Michaela Kešnerová

psychoterapeutka a adiktoložka

Status: k vašim službám Působnost: osobně Praha, online celá ČR

Jsem psychoterapeutka (těsně před ukončením výcviku) a adiktoložka. Mám vlastní praxi, kde pracuji s dětmi i dospělými. Zabýváme se spolu osobnostním růstem, traumatem, post-traumatickým růstem i adiktologickými tématy. Veškerá sezení lze absolvovat i online.

Nejprve se domluvíme na vstupní konzultaci/setkání, kdy si povíme, k čemu by terapie měla být dobrá (jaké jsou cíle; i když toto může být zdlouhavý proces třeba i na 5 sezení), jaké jsou možnosti a podmínky spolupráce, jak často se budeme potkávat a v jaký čas.

Bylo mi uděleno osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru adiktolog (19. 12. 2013). Registrační číslo: 21a-0155–7721.

Adiktologické služby

Lidé mé služby vyhledávají když zjistí, že mají obtíže s pitím alkoholu. Zjišťují, že nedokážou v pití přestat, pijí častěji, než by chtěli, všímají si výtek ze svého okolí. Často popisují výtky po nadměrném pití předešlý den. Nebo ranní drink na srovnanou.

Za alkohol si dosaďte libovolnou substanci, nebo nelátkové závislostní chování (elektronika, jídlo, sex…). Můžeme se bavit o tom, co se děje v životě klienta a nejvhodnějších nástrojích, které mohou podpořit a nastartovat proces změny. Důležité jsou také emoce, které sebou závislostní chování nese. Často lidé užívají v reakci na nepříjemné pocity. Bavíme se o spouštěčích, chutích/cravingu a také o tom, co s tím klient může dělat dál.

Psychoterapeutické služby

Nabízím psychoterapeutické služby pro lidi, kteří vnímají nesoulad ve svém osobním/pracovním životě. Věnujeme se interpersonálním (vztahovým) tématům a také intrapersonálním (vnitřně osobním), jako je například nízké sebevědomí, syndrom podvodníka (vzniká např. když se nacházíte v komunitě úspěšných lidí a přijde vám, že mezi ně nepatříte).

Aktuální nabídka a ceník:

  • 50minutové sezení v pracovní době – 1.500 Kč
  • Sezení po 16. hodině – 2.400 Kč
  • Expresní sezení s termínem do 24 hodin od objednání, sezení o víkendu či ve státní svátek – 3.600 Kč

Praxe:

Po ukončení magisterského studia adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy jsem nejprve rok pracovala v ambulanci dětské a dorostové adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Poté jsem dva roky působila v Nízkoprahovém klubu Suterén a adiktologické ambulance pro děti a dospívající v Prev-Centru. A další dvouletku jsem absolvovala v soukromé psychiatrické ambulanci pro děti, dospívající i dospělé.

Od prosince 2017 jsem frekventantkou Komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii – Výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu, který pořádá Rafael institut v Praze. V roce 2021 jsem dokončila sebezkušenostní část a letos plánuji výcvik dokončit.

V roce 2022 jsem otevřela soukromou psychoterapeutickou praxi. Pracuji pod individuální supervizí, v rámci výcviku jsem docházela na skupinovou supervizi (ukončeno v lednu 2024).

Od května 2024 jsem pod odborným mentoringem v rámci České asociace pro psychoterapii.

Jsem členkou Česká adiktologické asociace a kandidátní členkou České asociace pro psychoterapii

Vzdělání:

  • Univerzita Karlova, magisterské studium: Adiktologie, 2013–2015 – Diplomová práce na téma: Komplikace léčby v terapeutické komunitě u uživatelů metamfetaminu v souvislosti s rizikovými faktory spojenými s ADHD
  • Univerzita Karlova, bakalářské studium: Adiktologie, 2009–2013 – Bakalářská práce na téma Sexuální a partnerské vztahy v terapeutické komunitě pro drogově závislé
  • Universiteit Gent, studijní pobyt: Orthopedagogy, 2010–2011

ABSOLVOVANÉ KURZY / VÝBĚR:

  • Komplexní vzdělávací program v psychoterapii – Výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu, Rafael institut (2017–dosud)
  • Rodinné poradenství (rozsah 121 hodin), Prev-Centrum (2016–2017)
  • Základní krizová intervence (51 hodin), Remedium (2015)
  • Motivační rozhovory (rozsah 60 hodin), PhDr. Jan Soukup, PhD. (2015)
Michaela Kešnerová

Kontakty

Michaela Kešnerová
5. patro, dveře č. 511
U Trojice 1042/2
Praha 5
150 00
Mobil:773 952 900
Email:terapie@kesnerova.cz
Web:kesnerova.cz
LinkedIn:kesnerova
IČ:14204355