Doporučení z první ruky

Mgr. Karolina Antlová — moderátorka, redaktorka, hlasová lektorka a voiceover umělkyně


Zobrazuji všech 10 doporučení

Požádat Karolinu o lekce audiovizuálního projevu byla skvělá volba. Zaujala mě při osobním setkání v rádiu. Při čtení jejích příspěvků na sítích jsem se přesvědčila, že je Karolina inteligentní, hluboká a autentická žena. Proto jsem ji požádala o lekce audiovizuálního projevu. Lekce s Karolinou byly příjemné, přátelské, svěží a velmi profesionální. Hned v úvodu štěkání v pozici psa rozesměje asi každého. Ale pak je třeba už veškerou pozornost směřovat do dechu a bránice! :-) Skvěle a prakticky mě připravila i na vystoupení v televizi, na hodinu poté přijela připravena podrobným rozborem pozitiv i tím, co je možné příště zlepšit. Znovu a znovu jsem s respektem musela ocenit její profesionalitu a připravenost. Chcete se cítit lépe při přednáškách či vystoupeních v mediích? Obraťte se na Karolinu Antlovou.

MUDr. Hana Straka Deáková
lékařka, psychoterapeutka, praktikantka Somatic Experiencing

Nemyslel jsem si, že klečet na všech čtyřech a štěkat nahlas v naší zasedačce mi bude připadat tak samozřejmé. Lekce strávené s Karolínou se nesly ve velmi neformálním duchu, vždy perfektně připravené a směřující k jasnému cíli. Interaktivní, dynamické, zábavné a upřímné - plné zpětné vazby a doporučení. Pokud chcete mluvit líp než mluvíte, tak Karolína je ta správná volba.

Dominik Ženatý
CEO & makléř & moderátor & curler

Za spolupráce s Karolinou Antlovou jsme pro zákazníka vytvořili přes 9 hodin vzdělávacích videí. Na spolupráci jsem cenil její vstřícnost a prozíravost při zpracování podkladů. V takovém objemu podkladů se nám podařilo občas přehlédnout nedostatky a překlepy. Karolina dokázala citlivě vystihnout variantní a často lepší řešení, které nám pomohlo v další realizaci. Výsledkem je dílo, které bylo po zvukové stránce zákazníkem velice příznivě hodnoceno.

Bohumil Havel
Moodle - práce jako naplnění

Karolina Antlová má profesionální mluvený projev i vystupování, doporučuji k rozhlasové nebo televizní tvorbě všech žánrů. Její hlas mohu doporučit zejména pro voice-over k dokumentárním filmům. Tvůrčím způsobem dokáže při natáčení pracovat s obsahem. Osvědčila se také jako redakční tvůrce a režisér rozhlasových publicistických pořadů.

Martin J. Rýznar
tvůrce videí

Hlas je hlavním prostředkem pro mou práci - při výuce na gymnáziu a přednášení na různých kurzech. Co mi setkání s Karolinou přinesla? Možnost konzultovat své zkušenosti, uvědomit si své kladné stránky i nedostatky při mluvení a vystupování, povzbuzení k růstu v dané oblasti, praktická cvičení, konkrétní podněty... a hlavně radost z toho, kdo jsem a jaké mám dary.

Veronika Řeháková
gymnaziální a vysokoškolská pedagožka, lektorka kurzů duchovního doprovázení

Rozbor propagačního videa: Vysoce profesionální přístup po stránce odborné i časové flexibility. Pojmenování nedostatků, označení míst, která potřebují doladit po stránce zvukové či koncepce videa, včetně doporučení, která povedou k maximálnímu výsledku. Co je velmi cenné, že každý z pojmenovaných nedostatků byl vyargumentován, z čehož vzniká pro tazatele (tvůrce) poučení do budoucna.

Monika Pevná
PR specialistka

Díky paní magistře studující pronikají do tajů fyzické průpravy hlasového projevu a seznamují se s jeho osobnostními prvky. Výše uvedené i další rétorické dovednosti prakticky nacvičují, neboť jen praxe z nich může udělat skutečně dobré řečníky. Vřele proto doporučuji kurzy paní lektorky Antlové, které by měly mít své místo na každé vysoké škole, neboť paní Antlová dovede vždy vhodně výuku zaměřit na žádoucí profil absolventa. Její kurzy však mohou sloužit všem, kteří se chtějí zdokonalit ve svém projevu a osvojit si nezpochybnitelnou a nadčasovou životní devizu, kterou dobře zvládnutá řeč nesporně představuje.

Doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
Právnická fakulta MU Brno

U Karoliny Antlové jsem absolvovala hlasový seminář a její služby mohu stoprocentně doporučit. Lekce mi upravila dle mých potřeb a díky technikám, které se naučíte, na sobě můžete pracovat a zlepšovat se. Osobně si pak cením příjemné a přátelské atmosféry během všech hodin. Karolina Antlová je profesionál, který předává své zkušenosti dál.

Iva Najďonovová
redaktorka

Na paní Antlové oceňujeme nejen profesionální přístup, ale hlavně lidskost a upřímný zájem o vaše téma. Zažili jsme jí už jako moderátorku rádia, a měli jsme tu čest být hosty jejího pořadu. Když člověk šel poprvé do vysílání, svíral se mu žaludek strachy, jestli řekne všechno a jestli bude srozumitelný posluchačům… Paní Antlová byla vždy perfektně připravená, ale hlavně usměvavá a klidná. Tu uvolněnou atmosféru dokázala přenést i na hosty, a tak po chvílí veškeré obavy šly stranou a povídání v rádiu bylo nakonec perfektní zkušeností a příležitostí povědět o své organizaci a její činnosti posluchačům. Letos jsme hledali někoho, kdo nám pomůže s moderováním odborné diskuse v rámci Dne pěstounských rodin. Bývá to dost náročná práce, moderátor by měl alespoň rámcově rozumět problematice pěstounské péče, také mít schopnost sledovat všechny podněty, reagovat na dotazy, umět ukončit či přibrzdit připomínky, které se tématu netýkají, a to vše s klidem a respektem k účastníkům. Oslovili jsme paní Antlovou a udělali jsme dobře. Díky jejímu moderování byla diskuse věcná, živá a v dobrém duchu společného zájmu.

Julia Prejsová
Sdružení pěstounských rodin

Byli jsme rádi, že jubilejní dvacáté vyhlášení ankety Strom roku mohla pro nás moderovat Karolina Antlová. Její velmi kultivovaný projev pomohl vytvořit nezapomenutelnou atmosféru tohoto slavnostního večera. Zvláště oceňujeme její pohotovost, smysl pro humor a profesionalitu.

Tomáš Růžička
výkonný ředitel Nadace Partnerství