Ing. Marie Rajdlová

bezpečnostní poradkyně a lektorka pro přepravu nebezpečných věcí po silnici (ADR)

Status: k vašim službám Působnost: celá ČR

přes 20 let se věnuji problematice přepravy nebezpečných věcí po silnici (tzv. ADR). Nejprve jako odborná konzultantka a školitelka ADR ve dvou největších tímto směrem orientovaných společnostech v ČR; od roku 2005 pak jako externí bezpečnostní poradce ADR pro všechny třídy, kromě třídy 7 (radioaktivní látky). Mezi mé klienty patří společnosti se zaměřením na přepravu nebezpečných věcí, výrobu a skladování.

Mé služby v oblasti ADR:

  • Konzultace – Poradím vám, jestli se na vás vztahuje povinnost mít bezpečnostního poradce.
  • Vstupní audit a návrh opatření – Podrobně prozkoumám vaše činnosti v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami a určím rozsah nezbytných opatření, abyste měli vše v souladu s platnou legislativou.
  • Pravidelné kontroly a zprávy – Zajistím pro vás ze zákona povinný kontrolní den (zpravidla jednou ročně), vypracuji Výroční zprávy ADR pro orgány státní správy a Zprávy o mimořádných událostech.
  • Odborné semináře – Vedu odborné semináře na téma skladování s propojením problematiky chemického zákona, dohody ADR, BOZP, PO a dalších nařízení.
  • Školení – Školím tzv. ostatní osoby, které se podílejí na přepravě nebezpečných věcí.

Vystudovala jsem Fakultu ochrany životního prostředí na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a získala osvědčení bezpečnostního poradce DGSA.

Ing. Marie Rajdlová
Logo či doplňková grafika

Kontakty

Ing. Marie Rajdlová
Nesvačily 64 (Středočeský kraj)
267 27
Mobil:737 360 467
Email:info@adrsafety.cz
Web:adrsafety.cz
LinkedIn:marierajdlova

Doporučení
z první ruky

Po letech, kdy pro naši společnost pracoval bezpečnostní poradce, který odešel do zaslouženého důchodu, jsme oslovili paní Rajdlovou, zda by nezajistila bezpečnostního poradce z hlediska ADR pro naši společnost. Spolupráce trvá sice krátce, od jara 2018, ale od začátku spolupráce jsem velice spokojená s profesionálním, rychlým a odborným přístupem paní Ing. Marie Rajdlové k uvedené problematice bezpečnostního poradce ADR.

Pavla Kovačíková

ref. OŽP, Vápenka Čertovy schody a.s. Tmaň