Ing. Marcela Basovníková, Ph.D.

mzdová auditorka, finanční analytička a lektorka v oblasti podnikových financí

Status: k vašim službám Působnost: celá ČR

Jako mzdová auditorka, finanční analytička a lektorka v oblasti podnikových financí se zaměřuji především na zpracování mezd firem, která mají 50 až 200 zaměstnanců.

Razím heslo, že mzdy vás musí bavit, abyste byli schopni udržet pozornost na všechny detaily, zákonné legislativní změny a výjimky z výjimek. Já se jimi bavím již od roku 2014. Vnímám je jako poslání pro spokojené majitele a zaměstnance. Vždyť mzda představuje odměnu za skvělou práci i silný motiv do další práce.

Nepracuji sama, mám k sobě úžasný tým, se kterým dokážeme splnit i ty nejnáročnější výzvy.

Jsme tu pro každého, kdo chce mít z pohledu procesů i zákonů skvěle optimalizované mzdy.

Mzdový audit

Spolupráce většinou začíná na vzájemném poznání. Pro naši práci je nezbytné poznat aktuální stav. Většinou začínáme menším mzdovým auditem či analýzou.

Potřebujeme poznat všechny části, které podléhají kontrolám vnějších orgánů – správa sociálního zabezpečení, finančního úřadu, příslušné zdravotní pojišťovny, úřadu práce a inspektorátu práce.

Také potřebujeme poznat systém odměňovaní nastavený managementem firmy.

 • Společně projdeme tyto oblasti:
  • plnění povinností v oblasti nemocenského pojištění,
  • odvod a provádění sociálního zabezpečení,
  • odvod a provádění zdravotního pojištění,
  • odvod úrazového pojištění,
  • daň z příjmu fyzických osob – zálohy na dani, zvláštní sazba daně,
  • evidenční listy důchodového pojištění,
  • ohlašovací povinnost vůči vnějším orgánům,
  • odvodová povinnost vůči úřadu práce při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením,
  • plnění povinnosti při zaměstnávání cizinců.

Našim cílem je nastavit všechny mzdové aktivity tak, aby nevznikaly chyby ani nesrovnalosti, ze kterých by vznikly případné sankce či penále. Prostě, abyste mohli klidně spát před i po kontrole jakéhokoliv úřadu.

Navíc časté změny legislativy často způsobují chyby ze strany managementu a personalistů. Poslední změna 1.1.2021 měla zásadní vliv na výpočty mezd. Před všemi takovými změnami vás musíme ochránit.

Auditem identifikujeme všechna důležitá a riziková místa a zkontrolujeme aktuální stav.

Vzdělávání zaměstnanců

 • Školení v oblasti finanční gramotnosti – exekuce, insolvence
 • Školení v oblasti mezd a personalistiky

Styl naší práce

Náš pracovní vztah musí být založen na naprosté důvěře. Je samozřejmostí, že všechny informace považujeme za důvěrné. Tím, že pracujeme vzdáleně, ani nemáme příležitost zaměstnancům cokoli sdělovat. Důvěru stvrzujeme smlouvou o mlčenlivosti.

Naše práce je efektivní díky využívání softwaru, na který máme licence.

Pracujeme s:

 • Money S3
 • Pohoda
 • Pamica
 • Helios
 • K2

Naše práce je navázána na váš výplatní termín. K němu si ve smlouvě o vedení personální a mzdové agendy domluvíme předání a zpracování podkladů.

Pracujeme externě, nicméně po dohodě s klientem můžeme udělat „úřední den“ pro zaměstnance (poradenství, vyplňování potvrzení pro banky, úřady práce atd.).

Spolupráci můžeme začít ihned po podpisu smlouvy.

Ing. Marcela Basovníková, Ph.D.

Kontakty

Ing. Marcela Basovníková, Ph.D.
Hlavní 357
Uherské Hradiště (Zlínský kraj)
686 09
Mobil:604 702 334
Email:basovnikova.marcela@seznam.cz
IČ:88649121