Doporučení z první ruky

Ing. Martina Jiříková — personální poradkyně, externí HR manažerka nebo personalista, lektorka a koučka


Zobrazuji všech 8 doporučení

S Martinou Jiříkovou jsem měl možnost spolupracovat několik let. Vždy pracovala v personálním oddělení a postupem času se vypracovala z referentky personálního oddělení na vedoucí úseku, kde měla kromě personálního oddělení na starost také mzdovou účtárnu. V rámci pozice vedoucí personálního oddělení se Martina podílela mimo jiné na zajišťování: rozvoje personální koncepce, změn v oblasti personálního marketingu, benchmarku mezd, externích pracovníků pro výrobu a komunikace s personálními agenturami. Vždy pro mě byla empatickou kolegyní s citem pro každou konkrétní situaci. Dokázala vyhodnocovat priority a věnovat se oblastem, které v danou chvíli potřebovaly největší pozornost. V kolektivu byla oblíbená pro svoji nekonfliktnost. V hodnocení situací měla dobrý manažerský nadhled. Při nastalých konfliktních situacích minimálně používala silové řešení. Při kumulaci práce byla Martina vždy schopna vyvinout nadstandardní pracovní nasazení.

Ing. Tomáš Grof
firma KS-Europe, s.r.o., ředitel provozu Werbeversand
www.ks-europe.com

Ráda bych touto cestou doporučila služby paní Martiny Jiříkové, se kterou jsem měla čest se potkat v roli své nadřízené. Vždy citlivě a cíleně vedla svůj pracovní tým. Oceňuji u ní osobní nasazení a lidský přístup. Nekonfliktnost a porozumění pro druhého je jistě její předností.

Hana Háčková

S Martinou Jiříkovou jsem spolupracoval zejména v oblasti náborů nových zaměstnanců. Vždy jsem se mohl 100% spolehnout na její profesionální přístup a výborný odhad lidí. I v oblasti řešení různých dalších personálních záležitostí, které vznikaly v naší společnosti s více než 800 zaměstnanci velmi často, byla vždy výbornou podporou vedoucím a uměla se vždy rozhodovat s potřebným nadhledem. Martina Jiříková má i velmi dobrý právní a ekonomický přehled. Když se později stala vedoucí personálního oddělení v naší společnosti, došlo pod jejím vedením ke stabilizaci pracovního kolektivu celého personálního oddělení a k mnoha funkčním inovacím v personální činnosti.

Mgr. Vlastimil Peroutka
vedoucí výroby

Jako vedoucí oddělení Řízení zakázek ve firmě KS Europe jsem měl možnost po dobu několika let úzce spolupracovat s paní Martinou Jiříkovou a to jak na její původní pozici referentky PO, tak i poté v době, kdy toto oddělení jako vedoucí řídila. V prvním případě jsme společně úzce spolupracovali na náboru a výběru nových pracovníků do oddělení ŘZ, v tom druhém společně řešili spíše strategické cíle rozvoje lidských zdrojů a metody získávání nových zaměstnanců. V obou dvou pozicích jsem byl s prací paní Jiříkové maximálně spokojen, především pro její odborné znalosti ale též i pro ochotu, vstřícné jednání, dobrou náladu a pozitivní myšlení. Mohu tedy ze své zkušenosti paní Martinu Jiříkovou jako odbornici v personální oblasti rozhodně doporučit.

