Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Ing. Michal Vintr, Ph.D.

Ing. Michal Vintr, Ph.D.

konzultant, školitel a expert na spolehlivost a bezpečnost produktů

Ing. Michal Vintr, Ph.D.

Profesionální poradenství, školení a analýzy se zaměřením na spolehlivost, bezpečnost a RAMS/LCC produktů — od analýz a zpracování dokumentace po implementaci, školení a řešení specifických problémů:

 • analýzy, modelování, výpočty a zpracování technické dokumentace — specifikace a požadavky na spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost, udržovatelnost a bezpečnost; programy spolehlivosti a systémy managementu spolehlivosti; hodnocení spolehlivosti, bezpečnosti a rizik; predikce bezporuchovosti; metody PHA, FMEA, FMECA, RBD, FTA a O&SHA; zkoušky spolehlivosti a spolehlivost v provozu; náklady životního cyklu produktu; RAMS a LCC drážních zařízení
 • poradenství a konzultace — pomoc při řešení specifických problémů v oblasti spolehlivosti, bezpečnosti a RAMS/LCC produktů
 • školení na míru — cílené vzdělávání

Špičkové odborné vzdělání v oborech inženýrství spolehlivostiřízení jakosti na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Rozsáhlá vzdělávací a publikační činnost (přes 80 odborných článků) a spolupráce s předními institucemi v oblasti spolehlivosti. Přes 13 let praxe a elitní reference jako expert spolehlivosti – zejména v železničním, leteckém a obranném průmyslu (mj. pro vysokorychlostní vlaky Pendolino a TGV, městská metra v Londýně či Dillí, tramvaje v Miláně, Torontu a Štrasburku, světové výrobce vlaků Siemens, Alstom, Bombardier či Hyundai-Rotem; pro letoun EV-55 Outback; pro pasivní sledovací systém VERA-NG).

Status:

k vašim službám

Působnost:

země EU

Kategorie katalogu:

Rozhovor pro Na volné noze TV

Profesní úspěchy a milníky

 • publikační činnost — autor (či spoluautor) více než 80 článků v odborných časopisech a vědecko-technických sbornících (převážně v zahraničí, na téma spolehlivosti a nákladů na záruky za jakost)
 • 2017
  • školil RAMS drážních zařízení v pěti městech ČR a sedmi společnostech
  • školil spolehlivost a bezpečnost pro zaměstnance významných společností leteckého průmyslu ČR
 • 2016
  • přednáška na téma Predikce bezporuchovosti – databáze a metodiky na semináři Prediktivní analýzy spolehlivosti a možnosti jejich využití, který pořádala Česká společnost pro jakost (ČSJ)
  • opětovně zvolen místopředsedou Odborné skupiny pro spolehlivost při České společnosti pro jakost (ČSJ)
 • 2015
  • jmenován do funkce Compliance Verification Engineer (CVE) pro bezpečnost a spolehlivost při certifikaci letounu EV-55 Outback
  • absolvoval školení ASENT – bezporuchovost a udržovatelnost a ASENT – FRACAS od společnosti Raytheon
 • 2014
  • přednáška na téma Systém managementu spolehlivosti v železničním průmyslu na semináři Management spolehlivosti v průmyslových aplikacích, který pořádala Česká společnost pro jakost (ČSJ)
  • působení jako člen výboru pro odborný program evropské konference European safety and reliability conference (ESREL 2014)
 • 2012 — zahájení první zahraniční spolupráce se švýcarskou technologickou společností EH Batterien / EnerSys
 • 2011 — zahájení spolupráce se společností EBIS na řešení výzkumných projektů (HUSFO, TARGI) v oblasti jaderné bezpečnosti a systémů a fyzické ochrany
 • 2010
  • zvolen místopředsedou Odborné skupiny pro spolehlivost při České společnosti pro jakost (ČSJ)
  • jmenován členem mezinárodního týmu pro revizi normy IEC 60300–3-3 (Management spolehlivosti – Analýza nákladů životního cyklu)
  • jmenován členem komise pro státní závěrečné zkoušky na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně
  • spoluautor kapitoly Reliability Assessment of Items for Mechatronic Systems zařazené v monografii State-of-the-Art in Mechatronic
  • úspěšné ukončení Ph.D. studia a obhájení disertační práce Predikce nákladů na záruky za jakost na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2009 — zahájení výuky předmětu Provozní spolehlivost vozidel a strojů na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně
 • 2007 — prezentace dvou příspěvků na světovém kongresu Twelfth World Congress in Mechanism and Machine Science (IFToMM 2007)
 • 2006 — zařazen mezi recenzenty prestižního vědeckého časopisu Reliability Engineering & System Safety (pro oblast záruk za jakost)
 • 2005 — prezentace příspěvku na evropské konferenci European safety and reliability conference (ESREL 2005)
 • 2004
 • 2003 — úspěšné ukončení inženýrského studia oboru Řízení jakosti na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně
 • další vědecko-výzkumná a vzdělávací činnost
  • spolupráce na řešení grantových projektů pro MŠMT ČR, MO ČR (v oblasti spolehlivosti a bezpečnosti produktů) a projektů Programu bezpečnostního výzkumu MV ČR (v oblasti zabezpečení a systémů fyzické ochrany)
  • vedení přednášek o spolehlivosti na Ústavu automobilního a dopravního inženýrství VUT v Brně a na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně
  • oponent bakalářských a diplomových prací pro Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně a Fakultu mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci

Kontaktní informace

Ing. Michal Vintr, Ph.D.
Molákova 2153/19
Brno
628 00
Email:mvintr@mvintr.cz
Web:www.mvintr.cz
LinkedIn:LinkedIn michalvintr
Účet:2700292824 / 2010 (Fio)
:75689502 (plátce DPH)
DIČ:CZ8002263764

2005 – 2021 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube SoundCloud RSS