Milan Krček

akreditovaný kouč a talentový konzultant

Status: k vašim službám Působnost: celá ČR

Proměňte svoje talenty v silné stránky.

Provázím jednotlivce, týmy a firmy na cestě k nalezení a zapojení jejich talentů a silných stránek. Ve firmách a týmech pomáhám vytvářet prostředí plné důvěry a funkční spolupráce, kde se vize a nápady potkávají s talenty, silnými stránkami, hodnotami a zkušenostmi jednotlivců.

V konzultantské a koučovací praxi se zaměřuji na talent management, leadership a budování firemní kultury. Vyhovuje mi dynamické prostředí nově začínajících firem, týmů a startupů, kde je vše otevřené a hned od začátku je možné stavět týmy na silných stránkách každého jednotlivce a společně sdílených hodnotách.

Mých top 5 talentů: Strategic ~ Maximizer ~ Input ~ Ideation ~ Futuristic

Jako akreditovaný externí profesionální kouč s výcvikem talentového konzultanta vám nabízím:

 • Leadership měření – cílený rozvoj leadera
  • Leadership měření je komplexní a transformační přístup k rozvoji manažerů a leaderů týmů a firem.
  • Měření se zaměřuje na vás, jako leadera, ale také na váš tým minimálně 5 lidí.
  • Po vypracování dotazníků vás seznámím s výsledky a provedu celým procesem v následných konzultacích tak, abyste: 1) Poznal a pojmenoval, jakým jste aktuálně vedoucím pro svůj tým, 2) Pochopil souvislosti a situaci v týmu a jeho ideální směřování do budoucna, 3) Rozvíjel ty nejdůležitější kompetence a dovednosti k efektivnějšímu a autentickému řízení týmu.
 • Individuální talentové konzultace
  • Nejsilnějších TOP 5 talentů – 1 konzultace na 5 nejsilnějších talentů (1,5–2 h)
  • Kompletních 34 talentů – 4 konzultace na TOP 5 talentů + silné a slabé stránky + určení dominantní a vítězné strategie (4×1,5–2 h)
  • Kompletních 34 talentů a hodnoty – 5 konzultací na TOP 5 talentů + silné a slabé stránky + aktuální hodnoty + určení dominantní a vítězné strategie (4×1,5–2 h + 1 h)
 • Týmové talentové konzultace
  • Osobní a týmové talenty a hodnoty + dominantní a vítězná strategie týmu
  • Složení a rozdělení činností lidí v týmu pro aktuální nebo připravované projekty
  • Vyhledávání a výběr nového člena týmu
  • Spolupráce v týmu – audit činností + talentová zpětná vazba 360°
 • Manažerské talentové konzultace
  • 10 nejsilnějších talentů – popis a začlenění do skupin talentů, jejich aktuální zvládnutí/nezvládnutí a zapojení v práci s týmem (1,5–2 h)
  • Praktické využití silných stránek vzhledem k aktuálnímu cíli, projektu, nebo řešení problému. (1,5–2 h)
  • Doplňující konzultace na propojení talentů s hodnotami a jejich zacílení na osobní růst a rozvoj manažera (1,5–2h)
 • Kariérní poradenství
  • Konzultace a koučink – nalezení vlastního přirozeného pracovního stylu s ohledem na talenty a aktuální hodnoty + určení dominantní a vítězné strategie
  • Kariéra a zvládání změn – kam směřuji a o co se na cestě můžu opřít?
  • Spolupráce v týmu – audit činností + talentová zpětná vazba 360°
 • Talentový koučink & trénink
  • Rozvoj a koučování práce s talenty zaměřené na výsledky a konkrétní řešení problémů
  • Trénink k osvojení návyků, technik a postupů + jak zlepšit a rozvíjet práci se silnými talenty + jak zvládnout a kompenzovat slabé talenty.
  • Vlastní pracovní a životní styl + kariéra + zvládání změn + práce s osobními hodnotami
 • Pracovní talentové kruhy
  • Sdílení zkušeností podle témat, talentů nebo skupin talentů
  • Poradna + sdílení tipů a nových přístupů k práci s talenty
 • Kmenové vůdcovství – firemní kultura
  • Měření úrovně firemní kultury podle metodiky Tribal Leadership
  • Konzultace k výsledkům testu s doporučením jak dostat tým-firmu na vyšší stupeň
  • Konzultace a koučink pro lídry a manažery nebo členy týmů

Během konzultací používám mix technik a postupů, které se mi v praxi osvědčily a které vám pomohou své objevené talenty a silné stránky snadněji převést do praxe. Absolvoval jsem Talentový výcvik od Talentwork. Pro konzultace talentů a silných stránek používám výstupy CliftonStrengths®. Pro práci s osobními a týmovými hodnotami testy Barrett Values a pro vyhodnocování dat systém Talentwork People Analytics. O talentech a koučování píši profesní blog. Na Mladém podnikateli se mnou vyšel rozhovor.

Můj dlouhodobý cíl: Začlenit práci s talenty, hodnotami a silnými stránkami do co nejvíce firem, týmů a pracovních skupin v České republice.

Napište si o nezávaznou informační konzultaci v délce 30 minut zdarma.

Proč pracovat se svými talenty?

 • Prozkoumáním všech svých talentů a jejich přeměnou ve své silné stránky budete dosahovat výrazně lepších výsledků.
 • Poznáte svoje aktuální osobní hodnoty a zjistíte, kam směřujete.
 • Nejsilnější zvládnuté talenty vám ukážou, o co se reálně můžete na své cestě opřít.
 • Díky vědomému zapojení vašich talentů a silných stránek se může naplno projevit váš potenciál.

Talentyvpraci.cz – Talent management z měřitelných dat a uznávaných testů

Blogové články

Milan Krček

Kontakty

Milan Krček
Stojanova 8
Brno
602 00
Email:milan.krcek@talentyvpraci.cz
Web:www.talentyvpraci.cz
Facebook:talentyvpracicz
Instagram:talentyvpraci
LinkedIn:milankrcek
Twitter:milkrcek
Skype:milan.krcek
Účet:6640723001/5500 (Raiffeisen)
IČ:88912281
DIČ:CZ7506163896