci odevzdala v dohodnutém termínu. Vždy projevovala maximální ochotu učit se pracovat s novými nástroji a prostředky běžnými v současné redakční práci (vytváření rejstříků v editoru Word, elektronické zanášení korektur apod.) a ochotně přijímala všechny podněty a návrhy ze strany redakce i autorů. Tuto její schopnost komunikovat se všemi spolupracovníky vysoce oceňuji. Dokázala si dobře poradit s korekturami odborných knih i redakcí jazykově rozdílných textů (překladů středověkých pramenů do současné češtiny). Proto mohu Mgr. Evu Navrátilovou jako redaktorku i korektorku bez výhrad doporučit.

Mgr. Magdalena Moravová, PhD.
redaktorka historické redakce nakladatelství Argo
www.argo.cz

Eva Navrátilová je především profesionálka, s níž je radost pracovat. Samozřejmostí je dokonalá práce s jazykem a lehké stylistické pero. Její jazykové úpravy textů se snaží akceptovat styl autora, přesto nemá problém s diskuzí nad pasážemi, které „nesedí“. Velmi si cením jejího zodpovědného přístupu k ověřování informací a dohledávání potřebných dat u odborných textů. Dokonale ovládá typografická pravidla, proto také na její korekturu vysázeného textu je spolehnutí. Pracuje rychle a zodpovědně, dodržuje termíny, umí pracovat pod tlakem. Spolupracovala jsem s paní Navrátilovou při realizaci populárně-naučných publikací (př. Zámek Mikulov, 2002; Židé v Mikulově, 2004; Povídání o Mikulově aneb o čem kroniky píší a o čem mlčí, 2009 – zde byla i zodpovědnou redaktorkou), publikací odborných (př. Gotika severní Itálie – České země a Furlansko ve středověku, 2009; Ptáci Lednických rybníků, 2009), ale i beletrie (Slovácké patálie – Povídky z Korytnej, 2003; Slovácké figurky, 2008). Ve všech případech dodržovala standardně vysokou úroveň práce. Přidanou hodnotou při práci s ní je příjemné jednání, z něhož nevybočí ani ve stresových situacích.

Ing. Stanislava Vrbková
redaktorka, Regionální muzeum v Mikulově
vrbkova@rmm.cz 603 845 976

Obrátila jsem se na paní Navrátilovou, protože píše ve své prezentaci, že má srdce pro cizince, kteří neovládají češtinu dostatečně dobře. Pomohla mi upravit můj překlad knihy z němčiny do češtiny a připravit na tisk. Neřešila jen pravopis, gramatiku a stylistiku, ale také typografii a objevila faktické chyby, kterých bych si jinak nevšimla. Provedla i korekturu po sazbĕ. Děkuji jí za její kompetentní a pečlivou práci, ochotu a trpělivost, stejně jako za velmi příjemnou spolupráci.

Michaela Bosewitz
překladatelka

Paní Mgr. Evě Navrátilové jsem posílal na korekturu moje seminární práce. Nejsem rodilý mluvčí a dokonce jsem neměl ani českou klávesnici, ale paní Eva vše výtečně opravila. Chtěl bych zdůraznit její proaktivitu, opravu diakritiky, dodržování termínů, zaslání seminárních prací s komentáři i bez komentářů (urychluje to proces). Celkově jsem si nechal opravit 50 normostran textu. Doporučuji!

David P.

Spolupracovat s paní Navrátilovou je čirá radost! Již přes tři roky mi pomáhá s korekturami textů pro prémiové klienty. Její korektorské zásahy jsou vždy citlivé (což z mé zkušenosti není u korektorů pravidlem), kromě kontroly gramatiky a stylistiky důkladně ověřuje i veškerá fakta a mnohdy mě překvapí tím, co všechno jí neunikne. Vždy dodržuje termíny a vím, že se na její precizní práci můžu spolehnout. Paní Navrátilová je profesionálka na slovo vzatá a díky ní se mi pracuje zase o trochu lépe.

Pavlína Hůževková
copywriting & obsahové strategie
www.copywritingzplaze.cz huzevkova.pavlina@gmail.com