Bc. Lenka Davidová, DiS.

psychoterapeutka, průvodkyně v transformačních konstelacích, šamanka, mentorka, lektorka

Status: k vašim službám Působnost: na dálku celá ČR; osobně Pardubický a Olomoucký kraj

Překonejte své limity, odemkněte svůj potenciál a žijte smysluplný život.

Jsem certifikovaná terapeutka v psychoterapeutickém přístupu, průvodkyně v transformačních konstelacích, šamanka, mentorka a lektorka.

Zaměřuji se na témata spojená s vnitřní nepohodou, krizí (nespavost, úzkosti, psychosomatické obtíže, deprese, přetížení a vyhoření, prokrastinace, workoholismus, závislosti, diskomfort ve vztazích s dětmi či v páru nebo celkový životní diskomfort a ztráta radosti ze života) a na témata spojená s energetickou transformací a harmonizací v rovině osobní, pracovní nebo podnikatelské.

Na vaši situaci jsem maximálně intuitivně napojená a nabízím metody dle toho, jak se mi ukazují jako nejefektivnější pro téma, které zrovna zpracováváme. Vycházím vždy z toho, že cílem naší spolupráce je časově efektivní vyřešení vašich obtíží.

Ve své práci se opírám pouze o dlouhodobě ověřené metody a techniky. Coby terapeutka s mnohaletou praxí v oblasti traumat a krizí vím, jak je důležité najít včas důvěryhodnou odbornou pomoc.

Jako velmi časově efektivní metody vidím kombinaci psychoterapeutických sezení s hlubšími energetickými terapiemi (individuální transformační konstelace), kdy společně s mými klienty sledujeme prokazatelné výsledky v rovině zpracování bloků, nefunkčních programů, psychických obtíží a traumat, které brání v rozvoji v podnikatelské i osobní rovině.

Spolupracuji zejména s dospělými v různých rolích a profesích od zaměstnanců přes vedoucí a ředitele firem, služeb i OSVČ.

Psychoterapeutická sezení

Terapie nabízí možnosti intenzivně pracovat na psychických obtížích, se kterými se člověk potýká.

 • Umožňuje porozumění situaci, získání náhledu a nalezení možností řešení tak, aby se otevřel potenciál člověka a život se stal radostný a smysluplný.
 • Terapie je vhodná pro všechny, kteří jsou ochotni převzít odpovědnost za svoji emoční pohodu, smysluplný život a pracovat na obtížích, se kterými se potýkají.
 • Délka sezení: 55 min – možno i online.

Transformační konstelace

Tento typ intenzivní terapie pomáhá nalézt hlubokou a často nevědomou příčinu obtíží, se kterými se potýkáte – a zároveň ihned v rámci sezení toto místo harmonizovat.

 • Při konstelaci jsem s vámi jen já, aby byla zaručená maximální diskrétnost a profesionalita. Transformační konstelace je velmi efektivní řešení hlubokých a nezpracovaných traumat, bloků, uvězněných emocí či obtížích ve vztazích, které se zdají být neřešitelné. Pomáhá harmonizovat místa, kde cítíme zátěž a nesoulad.
 • Touto metodou můžeme harmonizovat i váš prostor, kde žijete, pracujete a cítíte tam určitou nepohodu, či se tam necítíte bezpečně.
 • Jako vysoce účinná se ukazuje i v rámci rozvoje firmy nebo své pracovní pozice.
 • Délka sezení: 180 min – pouze osobně.

Párové terapie

Tato forma terapie nabízí párům (manželským, nemanželským, homosexuálním i heterosexuálním) porozumět obtížím a neshodám v souvislosti s jejich soužitím, vztahem či sexuální rovinou.

 • Umožňuje nalézt možnosti řešení a transformaci vztahu.
 • Délka sezení: 110 min – možno i online.

Proč spolupracovat právě se mnou?