Ing. Miroslav Šašek
vedoucí oddělení řízení zakázek

Ing. Martinu Jiříkovou jsem se poznal v letech 2004–2014 při práci pro společnost KS-Europe. Věnovala se různým oblastem H&R, namátkově plánování personálu a nákladů, rozvoji a vzdělávání zaměstnanců, jejich výběru a také externím lidským zdrojům. A byl to také člověk, který obor nejen vystudoval, ale také se v něm dále vzdělával. To, co mi z tohoto období utkvělo v paměti je, že vždy pracovala svědomitě a vždy o své práci přemýšlela a snažila se ji zasadit do celého kontextu. Za dobu naší spolupráce, kdy jsem po několik let měl tu čest být jejím nadřízeným z pozice ředitele správy společnosti, si také pamatuji na několik nelehkých období, kdy bylo nutné zatnout zuby a věci intenzivně odpracovat. Když jsem později v roce 2016 přemýšlel jako nový Plant Manager naší společnosti jak vyřešit potřebu kvalifikovaného člověka pro oblast H&R a současně věděl, že dlouhodobě by to profesionála na potřebné úrovni nemohlo uspokojit, protože potřeba byla především nárazová ve formě zavedení systémů, postupů a technik, vzpomněl jsem si na ni. Po dobu několika měsíců nám pomáhala jednak zavést systém získávání a péče o zaměstnance, jednak se se mnou podílela na zavedení nového motivačního a výkonového systému, pomohla naplánovat náklady pro další OR a naší kolegyni předala část svého know-how. Tato spolupráce pokračuje v menších zakázkách dodnes. Co na spolupráci s Ing. Martinou Jiříkovou oceňuji nejvíce je, že má jednoduchý a nekomplikovaný přístup k řešení daných problémů a není úzce specializována nýbrž naopak má široký záběr. Spolehlivost a důslednost považuji u externího konzultanta za samozřejmost. Navázané spolupráce jsem dosud nelitoval a proto mohu s klidným svědomím tohoto partnera pro obdobné projekty jen doporučit.

Ing. Petr Pojar
Elliot Paul, s.r.o., Plant Manager

S paní Jiříkovou jsme začali spolupracovat v listopadu 2017, kdy se nám nedařilo dlouhodobě obsadit pozici vedoucího personálního oddělení vhodným kandidátem. S ohledem na situaci na pracovním trhu v plzeňském regionu a s ní souvisejícím nedostatkem zaměstnanců ve výrobě, jsme nejdříve realizovali audit náborového procesu. Výsledkem této analýzy byl nezávislý pohled o celkovém stavu procesu náboru, systému odměňování a zaměstnaneckých benefitů, včetně doporučení dalšího postupu. Doporučení byla přehledně rozdělena na oblasti, které potřebují vypracovat detailnější koncept (např. koncept prezentace skupiny MEA v rámci personálního marketingu) a na oblasti, které je možno realizovat ihned (např. zjednodušení web stránek, formulářů, zacílení inzerce). V rámci navazujících kroků nás dále paní Jiříková podporovala v implementaci konkrétních navržených opatření a rovněž se podílela na návrhu zlepšení interních procesů v rámci personálního oddělení (zjednodušení reportingu a různých statistik). Na spolupráci s paní Jiříkovou jsem velmi oceňoval její praktický přístup k celé personální oblasti – výstupem pro nás vždy byl návrh konkrétních opatření, které bychom měli realizovat. Zároveň byl pro nás velmi užitečný pohled zvenčí a pohled od někoho, kdo se nebojí položit „nepříjemné“ otázky. V rámci auditu jsme ocenili i snahu paní Jiříkové získat názor mistrů a vedoucích oddělení na náborový proces a oblast odměňování a benefitů. Samozřejmostí bylo dodržování dohodnutých termínů a rozsahu domluvené spolupráce. Spolupráci s paní Jiříkovou mohu vřele doporučit. I z tohoto důvodu jsme se i po obsazení pozice vedoucího personálního oddělení domluvili na spolupráci na konkrétních projektech, které mají za cíl, aby se skupina MEA stala vyhledávaným zaměstnavatelem v plzeňském regionu.

Ing. František Čech
finanční ředitel
www.mea.cz

Velice děkuji za velmi přínosné školení Zákoníku práce pro vedoucí pracovníky firmy dne 21.2.2020 – bylo to super! Je vidět, že jste člověk na svém místě. Věřím, že pokud budeme potřebovat konzultaci nebo pomoc v oblasti personálního poradenství, obrátí se naše společnosti na Vás.

Petra Kaldová
ředitelka AZS 98 HOLDING s.r.o., AZS BETON s.r.o., AZS 98 s.r.o.

O odborných znalostech, profesionálním přístupu a nasazení Martiny Jiříkové jsem se několikrát přesvědčil během náborových akcí nových zaměstnanců pro firmu KALETECH s.r.o. a firmu KALEP s.r.o. Její přístup i ke specifickým požadavkům byl vždy 100% a empatický. Nelze tedy jinak než ji, jako odborníka v dané oblasti, vřele doporučit.

Ing. Martin Kaše
ředitel
www.kaletech.cz martin.kase@kaletech.cz 724 267 672