Ing. Martin Edlman

projektant zdravotně technických instalací a poradce v oblasti efektivního hospodaření s vodou

Status: vytížen do konce října Působnost: celá ČR

Jsem stavební inženýr a mou specializací jsou projekty vodovodu a kanalizace, případně plynu. Zaměřuji se na využití dešťových vod v místě vzniku a připravím pro vás efektivní návrhy zdravotně technických instalací s minimálními provozními náklady – s ohledem na váš uživatelský komfort.

 • Projekty zdravotně technických instalací (dle vyhlášky 499/2006 sb.)
  • vnitřní instalace a přípojky
  • prodloužení uličních řadů
  • domácí čistírny odpadních vod
  • pasportizace stávajícího stavu
 • Poradenská a projekční činnost (v oblasti efektivního hospodaření s vodou)
  • příprava úvodní rozvahy
  • studie hospodaření s vodou
  • inženýrská činnost k dotačním programům OPŽP (Operační program Životní prostředí)

Vystudoval jsem ČVUT v Praze, obor Stavební inženýrství a podobor Inženýrství životního prostředí. První zkušenosti jsem získal ještě během školy v rámci spolupráce s firmou Oekoplan, která se zabývá převážně energetickou náročností budov. Poslední rok studia jsem pak začal pracovat na zkrácený a později plný úvazek v projekční firmě D plus, kde jsem se podílel na projektech pro vodohospodářské, dopravní, pozemní a energetické stavby. Dnes podnikám na volné noze.

Vedle zpracování projektů zdravotně technických instalací se dlouhodobě zabývám také efektivním hospodařením s vodou, což je téma, které je pro mě osobně atraktivní a současně (nejen) pro Českou republiku velmi aktuální. Především v oblasti životního prostředí coby opatření proti suchu a povodním, zlepšení biodiverzity, ochrany přírodních zdrojů či udržení příjemného mikroklimatu. Všude tam je hospodaření s vodou zcela zásadní.

Praxe a profesní historie

 • 2017–dodnes, OSVČ – projekční a poradenské služby
  • spolupráce s autorizovaným inženýrem ČKAIT Zdeňkem Edlmanem
  • zpracování projektů ZTI a efektivního hospodaření s vodou
 • 2015–2016, D plus projektová a inženýrská a.s.
  • projekční a inženýrská kancelář zaměřená na vodohospodářské, dopravní, pozemní a energetické stavby
  • práce na pozici projektanta technologického oddělení (zpracování dokumentace projektů technologického zařízení čistíren odpadních vod, vodojemů, úpraven vod, čerpacích stanic surové či odpadní vody, řadů vodovodů a kanalizací)
 • 2013–2015, Oekoplan Czech republic s.r.o.
  • společnost zaměřená na úspory energií v budovách, energetickou náročnost budov a dotační programy Zelená úsporám, OPPIK a IROP
  • práce na pozici technického pracovníka (zpracování podkladů pro vyhodnocování energetické náročnosti budov a dotačních titulů, návštěva objektů po celé ČR, komunikace s klienty, projektová dokumentace, fotodokumentace a pasportizace objektů)

Vybrané reference

 • novostavba nemocnice Tbilisi, Gruzie – ZTI (DPS)
 • rekonstrukce zastupitelského úřadu ČR, Kodaň, Dánsko – ZTI (DPS)
 • novostavba MŠ Angel, Praha – architektonicko-stavební část a ZTI, hospodaření s dešťovou vodou (DPS)
 • novostavba ZŠ Světice, střední Čechy – ZTI, prodloužení vodovodního řadu (DURaSP)
 • rekonstrukce ZŠ Křimická, Praha – projekt zateplení obálky budovy, hospodaření s dešťovou vodou (DPS)
 • novostavba RD Ústaleč, jižní Čechy – ZTI, domovní ČOV (DURaSP)
 • rekonstrukce expozice motýlů, Praha – ZTI (DPS)
 • novostavba ZŠ U Obory, Praha – ZTI, využití dešťových vod (DPS)
 • rekonstrukce BD Hodkovičky, Praha – ZTI, využití dešťových vod (DURaSP)
 • rekonstrukce BD Barrandov, Praha – ZTI (DSP)
 • rekonstrukce BD Plzeň – ZTI, využití dešťových vod (DUR)
 • novostavba Retail Ostrava – ZTI, hospodaření s vodou (DUR)
 • přístavba sportovního centra Záběhlice, Praha – ZTI, využití dešťových vod (DUR)
 • rekonstrukce historických prostor synagogy a rabínství, Žatec – ZTI (DPS)
Ing. Martin Edlman

Kontakty

Ing. Martin Edlman
U břehu 580/43
Praha 10
102 00
Mobil:731 369 471
Email:martin@edlman.cz
Web:martinedlman.cz
Účet:1783348103/0800 (Česká spořitelna)
IČ:05516196 (neplátce DPH)

Doporučení
z první ruky

Nechal jsem si vypracovat projekt na kanalizační přípojku k rodinnému domu v Praze. Pan Ing. Edlman komunikuje rychle a jeho přístup je velmi profesionální. Projekt mi dodal jak v tištěné, tak digitální formě. 100% spokojenost, velmi doporučuji.

Josef Mach