Ing. Tomáš Navrátil

stavební poradce při nákupu nebo prodeji nemovitostí

Status: k vašim službám Působnost: Zlínský, Olomoucký a Jihomoravský kraj

Jsem všestranný odborník v oblasti stavebnictví s více než 20letou praxí.

Nabízím:

 • Služby v oblasti legislativních otázek při procesu povolování staveb – zajištění stanovisek dotčených orgánů a stavebního povolení
 • Služby spojené s nákupem nebo prodejem nemovitostí
 • Vypracování zjednodušené stavební dokumentace (pasporty staveb)
 • Zajištění podkladů pro vypracování PENB (energetický štítek)
 • Povolování nových staveb (ohlášení, územní souhlas, stavební povolení)
 • Legalizace staveb nezapsaných v katastru nemovitostí
 • Inspekce pozemků a nemovitostí před jejich pořízením, včetně posouzení stavebně technického stavu
 • Vypracování odhadu tržní ceny
 • Vyjednávání o ceně a smluvních podmínkách s realitními kancelářemi nebo privátními prodejci
 • Prověření všech právních náležitostí.

Praxe:

 • 2018–2023: Fatra, vedoucí odboru investic
  • řízení investiční výstavby,
  • plánování investic,
  • zajišťování projektové a předprojektové dokumentace,
  • příprava kupních smluv a smluv o dílo na realizaci investičních akcí,
  • příprava a realizace výběrových řízení na dodávky investičních akcí, sledování nákladů a časového plnění,
  • zajišťování jednání s dotčenými orgány státní správy a příslušnými stavebními úřady,
  • spolupráce s dodavateli investic při zkušebním provozu, technologických zkouškách a další související činnosti.
 • 2013–2018: Fatra, technik odboru
  • odpovědnost za přidělené investiční akce, zajišťování engineeringu, stavebního nebo technického dozoru a řízení realizace projektů,
  • vedení pravidelných kontrolních dnů,
  • zajišťování zpracovávání projektové dokumentace a zaměření staveb,
  • koordinace spolupráce s dodavateli, realizačními a projekčními firmami, včetně interních útvarů,
  • zabezpečování podkladů pro výběrové řízení na investice, realizace výběrových řízení,
  • odpovědnost za finanční plnění a stanovené termíny přidělených investic dle schváleného plánu investic daného roku,
  • řešení reklamací u projektů a investičních akcí.
 • 2003–2012: Centroprojekt, projektant bazénové technologie
  • návrh a realizace projektové dokumentace všech stupňů,
  • spolupráce s hlavním inženýrem projektu a architektem projektu,
  • konzultace s investory a jednání s úřady při vyřizování stavebního povolení, změn staveb před dokončením aj.,
  • jednání se subdodavateli, vytváření harmonogramů staveb,
  • technický a autorský dozor při realizaci staveb.
Ing. Tomáš Navrátil

Kontakty

Ing. Tomáš Navrátil
Vrbka 1 (Zlínský kraj)
768 21
Mobil:605 864 310
Email:tomas.navratil@mail.com
Účet:2798888019/3030
IČ:19826788