Ing. Michal Vintr, Ph.D.

konzultant, školitel a expert na spolehlivost, bezpečnost a RAMS/LCC produktů

Status: k vašim službám Působnost: země EU

Profesionální poradenství, školení a analýzy se zaměřením na spolehlivost, bezpečnost a RAMS/LCC produktů – od analýz a zpracování dokumentace po implementaci, školení a řešení specifických problémů:

 • Analýzy a zpracování technické dokumentace
  • specifikace a požadavky na spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost, udržovatelnost a bezpečnost
  • programy spolehlivosti a systémy managementu spolehlivosti
  • hodnocení spolehlivosti, bezpečnosti a rizik
  • predikce bezporuchovosti
  • metody PHA, FMEA, FMECA, RBD, FTA a O&SHA
  • zkoušky spolehlivosti a spolehlivost v provozu
  • náklady životního cyklu produktu
  • RAMS a LCC drážních zařízení
  • funkční bezpečnost a úroveň integrity bezpečnosti (SIL)
 • Poradenství a konzultace – pomoc při řešení specifických problémů v oblasti spolehlivosti, bezpečnosti a RAMS/LCC produktů
 • Školení na míru – cílené vzdělávání

Špičkové odborné vzdělání v oborech inženýrství spolehlivostiřízení jakosti na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Rozsáhlá vzdělávací a publikační činnost (přes 80 odborných článků, podíl na tvorbě vysokoškolských skript) a spolupráce s předními institucemi v oblasti spolehlivosti. Přes 20 let praxe a elitní reference jako expert spolehlivosti – zejména v železničním, leteckém, obranném a energetickém průmyslu (mj. pro vysokorychlostní vlaky Pendolino a TGV, městská metra v Londýně či Dillí, tramvaje v Miláně, Torontu a Štrasburku, světové výrobce vlaků Siemens, Alstom, Bombardier, Stadler či Hyundai-Rotem; pro letoun EV-55 Outback; pro pasivní sledovací systém VERA-NG), pro LNG terminál Gibraltar).

Rozhovor pro Na volné noze TV

Profesní úspěchy a milníky

 • 2023
  • školil RAMS a LCC u předního světového výrobce kolejových vozidel STADLER
  • opětovně zvolen místopředsedou Odborného centra Spolehlivost (dříve Odborná skupina pro spolehlivost) při České společnosti pro jakost (ČSJ)
 • 2022
 • 2021
 • 2020 – jako spoluautor se podílel na vysokoškolských skriptech Základy spolehlivosti technických systémů vydaných na Univerzitě obrany v Brně
 • 2019
  • opakovaně školil RAMS a funkční bezpečnost u předního evropského výrobce kolejových vozidel ŠKODA TRANSPORTATION
  • poskytl rozhovor pro Na volné noze TV – Jak podniká expert na spolehlivost a bezpečnost produktů
  • pro #brnoregion poskytl rozhovor I have to do a top-quality job o profesi, freelancingu a Brnu
 • 2018 – podílel se na organizaci semináře RAMS drážních aplikací – současné přístupy, novinky a zkušenosti (zúčastnilo se 34 odborníků ze 14 společností a 5 vysokých škol) a přednesl příspěvek Požadavky standardů na RAMS
 • 2017
  • školil RAMS drážních zařízení v 5 městech ČR a 7 společnostech
  • školil spolehlivost a bezpečnost pro zaměstnance významných společností leteckého průmyslu ČR
 • 2016 – přednáška na téma Predikce bezporuchovosti – databáze a metodiky na semináři Prediktivní analýzy spolehlivosti a možnosti jejich využití, který pořádala Česká společnost pro jakost (ČSJ)
 • 2015
  • jmenován do funkce Compliance Verification Engineer (CVE) pro bezpečnost a spolehlivost při certifikaci letounu EV-55 Outback
  • absolvoval školení ASENT – bezporuchovost a udržovatelnost a ASENT – FRACAS od společnosti Raytheon
 • 2014 – působení jako člen výboru pro odborný program evropské konference European safety and reliability conference (ESREL 2014)
 • 2012 – zahájení první zahraniční spolupráce se švýcarskou technologickou společností EH Batterien / EnerSys
 • 2011 – zahájení spolupráce se společností EBIS na řešení výzkumných projektů (HUSFO, TARGI) v oblasti jaderné bezpečnosti a systémů a fyzické ochrany
 • 2010
  • zvolen místopředsedou Odborné skupiny pro spolehlivost při České společnosti pro jakost (ČSJ)
  • jmenován členem mezinárodního týmu pro revizi normy IEC 60300–3-3 (Management spolehlivosti – Analýza nákladů životního cyklu)
  • úspěšné ukončení Ph.D. studia a obhájení disertační práce Predikce nákladů na záruky za jakost na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2009 – zahájení výuky předmětu Provozní spolehlivost vozidel a strojů na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně
 • 2007 – prezentace dvou příspěvků na světovém kongresu Twelfth World Congress in Mechanism and Machine Science (IFToMM 2007)
 • 2006 – zařazen mezi recenzenty prestižního vědeckého časopisu Reliability Engineering & System Safety (pro oblast záruk za jakost)
 • 2005 – prezentace příspěvku na evropské konferenci European safety and reliability conference (ESREL 2005)
 • 2004
 • 2003 – úspěšné ukončení inženýrského studia oboru Řízení jakosti na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně
 • další publikační, vědecko-výzkumná a vzdělávací činnost
  • autor (či spoluautor) více než 80 článků v odborných časopisech a vědecko-technických sbornících (převážně v zahraničí, na téma spolehlivosti a nákladů na záruky za jakost), spoluautor vysokoškolských skript, spoluautor kapitoly v monografii
  • spolupráce na řešení grantových projektů pro MŠMT ČR, MO ČR (v oblasti spolehlivosti a bezpečnosti produktů) a projektů Programu bezpečnostního výzkumu MV ČR (v oblasti zabezpečení a systémů fyzické ochrany)
  • vedení přednášek a cvičení spolehlivosti a managementu rizik na Katedře bojových a speciálních vozidel Univerzity obrany
  • vedení přednášek o spolehlivosti na Ústavu automobilního a dopravního inženýrství VUT v Brně a na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně
  • člen komise pro státní závěrečné zkoušky na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně
  • oponent bakalářských a diplomových prací pro Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně a Fakultu mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci
Ing. Michal Vintr, Ph.D.

Kontakty

Ing. Michal Vintr, Ph.D.
Molákova 2153/19
Brno
628 00
Mobil:776 701 105
Email:mvintr@mvintr.cz
Web:www.mvintr.cz
LinkedIn:michalvintr
Datovka:rrfwmux
Účet:2700292824/2010 (Fio)
IČ:75689502 (plátce DPH)
DIČ:CZ8002263764

Doporučení
z první ruky

Školení splnilo naše očekávání. Ucelený přehled požadavků RAMS a funkční bezpečnosti výrazně přispěl k naší orientaci v této problematice. Pro projekční činnost je nutné správně vyhodnotit funkci celého systému a řízení vozidla a správně definovat požadavky na jednotlivé subsystémy. Rozsah školení odpovídal znalostem a pracovnímu zaměření účastníků a napomohl budoucí spolupráci se specialisty RAMS a funkční bezpečnosti. Školení bylo podáno srozumitelnou a zajímavou formou včetně mnoha příkladů z praxe a zejména ze železničního průmyslu.

Hedvika Kolínková

projektant ve ŠKODA TRANSPORTATION a.s.