 • Vše ušijeme přesně vám na míru.
 • Pracuji efektivně, k tomu mi pomáhají různé terapeutické metody.
 • Jsem praktik a mým cílem je, abyste co nejrychleji vyřešili obtíže, které vás trápí.
 • Jdeme hned do praxe, abyste mohli okamžitě začít pracovat na tématech, které potřebujete vyřešit.
 • Mám dlouhodobou psychoterapeutickou a šamanskou praxi v poli traumat, krizí a různých psychických obtíží a nadále se v této rovině intenzivně vzdělávám.
 • Na vaší/naší cestě jsem i já aktivní a autentická a vždy mi záleží na výsledku, kam společně směřujeme.
 • Mám 21+ let praxe v oblasti pomoci lidem v obtížných životních situacích, 12+ let psychoterapeutické praxe, 26 000+ hodin spolupráce s mými klienty a 2 900+ hodin dalšího vzdělávání pro zvýšení odbornosti.

Neustále zvyšuji svou expertízu

 • Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze
 • Vztahové konstelace; délka 234 hodin
 • Výcvikové kurzy krizové intervence; délka 230 hodin
 • Traumaterapie – psychoterapeutická práce s traumatem; délka 85 hodin
 • Výcvikové kurzy zaměřené na práci v hlubší energetické rovině; délka +170 hodin
 • Terapie a techniky práce s dětmi v krizi a s traumaty; délka +484 hodin
 • Dyadická vývojová psychoterapie vedená Daniel A. Hughes – Level 1 a 2; délka 56 hodin
 • Poradenství v drogové problematice; délka 120 hodin
 • Techniky spolupráce s dětmi se zvýšenou citlivostí a PAS; celková délka +163 hodin
 • Celostní muzikoterapie; délka 180 hodin
 • Kurzy zaměřené na pracovní rovinu, vedení týmu; délka 122 hodin
 • Kurzy zaměřené na práci ve vyloučených lokalitách; délka 142 hodin
 • Párová terapie; délka 24 hodin
 • Osobnostně sociální výcvik; délka 30 hodin
 • Motivační rozhovory; délka 38 hodin
 • Vedení rodinných konferencí; délka 20 hodin
 • Mediace a facilitace; délka 32 hodin
 • Praxe v psychiatrické nemocnici; délka 150 hodin

Lektorování

Ráda předávám své zkušenosti – lektoruji témata spojená s tématy zvýšení osobního potenciálu a nosnosti, posílení sebehodnoty, řešení krizových situací a traumat či specifika spojená se zvýšenou citlivostí.

Aktuálně lektoruji pro:

 • Společnost pro management a leadership – lektorování v MBA oboru managerská psychologie
 • Rodinné Integrační Centrum – lektorování akreditovaných kurzů od MPSV zaměřujících se na problematiku poruch autistického spektra, psychohygienu pečujících, navazování vztahu s dítětem s PAS a jeho specifika, dospívání osob s PAS; dříve lektorka projektu Homesharing, sourozeneckých skupin, ženských kruhů, či rodičovských skupin pro pečující
Bc. Lenka Davidová, DiS.
Logo či doplňková grafika

Kontakty

Bc. Lenka Davidová, DiS. [ mapka ]
Opletalova 92
Lanškroun (Pardubický kraj)
563 01
Mobil:604 654 615
Email:info@lenkadavidova.cz
Web:lenkadavidova.cz
Účet:8774044177/5500 (Raiffeisen)
IČ:87740141

Doporučení
z první ruky

Na začátku terapie jsem neměl téměř žádná očekávání. Byl jsem v situaci, kdy jsem takřka nepřemýšlel nad ničím. Snad jen nad svojí existencí. V úzkostných stavech pro mě byla každá varianta pomoci velmi vítána. V životě bych si nedokázal představit, jaké profesionály tu máme. Paní Davidová jím opravdu je! Vedení terapie paní Davidovou mi opravdu sedlo. První fáze terapií byla opravdu velmi intenzivní. V určitém bodě terapie přešla do druhé fáze, kde to bylo opravdu příjemné a vždy jsem se těšil na další sezení. V první řadě jsem největší rozdíl od začátku spolupráce sledoval v úplném vymizení úzkostných stavů a v přístupu i motivaci k životu. Z celodenní prokrastinace se rázem stal den plný aktivit, práce, nápadů a plnění si snů. Táhnoucí se problémy s důvěrou sám k sobě a sebevědomím jsem díky paní Davidové byl schopen odstranit a započít seberozvoj osobnosti. Paní Davidovou můžu víc než doporučit! Kdo hledá naprostého profesionála ve svém oboru, nesáhne vedle. Přístup a vedení terapie je výjimečné.

V. M.

student a začínající podnikatel