Doporučení z první ruky

Peter Kratochvíl — marketingový konzultant kombinující online a offline média


Zobrazuji všechna 3 doporučení

S panem Petrem Kratochvílem spolupracovala naše firma ENPRAG s.r.o. dlouhá léta za jeho působení v prestižní marketingové agentuře H1.cz. Byli jsme naprosto spokojeni s jeho profesionálními službami, které nám v PPC reklamě během této doby poskytoval, a tím pozvedl její úroveň na ten nejvyšší stupeň. Měsíční ukazatele byly podle pravidelných měsíčních reportů stále lepší a lepší a naše firma díky tomu celou dobu profitovala a profituje dodnes. Velkou váhu a přínos měly jeho zkušenosti i v jiných oblastech marketingu a i přes obrovskou profesionalitu zůstával jeho přístup stále skromný a lidsky velmi příjemný. Můžeme proto jeho služby opravdu vřele doporučit.

Ladislav Kroupa
jednatel společnosti ENPRAG
www.kovovynabytek.cz kroupa@kovovynabytek.cz

Spolupráce s Gradou není v mnoha ohledech jednoduchá. Jsme nároční. Peter si ale od prvního okamžiku, co s námi začal spolupracovat, vysloužil respekt za svůj klidný, věcný a kreativní přístup, korunovaný velmi dobrými výsledky PPC kampaní, které pro nás spravoval. Vezmu-li v úvahu i to, že se všechna naše setkání odehrávala ve velmi srdečné atmosféře, nemohu než Petrovi poděkovat za práci, kterou pro nás vykonal a pokud by se v budoucnu rozhodl vrátit se do týmu, který s námi spolupracuje, velmi rád ho opět přivítám zpět.

Mgr. Marek Kraucher
vedoucí e-shopu www.grada.cz
www.grada.cz kraucher@grada.cz

Peter Kratochvíl měl na starost správu PPC kampaní pro firmu Rajapack v České republice i na Slovensku. Peter měl za úkol dostat naše produkty a samotný brand RAJAPACK na nejvyšší pozice napříč všemi vyhledávači a srovnávači. Dokázal pro nás připravit školení správy PPC kampaní prostřednictvím všech dostupných nástrojů a byl nápomocný i ve všech ostatních kanálech online marketingu. Vzhledem k tomu, že oslovujeme převážně B2B klienty, nebylo snadné naše kampaně správně zacílit a především optimalizovat. Na základě jeho úspěchů bych na Petrovi vyzdvihla aktivní komunikaci, kdy prokazoval velmi dobrou flexibilitu i přesto, že neměl na starost pouze naši společnost. Ráda bych tímto Petrovi za jeho dosavadní služby poděkovala a popřála mnoho úspěchů.

Gabriela Fabianová
General manager RAJAPACK CZ/SK
www.rajapack.cz gfabianova@rajapack.cz